Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

QUAD+ jön MÉLTÁNYOS DÍJ projekt

QUAD+ jön MÉLTÁNYOS DÍJ projekt
2021.06.14.

Ennek a témának tavaly tavasszal futottunk neki először és azóta sok kínlódás volt, sőt volt, aki meg is sértődött, de végül csak eljutottunk egy pontra. Innen viszont már még nehezebb továbblépni. Mert itt már nem csak beszélni kell a nagyvilágba, hanem meg is kell felelni valaminek.

A takarító társadalom tagjai minimum 2 kategóriára oszthatóak, egyik kategória azon emberek akik „csak” takarítanak és a másik kategória, akik ezt szervezni is tudják. Ide értem azt is, hogy szervezni, tervezni és fejleszteni is tudják. Természetesen mindkét kategória elég széles skálán mozog.

Maguk a takarítók is két részre oszthatóak. Vannak, aki szeretnek, és háziasszonyi szinten tudnak is takarítani, illetve vannak a többiek. A többiek sem egyformák, mert ezek között a profi szakmunkástól, a „mezei kutyaütőig” igen széles a választék.

Tehát ez egy igen heterogén társadalom és nagy kérdés, hogy mit kezdhetünk vele, ha azt szeretnénk, hogy a takarítás egy vonzó és elismert szakma legyen. Mert, hogy hasznosnak, biztos, hogy hasznos, de nem elismert.

A 2021-es évben a QUAD program egy kicsit átalakul és QUAD+ lesz a neve, mert idéntől a projektek száma eggyel bővül. Ezen a területen a helyzet a következőképpen áll:

  1. TÁDÉ – Hang a fejben; Nehezen haladunk vele, kb. 10%-os készültségben van. Az ok, elsősorban a minimális érdeklődés.
  2. PEL – Piktogramok a könnyű tanulásért; A projekt jelenleg 1 200 piktogramot tartalmaz és több féle felhasználási területe is van. Jelenleg stagnál.
  3. EXPLAIN – The cleaning glossary; Leánykori nevén az ÉRTELMEZŐ, ami ma már egy nemzetközi projekt. A mobil applikáció már működik, mindkét platformon és 870 szóval igen gazdag tudásanyagot jelent. Jelenleg várjuk a platformok jóváhagyását a román, német és angol kiegészítésekhez. Ez a projekt fejlődik jelenleg a leggyorsabban.
  4. BELSŐ SZTENDERDEK A takarítási szolgáltatások megrendelésének keretfeltételei; A létesítménygazda könyve; Vagyis miképpen kéne fejlesztenünk a megrendelőinket nevű projekt, ami most már eljutott az első könyv szintjére és készen van egy 100 oldalnyi anyag. Most jön a nehéz, mert pontosan ki kéne érlelni, hogy mit és hogyan osszunk meg a megrendelőkkel. Itt jön be aztán az a kérdés, hogy amellett, hogy beszélünk valamiről, mi a valóság?
  5. A MÉLTÁNYOS DÍJA fenntartható takarítás; Valójában elsőre úgy látszik mintha ez az előző része lenne, de ez mégis egészen más. Itt valójában arról van szó, hogy bizonyos szakmai minőségi kérdéseket miként kell és lehet objektíven bizonyítani a potenciális megrendelők felé. Ez egy rendszer, ami bizonyos törvényszerűségek mellett automatikusan kell, hogy bizonyos adatokat szolgáltasson a piacnak.
Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!