Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Statisztikai szemlélet

Statisztikai szemlélet
2018.09.17.

„Mérd, ami mérhető és tedd mérhetővé azt, ami még nem az!” Galileo Galilei.A mérés szorosan kötődik a kockázatkezeléshez. Izgalmas kérdés, hogy a végrehajtásra koncentráló és ott is idődeficittel küzdő világunkban jut-e még elég idő méricskélni.

Nyilván ugyanakkor ezzel párhuzamosan felmerül az a kérdés is, hogy vajon mekkora annak a kockázata, ha nincs pontos számszerűsíthető bizonyosságunk arról, amit nap, mint nap megvalósítunk.

Tovább megyek, mekkora annak a kockázata, ha megrendelőnek nincs bizonyossága arra nézve, hogy a pénzéért megkapta az elvárt szolgáltatást és, hogy a szolgálója mindent elkövet, hogy a látszólagos teljesítés mellett ne legyenek rejtett kockázatok.

Azt gondolom, mindenki érti, miről beszélünk. Azonban a 100%-os mérés nem valósítható meg, ezért olyan rendszert kell építeni, mely mérései valósan engednek következtetni arra, hogy a dolgok rendben mennek. Ugyanakkor azért vannak olyan területek is ahol a mérés 100%-os lehet és ezeket nem szabad csak azért figyelmen kívül hagynunk, mert ne bízunk a mérést végző személyzetben és kapott eredményekben. Hanem olyan rendszert kell építeni, ami egyértelművé teszi minden résztvevő számára, hogy a mérés felelőssége valós és a rendszer sajátossága szerint a nem megfelelő teljesítés és/vagy teljesítés nem megfelelő igazolása gyorsan (pár órán belül, de legkésőbb 24 óra) ismerté válik. Az ok okozati összefüggés minden esetben egyértelmű és a hiányosságnak, a felelősre nézve azonnal megvan a negatív következménye.

Ezek a szolgáltatás nyújtás biztonságának is, nem csak a minőségének a meghatározó szempontjai.

Mindezeknek megfelelően mindenki, aki felelős egy adott feladatért, azt jelenti, hogy tudja, mit kell csinálnia és tudja azt is, hogy hogyan kell csinálnia. Az magától értetődik, hogy ö a leghitelesebb személy abban, hogy az elvégzés 100% megtörtént. Zárójelben megjegyezendő, hogy itt kritikus kérdés a megrendelő kedvezményezettjeinek attitűdje, nyitottsága/affinitása és nem utolsó sorban érzéke. Mindez azonban ebben a rendszerben még csak az 50%. A másik 50% pedig a végrehajtói átadás/dokumentálás folyamata, ennek a következményeinek következetes kezelése (bérszámfejtés, teljesítési igazolás) és mindezeken felül a statisztikai ellenőrzés eredménye, ami a végső visszaigazolás.

A másik nagyon fontos kérdés, hogy minden újdonság bevezetésének sikere az időzítésben rejlik. Ezért pontosan kell látni azt is, hogy a piac hol tart. Egyrészt ezek is statisztikai adatok, de egy részük a megrendelő szubjektív érzése. Tehát rendkívül fontos, hogy a piacfelmérés valamilyen szinten megvalósuljon. Nyilván egy nagy piackutatás rengeteg forrást igényel és elsőre nem is biztos jó lesz. A jót olyan értelemben értem, hogy ténylegesen hozza azokat az információkat, amik alapján lehet dönteni a megcélzott fejlesztések ütemezéséről.

Ezért én azt az utat választottam, hogy piacra dobok egy jelentést és ennek szubjektív visszajelzéseit kezelem és bizonyos adatok fogadását is megoldom. Ennek megfelelően szeptember folyamán a jelentés első kiegészítése megjelenik. Ezt mindenki ingyen bérmentve megkapja, aki az alapjelentést megvette. A cél az, hogy a visszajelzések, a tapasztalatok, az új adatok és a menetközben megfogalmazódó igények alapján kb. két havonta készül egy-egy kiegészítés. Ez interjúkat is tartalmazni fog. A következő év júniusára pedig készen lesz egy évkönyv.

Mire jó mindez? Hát elöször is felbecsülhetetlen információforrás. Másrész értékesítési segédanyag. Harmadrészt pedig egy olyan anyag, ami pontosan mutatja, hogy a piac hol tart és hol vannak a kitörési lehetőségek. Nyilván egyértelmű, hogy aki ezekről az információkról lemarad az valamiféle hátrányt is szenved majd a piacon.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!