Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Programféleség

Programféleség
2020.06.27.

Tisztán kell látnunk és nem minden körülmény segít ebben. Azonban van néhány nagyon fix pont, amiben bízhatunk és ezek mentén előre is léphetnénk. Mik ezek?

Programféleség

Tisztán kell látnunk és nem minden körülmény segít ebben. Azonban van néhány nagyon fix pont, amiben bízhatunk és ezek mentén előre is léphetnénk. Mik ezek?

Kezdjük talán azzal, hogy a nagypolitika a takarító szektort nem „látja”. Ez alapvetően köszönhető annak, hogy nem ad okot arra, hogy lássák. A szektor csak annyira jó, hogy nem ugrik ki semmivel és csak annyira gyenge, hogy még éppen nem botrányos. Tehát belesimul a mindennapokba és senki észre sem veszi. Ezen a helyzeten lehet keseregni, de a tény, a szomorú tény marad.

Miért van ez?

Hát, több oka is van.

Az első talán az, hogy a társadalom tisztaság iránti igénye valójában egy különleges fogalom. Erre már Herzberg (1923 – 2000) is rájött, csak nem erre fokuszált. Azonban kutatásainak és elméletének alapja éppen az volt, hogy a higiéniainak nevezett faktorok nem léte panaszra ad ugyan okot, de a meglétük önmagában nem tölt el elégedettséggel. Ebből következően nem is vagyunk különlegesen motiváltak ez elérése irányában és ezért ez nem is olyan igazi társadalmi érték.

Ebbe a kategóriában még több másik ilyen fogalom is van. Például ha a főnökünk nem ért a munkájához panaszra ad okot, de ha igen az normálisnak hat, azt nem tekintjük különösebben értéknek. Ezzel szemben, ha vágyunk egy tárgyra (autó, lakás, ruha, cipő, stb.), ami a társadalmi értékrendben fontos és kiemelt, akkor, ha az a dolog még nincs meg, nem vagyunk elégedettek, viszont nem vagyunk elégedetlenek, és ha megszerezzük az adott terméket, elégedettek leszünk (egy pillanatra). Viszont ez, ad elég belső motivációt ahhoz, hogy elérjük az áhított dolgot. Ez az emberi társadalom működési alapjának egyik meghatározó elmélete.

Mondhatjuk azt is, hogy általában a szolgáltatások tekintetében, ha azok nem járnak az elvárt eredménnyel alapvetően felháborodunk és panasszal élünk. Ezzel szemben bizonyos termékek birtoklásának hiánya, önmagában még nem tesz boldogtalanná viszont megszerzésük elégedettséggel tölt el.

Ez talán úgy is megfogalmazható, hogy az ember 10 000 vagy kitudja hány éves kultúrtörténetében bizonyos termékeket mindig nehezebben tudott beszerezni, mint rávenni embereket arra, hogy bizonyos szolgáltatást nyújtsanak neki.

Fontos, hogy ezt jól értsük, mert különben hamis úton járunk. Ha tehát a takarítás eredménye nem motivációs faktor „csak” higiéniai, akkor két út áll előttünk. Egyik nehezebb, mint a másik, de egyik sem könnyű.

Már megint az a fránya történelem: 100 évvel ezelőtt 1920-ban még nem volt egy takarító cég sem Magyarországon. A takarítási igényeket a cselédek elégítették ki és takarító cégek elődei, a cselédközvetítők voltak. Gondolom, nem kell különösen ecsetelni, hogy a közvetítőket milyen jogi és erkölcsi normák szabályozták. Semmilyenek!

Továbbá van egy második ok is, ez pedig az érdekképviselet teljes hiánya. Ne áltassunk magunkat, az a 40 vagy 50 ezer takarító, aki 100 évvel később a pályán van, ma is pontosan olyan kiszolgáltatott, mint annak idején. Fogalma sincs mit kéne, hogy csináljon és nem is tudja számba venni milyen lehetőségei lennének. Mert ugye ez nem olyan egyszerű, mert, hogy van ebben szakmai és marketing kérdés is nem csak érdekképviseleti.

Ugyanis ha az 500 000 Forintos prémium kapcsán egy kicsit tovább gondolom a helyzetet, akkor egy aljas modellben dolgozunk mindnyájan, hiszen a takarítást azért szervezik ki, mert a közvetítők olcsóbbak, mint a saját alkalmazott. Miért is? Hát nem azért mert hatékonyabbak…

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!