Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Személyes értékmenedzsment, a jövő nagy kompetenciája

Személyes értékmenedzsment, a jövő nagy kompetenciája
2016.03.31.

Alapvetően újra lehet gondolni az időgazdálkodást, de nem is csak ez a lényeg, hanem az, hogy időgazdálkodás kapcsán, valami olyant kell újra gondolni, ami már nem csak puszta időgazdálkodási kérdés, hanem a saját személyes értékmenedzsmentünk is egyben. Vagyis minden a céloktól indul, és egy statisztikával végződik, a párbeszéd a kocsmában, pedig új mérőszámokról folyik majd.

Az új rendszer szerint, ami nem is annyira új. Egy Dan Sullivan nevű tanácsadó által javasolt rendszer, melyben a havi tervezés során, még bármilyen határidő bejegyzését megelőzően el kell dönteni, hogy melyik nap milyen nap legyen.

Három féle nap lehet: FÓKUSZ, PUFFER és SZABAD.

FÓKUSZ nap, olyan nap, amikor a lehető legértékesebb munkákat végezzük. Az én esetben ez tananyagfejlesztés, tanfolyami vagy tréning előadás illetve tényleges tanácsadás vagy ehhez kapcsolódó előkészítési munka. Ezek olyan tevékenységek, amelynek a termelési értéke pontosan meghatározható óradíjban. Ez azért fontos, mert az embernek, kell, hogy legyen egy saját értékrendje, végig kell gondolnia, hogy mennyi legyen ennek az óradíja. Mennyi ennek a nagyságrendje, egy vezető szakember esetén? Minimum 10 000 Ft/óra, számlázott nettó érték. Nyilván mindenkinek más az értéke, ez az első mérőszám, amiről lehet beszélni. Lehet, hogy most elsőre ez képtelenül soknak tűnik, de gondoljunk csak bele abba, hogy egy ilyen szakembernek maximum 10 – 15 gyújtópont napja lehet egy hónapban, ami mondjuk 80 – 100 óra. A második mérőszám, hogy valaki számlázott havi értéke 1 millió alatt vagy felett van, és mindezt több vagy kevesebb, mint 100 órával éri el. 

PUFFER nap, olyan nap, amikor a szaki adminisztratív vagy tevékenységének statisztikáit végzi, megválaszolja leveleit és nagyon sok tanácsadónál maga a számlázás is ide tartozik, mert vannak olyan elvek, hogy a kiállított számla is „személyre” szabott kell, hogy legyen. Itt jön be az is, hogy az ember mennyire képes alkalmazni bizonyos automatizmusokat, hiszen ezek sokat segíthetnek abban, hogy több idő jusson az önfejlesztésre. Tehát a puffer nap fele vagy kevesebb ügyintézés és a másik fele, vagy több önfejlesztés. Mérőszám lehet, hogy utóbbi eléri-e a 40 órát vagy meghaladja azt. Ez természetesen nagymértékben hat a fókusz napon megvalósuló érték-teremtésre.

SZABAD nap, az egy olyan nap, ami szabad, bármire használható, ami nem a munkához kötődik. Mérőszám, hogy eléri-e a 8 napot/hó vagy meghaladja azt. Gondolom nem kell ecsetelni, pihenni is kell, az embernek.

>> ŰRLAP <<

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!