Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Személyi hozzáadott érték

Személyi hozzáadott érték
2013.02.23.

A régi EU tagországok mindegyikében működik takarítói szakszervezet és minden évben a szakma ellenérdekelt felei (munkaadók és munkavállalók) ha nehezen is, de megállapodnak egy ágazati kollektív szerződésben melynek része egy az ágazatra kötelező érvényű bértarifa rendszer is. Ezzel tulajdonképpen pozicionáljak magukat abból a szempontból, hogy mit is ér az adott munkatípus, szakma vagy hivatás egy adott társadalomban.

Európa nyugati részén a minimálbér egy kiindulási alap, nálunk pedig plafon. Ez azt is jelentheti, hogy a megállapított bértarifa esetleg magasabb, mint az országos minimálbér és a különbség nem más, mint a személy hozzáadott értéke. Ez tehát nem csak egy ágazatpolitikai kérdés, hanem egyben egyfajta személyes mérce is, amit teljesíteni kell, ahhoz, hogy a szakma meg tudja tartani az adott személyt. Végső soron a bértarifa csak arra garancia, ha az illetőt foglalkoztatják, nem kaphat kevesebbet. A kulcskérdés az, hogy foglalkoztatják-e?

Tehát egy új téma, amiről beszélni kell, ahhoz a szolgáltató cég alátámaszthassa az szolgáltatási díjait az, az általa az adott szolgáltatásban alkalmazott személyek/szakemberek szakmai és emberi kvalitása. Vagyis a dogozó rendelkezik-e olyan, a megrendelő által fontosnak ítélt tulajdonságokkal, olyannyira fontosának ítélt, hogy azt meg is fizeti. Vagyis ezen a ponton mennyivel fizet többet, mint a minimálbér?

Hogy mindenkinek egyértelmű legyen a mi esetünkben a MATISZ TOD ebben a megközelítésben négy fejezetre osztható:

 1. Minimálbér és annak munkavállaló járulékai, vagyis a bruttó bér
 2. Személyi hozzáadott érték.
 3. Munkaadói kötelezettségek, szabadság, helyettesítés és betegszabadság és további adók.
 4. Szervezeti hozzáadott érték, mint közvetlen és közvetett irányítás, infrastruktúra, logisztika, kezelőszer, eszköz, egyéb központi költség és nyerésség.

Ez egy új szemlélet, amely megmutatja, hogy egy adott ország bérszínvonala mellet, egy adott üzletág vonatkozásában milyen „értékek” reálisak a piacon. Ha statisztikailag nézzük, akkor az 1-es pont tekinthető fixnek és minden további pont erre épül. Adott esetben sarokszámokról is beszélhetnénk, ha a 2-es pontot pontosan értenénk, és benne lenne a szakmai és megrendelői köztudatba. Nyilván itt alapvető kérdés, hogy a cégek értékesítési/tudatosítási stratégiájában ez milyen helyet foglal el.

Ahhoz, hogy tisztán lássunk definiálni, kell a fogalmat: a személyi hozzáadott érték a szolgáltatásban részt vevő személyek azon személyi tulajdonságainak összessége, amelyek olyannyira fontosak a tisztítás-technológiai szolgáltatások végrehajtása közben, hogy a megrendelő meg is fizeti ezeket.

A személyi hozzáadott érték tételei:

 1. Munkahelyi attitűd (Pozitív hozzáállás, tettre kész, stb.)
 2. Képzettség
 3. Személyes kompetenciák (Precizitás, Önállóság, Térbeli tájékozódás)
 4. Társas kompetenciák (Kapcsolatteremtő és fenntartó képesség, Meggyőzőkészség, Közérthetőség)
 5. Módszer kompetenciák (Áttekintő képesség, helyzetfelismerés, Rendszerben való gondolkodás, Körültekintés, elővigyázatosság
 6. Tapasztalat
 7. Szakmai aktivitás
 8. Szociális/szocializálódási háttér

A kérdés most az, hogy csak ennyi van, vagy több is? Ezért fontos lenne, ha ezzel kapcsolatban elindulna egy párbeszéd. Ugyanis ma a takarító cégek ezt a pontot nem árazzák be. Ha először tudatosítanánk magunkban, hogy ez fontos és része a takarítási minőségnek, akkor hitelesen képviselhetnénk ezt a vevőink előtt és a díjszínvonal emelkedne.

Azonban gondolkodjunk reálisan nem véletlen, hogy nem árazzátok be. Mert az érték jelenleg rendkívül alacsony! Hogy pontosan lássuk a helyzetet az állapot lényege, hogy a takarító személyzeten belül nincs, vagy nagyon kevés a lehetőség arra, hogy a szervezet díjazza a nagyobb tudást, pozitívabb hozzáállást és jobb eredményt. Mivel pedig a jobb teljesítményt nem jutalmazzák az egyre gyengébb lesz és mivel a rossz teljesítményt sem büntetik az még rosszabb lesz. Az eredmény, hogy létrejön egy állomány, tisztelet a kivételnek, amelynek nagyobb hányada tényleg nem rendelkezik semmilyen beárazható/megfizethető hozzáadott értékkel. Tehát a nem csak magatokban kell, tudatosítsátok, hanem programokat is kell indítani a valós érték fejlesztésére, ami, aztán ha piacképes, be is árazható.

Ezt a cikket most vitaindítónak szántam. A hírlevél a szakma krémjének ment ki elvárom, hogy komolyan vegyétek és hozzászóljatok. Ez a téma szuper újdonság és nagy versenyelőnyt tudna jelenteni azoknak, aki elindulnak ezen az úton. Ugyanis a „legolcsóbb ajánlat” mára már egyértelműen látszik, hogy zsákutca.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!