Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

„THE NEW DEAL”

„THE NEW DEAL”
2020.09.05.

Egy új társadalmi megállapodás, Roosevelt amerikai elnök 1933 és 1936 között vezetett politikája, ami a nagy gazdasági világválságból való kilábalást célozta meg. Roosevelt új irányvonalat ígért választóinak. Annak ellenére, hogy néhány rendelkezést a legfelsőbb bíróság érvénytelenített, ez a politika jelentős és hosszan tartó hatást gyakorolt az amerikai gazdaságra, társadalomra és kormányzatra. Létrehozta az elnöki tisztség modern intézményeit.

A takarító szektor határozott lépése

Mi nem dédelgetünk ilyen nagy álmokat, csak a takarító szektor szeretnénk egy kicsit gatyába rázni és egy kedvezőbb eredményekkel kecsegtető pályára állítani. Szeptember 30-űr hirdettem egy tréninget, eszmecserét, tanfolyamot vagy tanácsadást, nevezhetjük annak, aminek akarjuk, aminek célja az lenne, hogy néhány cégvezető belátja, ténylegesen is van a kezében egy megfelelő eszköz és létrehozhat egy jelentős fordulatot.

2020-ban vagyunk egy vállság kellős közepén, amiben sok minden nem úgy alakult, ahogy azt mi elképzeltük, vagy, ahogy vártuk. Ugyanakkor a második hullám, már most hozott bizonyos meglepetéseket. A szolgáltatások iránti igény most kezd formát ölteni és nagyon nem mindegy, hogy a takarító szektor miképpen reagál. Nincsenek előre leosztott lapok, nincsenek előjogok, itt és most csak verseny van, és most kell szakszerűen és kreatívan helyt állni.

Az új gondolat és az új megállapodás alapjai

Az állam eddig nem szabályozza a takarító szektort, és a jövőben sem látszik semmi erre vonatkozó szándék. A következő lépés lehetne, az, hogy a szakma kidolgozza a szükséges szabványokat és ezek mentén gyakorol hatást a piacara és nem utolsó sorban az államra is, a megfelelő szabályozás érdekében. Ez az osztrákoknak egy kötelező kamarai tagság mellett kb. 15 évükbe került. Ez lehet egy út, de én azt látom, hogy mi a csodára várunk és most azonnal.

Ehhez lenne egy stratégiai javaslatom és meg is van minden eszközünk, a nagy kérdés az, hogy akarjuk-e és tudjuk-e őket használni. Szeptember 30. lesz az a nap, amikor kiderül, hogy a szektor képes-e meglépni azt, ami hónapokban mérhető eredményeket hozna.

A „THE NEW DEAL” koncepció alapja egy szerződés szintű ajánlat bevezetése a piacra

Tehát 8 óra alatt át tudok adni minden eszközt és tudást, amivel a terv megvalósítható. Ebben benne van az is, hogy természetesen minden cégnek megmarad a szabadsága arra vonatkozóan, hogy mit fogad el és mire tesz ajánlatot egy szerződéstervezet kapcsán, ugyanakkor a piac azt fogja tapasztalni, hogy az elfogadott elvek pontosan egyformák, az cég specifikus szempontok, viszont majd hozzák a versenyt és adják a különbséget két cég között.

Szándékosan nem írtam ide le mindent, hogy legyen még kérdés és lássam a realitásokat. Jelentkezz a tréningre és nagyot léphetsz előre.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!