Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Szervezeti hozzáadott érték

Szervezeti hozzáadott érték
2013.02.26.

A szervezet hozzáadott értéke azon, úgynevezett nem produktív tevékenységek összessége, amelyek lehetővé teszik, hogy a szolgáltatás intézményes formában előálljon. Ennek mértékének alsó határa szervezeti működési és hatékonysági szempont, felső határa pedig a piac megítélésének materializálódása.

Tehát van egy minimum, ami alatt nem lehet működni és van egy maximum, amit a piac hajlandó megfizetni, mert elismeri a cég azon erőfeszítéseit, hogy egyre jobb szolgáltatást kíván nyújtani a piacnak.

Vagyis a szervezet hozzáadott értéke nem feltétlenül csak a valós, már meglévő érték, hanem sok esetben a piac bizalmat előlegez egy cégnek, mert meg van győződve arról, hogy a későbbi fejlesztésekből valamilyen módon majd Ö is hasznot húzhat. Ez természetesen fordítva is igaz, hogy a piac lehet annyira bizalmatlan, csalódott, kiábrándult és lehet, olyan gyalázatos a helyzet, hogy még a valós hozzáadott értéket, a szolgáltatásba már beépült költségeket sem hajlandó megfizetni. Na, itt az a pont ahol a Magyar takarítóipar magára ismerhet!

Ahhoz, hogy a hozzáadott érték kiértékelhető legyen fontos minden elemet külön-külön megvizsgálni. Ezzel kapcsolatban pedig azt is tisztázni kell, hogy hól húzódik a határ a személyi hozzáadott érték és a szervezeti hozzáadott érték között. 

Tételek

  • Közvetlen szakmai irányítás (csoportvezetők)
  • Szakmai menedzsment (szolgálatvezető, szakmai vezető)
  • M.K.MEB.IB integrált irányítási rendszer (adminisztrációs költségek, ugyanakkor kevesebb hiba, nincsen ismétlődő hibák, minden hibának megtalálják az okát és megszüntetik azt)
  • CRS (a szervezet tudatosan kezeli a társadalmi felelősség vállalást, kezdve az alkalmazottakkal, a lakóhelyi közösséggel folytatva és a cég méreteinek megfelelően akár országos vagy még nagyobb szinten)
  • Szolgáltatási koncepció (a legfontosabb kérdés, mert valójában egy céget ezért kell szeretni. Tulajdonképpen ez a hozzáadott érték gerince. Itt van a szakmaiság) Tételek meghatározása. Humán Erőforrás menedzsment. Eszközkiválasztás, beszerzés, márka specifikus képzés, logisztika, karbantartás. Kezelőszer kiválasztás, logisztika, márka specifikus képzés
  • Belső ellenőrzés (Elméleti garanciák és gyakorlati biztonság)
  • Szervezetfejlesztés (Hogyan valósítja meg az előző pontokat, hogyan kívánja való tartalommal megtölteni azokat?)
  • Stratégiai partnerek (Kik segítik öt ebben?)

Remélem tudtam segíteni és elindulhat a párbeszéd. Mert a néma gyereknek az anyja sem érti szavát és ennek megfelelően éhen halhat! Lehet, hogy még pár elemet azonosítani kéne és elkezdődhetne az építkezés.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!