Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Szakma-e a takarítás?

Szakma-e a takarítás?
2018.07.02.

Ha nem az, akkor ne essünk kétségbe úton útfélen, hogy nincs megbecsülve. ha pedig az, akkor először is ténylegesen és formálisan is váljunk szakemberré és viselkedjünk is úgy. Ha ez megvan a megbecsülés nem marad el.

A szakemberré válás e lépcsőfokát, nem lehet kihagyni. Hiába gondoljuk azt, hogy mindent tudunk, papír nélkül is, ez valójában csak egy szép önbecsapás. Aminek azért lehet ma bármilyen szubjektív alapja, mert valóban nem a pontosan tudjuk, hogy igazából mit is jelent a papír.

Nem tudjuk milyen szabályozók jönnek majd a jövőben, azonban a Nyugat-európai helyzetből kiindulva valószínű, hogy lesz kötelező minimális szint a takarítóknak is. Meg hát a mester is lebeg a levegőben, az pedig a cégvezetőknek vagy szakmai vezetőknek lesz majd izgalmas kihívás.

Július 10-én indul egy olyan programsorozat, ami azt célozza, hogy miként állhat össze egy olyan modell, ami teljesíti az alapvető szakmai elvárásokat, még ezekben a nehéz időkben is.

Az állam ma öt szakmai szinten ismer el takarítás tudással kapcsolatos szakmai szinteket. Ebből kettő rész szakkepésítés és kettő pedig alsó-közép és felső-közép fokú szakképesítés. Illetve mindennek a koronája a felsőfokú képzés. Ezek a képesítések egymásra épülnek és egy valódi karriertervet kínálnak. Ami ehhez még nincs készen az az évenkénti megállapodás a bértarifáról, amit klasszikusan a munkavállaló és munkáltató szervezetek határoznak meg, de Magyarországon van arra is példa, hogy az állam nem vár erre, és lép az ügyben. Ez mindig valami hatósági ár, ami a munkavállalók számára semmilyen garanciát nem jelent, de hát ez van. Ha valaki ezért küzdeni akar, arra meg vannak a megfelelő stratégiák.

Visszatérve a gyökerekhez. Azt tisztán kell látni, hogy semmilyen szabályozásnak nincs és nem is lesz alapja, ha a szakemberek nem különböztetik meg magukat szakirányú végzettségekkel. Minden szabályozás, csak ehhez tud kötődni, ugyanis bármi más, bárkire vonatkozhat.

Július 10-én a szolgáltatásvezető szinttel indulunk. Minden adott, hogy egy nap alatt feldolgozzuk ezt a tudáscsomagot (nem megtanuljuk, csak feldolgozzuk). Ez a napot egy előzetes tudásfelmérővel zárjuk, ami alapján konkrét javaslatot tudok tenni, hogy tovább előre.

Miért kezdünk a szolgáltatásvezetővel?

Azért mert úgy látom, hogy a képzés, a piaci lehetőség és a humán erőforrás rendszer kulcsfigurája a szolgáltatásvezető. Ez azt jelenti, hogy a szakma alapokra helyezése innen kell, hogy kiinduljon. Természetesen azt is tisztán látom, hogy egy szakmai végzettség nélküli szolgáltatásvezető soha nem lesz hiteles még alacsony szakpolitikai kérdésekben sem. Ezért ebben mindenkinek, aki jelenleg szolgáltatásvezető vagy bármilyen középvezetőként dolgozik a takarító iparban lépni kell a bizonyítvány megszerzése felé. Kis-cégeknél a szakmai vezető maga a tulajdonos, tehát neki is.

Higgyétek el nincs más út a felelmélkedéshez.

 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!