Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Szektor keresztmetszet III.

Szektor keresztmetszet III.
2019.02.20.

A történelem nem dicsőség és nem is szégyellni való. A történelem tanulság, ami csak az adott időszak sajátosságain belül ítélhető meg. Ha csak az elmúlt kétezer egynéhány évre nézünk vissza, hatalmas fejlődést és áthalkulást láthatunk. Az evolúció bárki bármit is gondoljon tapintható valóság még a 2000 év alatt is.

A történelem lényege ez lenne, és nem a lovas szobrok imádata. Még mélyebbre ásva az evolúció nem feltétlenül a jó, a fejlett, vagy a ma ideálisnak látott felé halad. Annak sajátos irányai az adott kor kihívásaira adott válaszok szerint alakulnak ki. Ezek időnként egy, egy ember gondolkodása is hatalmas hatással van. Ha más irányok kerültek volna előtérbe, lehet, hogy mára már kihalt volna az emberiség. Azonban az is lehetett volna, vagy egy fenntartható és virágzó civilizáció lenne, mint ahogy nincs.

A modern takarítási szolgáltatások történelme, ami hozzávetőleges 25 – 35 évre tud visszatekinteni, sok mindent megélt, a szolgáltatás ne halt ki, de nem is virágzik. Sokféle próbálkozás volt ez idő alatt, azonban a megrendelők alapvető hozzáállása nem változott. A szektor cégvezetői igyekeznek belesimulni ebbe, a helyzetbe, és bár a legnagyobb fejlesztésekre most lenne szükség, az látszik, hogy a szektor a szó legszorosabb értelmében alszik vagy haldoklik, vagy álmodva vérzik el...

A ma elérhető statisztikák szerint 2019-ben csökkent a szolgáltatók száma és a foglalkoztatott emberek száma is. Öt év távlatában a cégek száma 1000-el lett kevesebb és a foglalkoztatás csökkenés is minimum több ezres nagyságrend. Nincsenek statisztikák a visszaszervezésekről, de nem fogok meglepődni, ha év végén azt látjuk majd, hogy a takarítószektor ember vesztessége 10 000 fő felett lesz.

Ez persze pozitívan is felfogható lenne, mert végül is tisztul a piac…

Az lehet, hogy 2018 árbevétele megközelíti majd a 200 milliárdot, de az is lehet, hogy 2019 egy legalább 15 – 20%-os csökkenést hoz majd. Ez mostanában dől majd el és nagymértékben függ attól, hogy az ártárgyalások miképpen alakulnak. A kritikus kérdés, a szektor hozzáadott érték területén van. A cégek soha nem látott hatékonyságfejlesztést kell, hogy végrehajtsanak, különben a 2019 egy katasztrófa év lesz. Itt tartunk most.

Na most mondhatod a magadét.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!