Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Számháború

Számháború
2022.02.08.

Néhány napja készítettem egy anyagot egy takarító cégvezetőnek és annak része volt a piac rövid, de átfogó elemzése is. Ebből az alkalomból lekértem több statisztikát a Nemzeti Cégtár adatbázisából és hát szemet szúrt a foglalkoztatott létszám alakulása. Érdekes tendencia bontakozik, miközben minden takarító cégvezető arról beszél és eltűntek a munkaerőpiacról a potenciális munkavállalók.

A statisztikák magyarázata soha nem egyszerű, ha az ember nem lát és ismer minden adatot. Jelen esetben nagy gond, hogy nem látjuk az egyéni vállalkozók és azok alkalmazottainak számának alakulását. Ezért aztán ebből tudunk csak „főzni”. Fontos szempont lehetne az is, ha tudnánk, hogy a regisztrált munkakeresőknek mi volt a kilépési pozíciójuk. Amit most látunk csak a foglalkoztatottak alakulása.

Ahogy ez itt most látszik a 2019 év végén rögzített adatok szerint a szektor mintegy 4 720 elsődleges tevékenysége szerint takarító cége és azon állami és magán vállaltok, aki saját alkalmazásban végzik a takarítást és takarítóként jelentik be a takarítókat, összesen 47 325 főt foglalkoztatattak. Ebben lehetnek hibák, amennyiben a statisztikai jelentések nem helyesek, de azt feltételezem, hogy ez a szám inkább több mint kevesebb.

Aztán jött 2020 és a COVID 19 okozta helyzet. Az első hullámban elrendelt lezárások valószínű, hogy takarító munkahelyek felszámolását is jelentették, és ha hihetünk a statisztikáknak, akkor még úgy is, hogy közben enyhült a helyzet, az év végére a szektor 5 304 munkahelyet és értelemszerűen munkavállalót vesztett.

Nem tudunk semmit ezekről az emberekről és arról sem, hogy milyen tragédiákon mentek át. Nincs ilyen irányú nyilvántartás és nincs semmilyen intézményes rendszer, ami a szakma kárvallottjait segítené.

Ugyanakkor rendkívül fontos szempont, hogy a statisztikában alapvetően nem csak a számok egyszeri kilengéseit figyeljük, hanem a trendeket is. Ennek megfelelően a 2021-es év lezárást követően a takarítói létszám tovább csökken és 37 248 főt számlál. Bár a trend továbbra is markáns az mégiscsak a nagyon durva tény, hogy a COVID két éve alatt 10 077 ember vesztette el a munkáját és ennek senki nem adott hangot!

Talán az is lehet egy magyarázat, hogy sok takarítót átküldtek a KATA rendszerbe és azok most már vállalkozók, tehát itt nem látszanak. Biztos van egy meghatározó visszaesés is és ennek megfelelően kevesebb alkalmazott van a rendszerben, és aztán biztos van elvándorlás is. Ugyanakkor a 2022-es számok sem biztatóak egyáltalán.

Közben azért ne feleltjük a takarító szektor ádáz versenyben van más szektorokkal a szakképzett len munkavállalók megszerzéséért és megtartásáért.

Bármi is a helyzet, itt csak akkor lesz tiszta kép, ha újra bevezetésre kerül a Munkakönyv. Németországban és Ausztriában nem kötelező jelleggel kb. 10 éve kezdték a rendszert visszaállítani. Ez a Bildungspass.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!