Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több száz bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Szakma-e a takarítás?

Szakma-e a takarítás?
2018.07.02.

Ha nem az, akkor ne essünk kétségbe úton útfélen, hogy nincs megbecsülve. ha pedig az, akkor először is ténylegesen és formálisan is váljunk szakemberré és viselkedjünk is úgy. Ha ez megvan a megbecsülés nem marad el.

A szakemberré válás e lépcsőfokát, nem lehet kihagyni. Hiába gondoljuk azt, hogy mindent tudunk, papír nélkül is, ez valójában csak egy szép önbecsapás. Aminek azért lehet ma bármilyen szubjektív alapja, mert valóban nem a pontosan tudjuk, hogy igazából mit is jelent a papír.

Nem tudjuk milyen szabályozók jönnek majd a jövőben, azonban a Nyugat-európai helyzetből kiindulva valószínű, hogy lesz kötelező minimális szint a takarítóknak is. Meg hát a mester is lebeg a levegőben, az pedig a cégvezetőknek vagy szakmai vezetőknek lesz majd izgalmas kihívás.

Július 10-én indul egy olyan programsorozat, ami azt célozza, hogy miként állhat össze egy olyan modell, ami teljesíti az alapvető szakmai elvárásokat, még ezekben a nehéz időkben is.

Az állam ma öt szakmai szinten ismer el takarítás tudással kapcsolatos szakmai szinteket. Ebből kettő rész szakkepésítés és kettő pedig alsó-közép és felső-közép fokú szakképesítés. Illetve mindennek a koronája a felsőfokú képzés. Ezek a képesítések egymásra épülnek és egy valódi karriertervet kínálnak. Ami ehhez még nincs készen az az évenkénti megállapodás a bértarifáról, amit klasszikusan a munkavállaló és munkáltató szervezetek határoznak meg, de Magyarországon van arra is példa, hogy az állam nem vár erre, és lép az ügyben. Ez mindig valami hatósági ár, ami a munkavállalók számára semmilyen garanciát nem jelent, de hát ez van. Ha valaki ezért küzdeni akar, arra meg vannak a megfelelő stratégiák.

Visszatérve a gyökerekhez. Azt tisztán kell látni, hogy semmilyen szabályozásnak nincs és nem is lesz alapja, ha a szakemberek nem különböztetik meg magukat szakirányú végzettségekkel. Minden szabályozás, csak ehhez tud kötődni, ugyanis bármi más, bárkire vonatkozhat.

Július 10-én a szolgáltatásvezető szinttel indulunk. Minden adott, hogy egy nap alatt feldolgozzuk ezt a tudáscsomagot (nem megtanuljuk, csak feldolgozzuk). Ez a napot egy előzetes tudásfelmérővel zárjuk, ami alapján konkrét javaslatot tudok tenni, hogy tovább előre.

Miért kezdünk a szolgáltatásvezetővel?

Azért mert úgy látom, hogy a képzés, a piaci lehetőség és a humán erőforrás rendszer kulcsfigurája a szolgáltatásvezető. Ez azt jelenti, hogy a szakma alapokra helyezése innen kell, hogy kiinduljon. Természetesen azt is tisztán látom, hogy egy szakmai végzettség nélküli szolgáltatásvezető soha nem lesz hiteles még alacsony szakpolitikai kérdésekben sem. Ezért ebben mindenkinek, aki jelenleg szolgáltatásvezető vagy bármilyen középvezetőként dolgozik a takarító iparban lépni kell a bizonyítvány megszerzése felé. Kis-cégeknél a szakmai vezető maga a tulajdonos, tehát neki is.

Higgyétek el nincs más út a felelmélkedéshez.

 

Vissza

Egy komoly projekt

Egy szakmai szótár megírása hosszú idő és keserves munka, ha pedig jól belegondolunk gazdasági szempontból, legalábbis a szerzőnek nem is igazán éri meg. Mégis szakmapolitikai szempontból rendkivül fontos, hogy végre 30 év után legyen egy ilyen értelmező szótárunk. Továbbá azért nyilván ez azért szakmai presztizs is egyben, és azdott esetben többet jelent mint ha csak úgy egyszerűen anyagilag megéri. Azonban ezt finanszirozni kell, és ha az ember minden mással van elfogllava, a munka nem halad. 
Mindezek alapján a következő javaslatom van: Mindössze 1 000, azaz ezer Forint támogatásért megküldöm a szakmai szótár jelenlegi összerakott 1.0 változatát. Ez nem a végleges változat, ma már elég jó képet ad arról, hogy milyen lesz egy fél vagy 1 év múlva. A szótár 6 nagy fejezetre tagológik és azon belül is vannak alfejezetek és a szavakat logikai sorrendben ismerteti. Ezen kivül a szavak megjelennek abc sorrenben is, ahol viszont az van megadva, hogy az adott szó melyik fejezetben található.
90

oldal

250

szakmai fogalom

Mikor lesz a helyzet jobb?
Szakmapolitikai program
Hívjon bátran, beszélgessünk és csatlakozzon a mozgalomhóz.

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

Néhány szóban a szakértői tevékenységemről

2002-ota veszek részt piaci- és közbeszerzési pályázatokban, a legtöbb esetben az Ajánlatkérők oldalán, de nem ritka, amikor Ajánlatadók is felkérnek egy-egy nagyobb projket kapcsán. Természetesen egyszerre, mindig csak az egyik oldalon. Meggyöződésem, hogy a jó tender a területnek megfelelően szigorú küszöbfeltételeket (alkalmassági szempontok) az értékelési kritériumok pedig csak 50%-ban díj jellegűek, a másik 50% pedig szakmai tartalom. A tender sikeréhez pedig egyaránt hozzátartozik a megfelelő területi felmérés, a szakma-specifikus SLA meghatározása és igazán valódi szolgáltatási szerződés tervezet. A szolgáltatás akutomatikus árbecslést is jelent. Ha egy ajánlattevő velem dolgozik egy tender kapcsán, 99% garanciája van, hogy megtaláljuk számára a legkedvezőbb szolgáltatót. A szakértői szolgáltatás utánkövetése, az MSZ EN 13549: 2004 szabvány szerini minőségmérés. 
2007 és 2014 között helyettes vezető szakértőként részt vettem az EuroSkills szakmai versenyek sorozatban és 4 nemzetközi szakmai versenyt szerveztünk meg.
310

Ügyfél

350

Köz- és piaci beszerzés

A hatályos SARS CoV2 T-T Protokoll igénylése

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!