Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Tehát akkor összefoglalva

Tehát akkor összefoglalva
2013.05.09.

A szervezés rendkívüli nehézségekbe ütközik, a potenciális résztvevők nagy része apátiába süllyedt. A Tisztítás-technológiai Tudományok Intézete úgy ítéli meg, hogy az erőket más irányba kell összpontosítani. A 100 főt elérni, ha nem is lehetetlen, olyan erőfeszítést igényel, aminek már nincs értelme.

A június 4 témája a megbízóval kezdeményezett és folytatandó párbeszéd stratégiai elemei és konkrét eszközeinek áttekintése lett volna.

Tisztán kell látni, hogy ha egy cég – bármilyen nagy legyen is az – kezd bele egy ilyen programba, annak jelentős piacformáló hatása nem lesz. Az első mondatban említett eszközrendszer mindegyik eleme olyan konkrét projekt, ami során 1 000 – 3 000 létesítménygazdához kell eljutni, annak érdekében, hogy egy adott szakma-specifikus szempont eljusson és beépüljön a köztudatba.

Az itthoni takarítócégek nem foglalkoznak az szolgáltatás értékével. Mivel nem foglakoznak vele a kommunikációjukból is hiányzik ezért a hármas értékrendszerben az abszolút érték olyan alacsony, hogy lentebb van mind a meghirdetett ár és az alkuár természetesen még ez alatt helyezkedik el. Ezért a mai takarítási szolgáltatás nem több mint emberkereskedelem, nincs hozzáadott értéke.

A perspektívákat vázoltam.

Persze lehet ez egy fajta stratégia is, hogy a lerontott árakon a kínálati oldal szerepelőinek nagy része elvérzik és végül a kínálat olyan kicsi lesz, hogy emiatt fognak emelkedni az árak és akkor majd azoknak, akik állva maradtak majd jó lesz. Ez azonban hamis illúzió, mert ez sehol semmilyen iparágban nem jött be.

A mezőgazdaságban állami szubvenciókkal operáltak, a gyártók elvitték a gyártást Kínába, de a szolgáltatóknak nincs más lehetőségük mind magas értéken tartani az igényt, ugyanis ha az igény alacsony marad, a kereslet is megszűnik. Vagy legalábbis annyira lesüllyed, hogy az alacsonyabb kínálat mellett sem változik semmi.

Egyetlen kiút van és ezt már nagyon sok helyen felismerték. Ez a kiút pedig, a takarítás/tisztaság szubjektív értékének tudatosítása. Vagyis itt nem arról van szó, hogy hamis illúziókat kell teremteni, mint amik általában jellemzőek a fogyasztási piacon, hanem fel kell tárni a valódi értékeket és tudatosítani azokat, megismertetetni a szakma-specifikus összefüggésrendszereket és törvényszerűségeket.

Ezt azonban nem lehet ész nélkül tenni. Ezt nem lehet kisstílűen csinálni. Erre kell, egy jól kitalált stratégia, és fegyelmezetten végig kell csinálni. Itt, ebben a fázisban nincs, nem lehet különbség nagy és kis cég között, mert ez a vegytisztaszakma hitelességet ölné meg.

Ugyanakkor a takarítóiparnak azt is meg kell érteni, hogy ilyen esetekben a kritikus tömeg meghatározó kérdés. Ha az információ nem jut el az meghatározó létesítménygazdák 60 – 70%-ához nem lesz változás. Ehhez pedig kell a 100 cégvezető. Minimum.

Szóval minden összefoglalva és szóltam.

Ha a hétvégén elérjük a 100 jelentkezőt június 4-én indul a rakéta, ha nem azoknak, akik jelentkeznek lesz egy exkluzív, titkos és csak nekik szóló ajánlatom.

 

 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!