Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Prémium+ tréning - alternatíva a legalább 480 órás tisztítás-technológiai képzésre

Prémium+ tréning - alternatíva a legalább 480 órás tisztítás-technológiai képzésre
2015.01.22.

2013-ban, a tisztítás-technológiai szakmai és vizsgakövetelmény megjelenésekor, ami bevezette a minimum 480 órás képzést a korábbi maximum 600 órással szemben, egyik szemem sírt, a másik nevetett...

Sírt, mert tudtam, ezzel egy időre vége a piaci képzésnek. Nevetett, mert egy minőségi váltás történt.

A jelenleg hatályos szakmai és vizsgakövetelmény négy modult tartalmaz:

 • Foglalkoztatás I.

 • Foglalkoztatás II.

 • MEB

 • Tisztítás-technológia

A 2014-es oktatási tapasztalatok azt mutatták, hogy az 500 óra is kevés, és egyértelművé vált, hogy ha minőségi képzést akarunk, akkor szükség van a program fejlesztésére. Ezért az idén már 640 órás az akkreditált programunk.

Egy új program, ami célul tűzte ki a tudás átadása mellett azt is, hogy a szakvizsgán a hallgatók ki tudják adni magukból a tudást. Ennek eszközeként célszerű őket magára a vizsgára is tréningezni. Ezt kapcsoltuk össze a folyamatközi ellenőrzéssel. Így az új 640 órás tanfolyamunkba  9 vizsganapot is terveztünk.

9 vizsga 9 blokk lezárásaként

 1. blokk: Felzárkóztató

 2. blokk: Tisztázás és döntés

 3. blokk: Angol nyelvtan

 4. blokk: Előkészítés MEB (Munka, egészség biztonság modulzáróval)

 5. blokk: Előkészítés eszközrendszer

 6. blokk: Végrehajtás (Foglalkoztatás I. modulzáró)

 7. blokk: Hatékonyság vizsgálat és átadás (Foglalkoztatás II. modulzáró)

 8. blokk: Üzemi gyakorlat (TT modulzáró)

 9. blokk: Végső lezárás

Minden blokk végén van egy vizsganap, és ebből négy vizsganap modulzáró, aminek sikeressége a vizsgára bocsátás feltétele. A végső lezárás alkalmával még megismételhetőek a nem sikeres modulzárók.

Egy vizsganap, függetlenül attól, hogy modulzáró vagy nem, négy egységre osztható, amelyek egyenként kb. 1,5 órásak:

 • Az első egység a blokk összefoglalója.

 • A második egység vizsga teszt.

 • A harmadik egység egy emeltebb szintű vizsgateszt.

 • A negyedik egység a javítás és kiértékelés.

De nem biztos, hogy mindenkinek kell 640 óra képzés.

Talán vannak olyan gyakorlott szakemberek, akiknek ahhoz, hogy megszerezzék a szakmunkás (OKJ) bizonyítványt, elegendő lenne teljesíteni a 9 vizsganapot?

Amikor a program összeállt, kézenfekvő volt az ötlet, hogy önmagában a 9 nap (9 x 8 óra) lehet egy tréning, ami azoknak szólna, akik régen a szakmában vannak, ismerik a technológiákat, és nincs idejük egy 640 órás tanfolyam elvégzésére.

2015. év ajánlata: ha az Ön vállalkozásánál, cégénél dolgozik olyan a szakmát jól ismerő gyakorlott dolgozó, aki még nem rendelkezik OKJ-s bizonyítvánnyal, vagy bizonytalan abban, hogy nekivághatna-e sikerrel egy szakmunkás vizsgának, itt a remek alkalom, hogy kiderüljön az igazság 9 nap alatt, és 120 000 Ft/fő +áfa ellenében.

Prémium+ program nagy előnye, hogy itt nem csak vizsga van és számonkérés, hanem a vizsgát megelőzi egy összefoglaló és követi egy kiértékelés. Tehát a meglévő tudást elmélyítjük és/vagy a hiányzókat kiegészítjük. Nyilván kiderülhet az is, hogy még tanulni, pótolni kell, de akkor pontosan tudni fogjuk, hogy hol vannak a hiányosságok, és erre is van megoldásunk. Érdemes külön kiemelni, hogy összhangban a 640 órás képzéssel a 9 napos tréning is tartalmazza az angol nyelvi tananyagot. Ez kritikus lehet.

Mégis, mindent összevetve hatékony, hasznos és nagyon jó programot ajánlunk!

Várjuk a jelentkezéseket.

 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!