Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Szolgáltatásvezető állásajánlatok, de hiába

Szolgáltatásvezető állásajánlatok, de hiába
2018.07.16.

Hetek, hónapok óta futnak a cégek állásajánlatai szolgáltatásvezető pozícióra, de minden siker nélkül. Az ok talán nagyon egyszerű: aki szolgáltatásvezető pozícióban dolgozik, nehezen vált. Ugyanakkor nincs utánpótlás, a fiatalok nem gondolják vonzónak ezt a pozíciót és egyébként is…

A szolgáltatásvezető a cég szakmai lelke

Az „Y” generáció nem mozdul rá a szakmára. Ugyanakkor felmerül egy kérdés is: vajon ma minden gyakorló szolgáltatásvezető a helyzet magaslatán van-e? Sajnos nem! Ugyanis az a helyzet, ami jelenleg a takarítóiparon belül uralkodik az részben köszönhető a szolgáltatásvezetőknek is. Nyilván nem ők az egyetlen hibásak, de sajnos oroszlánrészük van benne.

A cégvezetők realitása

Amikor a 90-es évek végén felmerült, hogy legyen szakma a takarítás, mindenki le volt ragadva a szakmunkás szintjén és nagyon érdekes, hogy az akkori vállalkozók két féleképpen ítélték meg a szükséget. Egyesek abban gondolkodtak, hogy az államilag elismert szakmunkás lényege az, hogy később mester lehet és alapvetően az ideális szolgáltatásvezető képe lebegett előttük, míg mások abban gondolkoztak, hogy a szakmunkás egy olyan ember lesz, aki önállóan dolgozik, szakmailag minden tud és nagyon könnyű lesz vele vállalkozni, nagyobb lesz a társadalmi elismerés és a profit.

A két realitás nincs messze egymástól csak a „vagy” szemlélettel van a gond. A helyett az „és” lett volna a jó megoldás, és akkor ma már nem ezen a szinten lennénk.

Az indulás diagnózisa

A rendszerváltás óta, eltelt idő nyomot hagyott a vállalkozókon, ügyvezető igazgatókon is. Az a generáció, aki a rendszerváltás után kezdett vállalkozni 50-es, 60-as és 70-es években született.  Minden évtized többé kevésbé más gondolkodású embert „nevelt”. Bár a szociológusok a 60-as generáció felét még a „baby boom” csoportba sorolják, ennek a szétválasztanak is meg van a maga jelentősége. Ugyanis az „X” generáció (1964 – 1979) sem homogén.

Az 50-es években született vállalkozók a 30-as éveik végén voltak, sok mindent megéltek az elmúlt rendszerből, a szocializációjuk meghatározó volt ebből a szempontból, volt már valamilyen egzisztenciájuk és egy helyzetet mentettek át az új világba. A gondolkodásuk inkább hierarchikus volt. Mondanom sem kell, hogy ők a „mester” gondolkodás hívei voltak nagyobbrészt.

Azok, akik a 60-as években születtek már kevésbé kötődtek az elmúlt rendszer gondolatvilágához, de függetleníteni sem tudták magukat annak a szocializációs hatásától. Ők azért még nem hoztak létre semmi lényegeset és tele voltak ambícióval arra vonatkozóan, hogy megéljenek és meg is valósítsák önmagukat. A gondolkodásuk is kettős volt, jellemzően nem voltak hierarchia tisztelők, de alapvetően a jövőt mégis konzervatívan látták.

Akik a 70-es években születtek már egészen máképpen látták a világot. Sajnos erre a látásmódra rányomta a bélyegét a felületesség és a még nagyon gyenge hagyományok iránti nulla tisztelet. Ez a generációban már lényegesebben több az „fehér galléros” végzettségtől függetlenül is és alapvetően a „menedzser” gondolkodást helyezték előtérbe.

Remélem senkit nem bántottam meg ez csak egy attitűd pillanatfelvétel.

Az idő vasfoga

Mára az 50-es években született generáció lassan már nyugdíjas és élete prioritásai sokkal inkább magánjellegű, mint, hogy azzal foglalkozna, hogy szakmailag miképpen alakultak a dolgok. Néhányan még aktívak, de az idő eljárt felettük. Az, hogy az elmúlt 30 évben letettek volna valamit az asztalra, ami nem csak és kizárólag saját érdekük volt, nehezen ítélhető meg. Ezért aztán örökségük kétséges.

A 60-as generáció van most a generációváltás dilemmájában. Tulajdonképpen nagy kérdés, hogy amit elértünk az tartós lesz, lehet rá építkezni vagy a következő generáció lerombolja és újat épít? Nehezen megfogható, hogy itt van-e örökség vagy nincs.

Persze a helyzet nem ennyire egyszerű, hogy emberéleteket meg lehet „fogni” pusztán csak a generáció skatulyázással. Minden élet egyedi és megismételhetetlen ugyanakkor utánozhatatlan is. Egy azonban biztosnak látszik, alig van valaki a takarítóiparban a 80-as évek generációjából és aztán 90-es évek generációja pedig sehol.

Mit jelent mindez?

Körülbelül annyit, hogy hatalmas szakadék tátong a rendszerben és hamarosan elérjük az a pontot, ahonnan már nincs se vissza és tovább út. Ezért aztán most sokkal izgalmasabb, mint bármikor, hogy összerakjuk, mink van és mink nincs. Pontosan kell látni, hogy mire építkezhet a jövő generációja és mit kéne a kukába dobni. Persze lehet, hogy ebbe már kevés beleszólásunk lesz, de az is lehet, hogy érdekesen alakul a helyzet, mert nem mindegy, hogy melyik generáció lát majd fantáziát a takarításban: a 80-as, 90-es vagy 2000-es, vagy esetleg egy még későbbi… Mit kezdünk tehát az „Y” (1980 – 1994) és a „Z” (1995 - ) generációval? Mindenkinek más és más realitása van a dolgokról, egy azonban egyértelmű, és az a helyzet!

Azt gondolom, hogy bárki bármely generációnak a tagja érdemes lenne átgondolni a jövőt. z idén nagyon tudatosan szántam rá időt és energiát, hogy összerakjam azt, hogy hol tartunk jelenleg és bárki tisztán láthassa, hogy ö maga személyes hol tart ehhez képest. A SZOLGÁLTATÁSVEZETŐ könyv készen van és az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ is. Most vagyok a GÉPKEZELŐ és a SZAKMUNKÁS utolsó simításainál. A cél az, hogy beinduljon egy egyértelmű követelmény meghatározás és a személyes megfelelés objektíven értékelhető legyen. Mindentől függetlenül azt gondolom, hogy e nélkül nem lesz előrelépés. A szolgáltatásvezető nap ezt célozza!

 

Vissza

Szakanyag megrendelő
















A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől










A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!