Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Nem közeledünk

Nem közeledünk
2020.11.03.

Alapvető kérdésekben egyértelműen nincs egyezség, mert akkor szembe kéne néznünk saját hiányosságainkkal, saját félelmeinkkel és tennünk kéne valamit, ami jelen pillanatban reális számunkra. Lehet, hogy majd később belekényszerülünk, és akkor majd meglátjuk…

Ami most zajlik az társadalmi szinten is megterhelő és markánsan átírja a prioritásokat. Egyszerre több halmazban is változnak az események, alakul az aktuális vélemény és mindez megossza az embereket. Homlok egyenesen másképpen értelmezik az emberek a jelen lévő terrorizmus okait és magát a tényt is vagy a vírus helyzetet. Az nyilván ma a társadalom számára periféria, vagy harmadrendű kérdés, hogy mit gondoljon a takarításról, mint kvázi szakmáról, vagy a takarítóról, mint kvázi szakemberről. Mert azért pontosan tudni véljük, hogy a statisztikailag nyilvántartott 45 ezernyi takarító közül, talán ha a 10% valódi szakember.

Tehát a tényt és az álmokat el kell különíteni egymástól és hideg fejjel kell csinálni terveket. Azonban ezek a tervek nem lehetnek a szektor szintjén, mert a szektor sem munkaadói, sem pedig munkavállalói szinten nem tudja kifejezni elképzeléseit, mert erre jelenleg nincs fórum. Helyesebben mondva fórum lenne, csak szervezési szándék és képesség nincs, ami ezt megszervezhetné. Ennek fényében a tervek csak cégek és egyének szintjén jöhetnek létre, amiknek vajmi kevés hatása lesz a szektorra.

A helyzet tehát aggasztóan nem jó. Közben persze a nyakunkon egy szakképzési átalakulás, ami belekényszerít abba, hogy újra átgondoljuk a dolgokat és bár lehet, hogy jobb lesz az új rendszer (erre ma nincs garancia, csak remény), évek fognak eltelni, mire piac azt megtanulja, elfogadja. Ezért aztán most óriási a felelősség mindenkin, hogy mit tesz, mit nyilatkozik és mennyire képes az együttműködésre.

Egy vélemény formálódhat, egy vélemény meg is merevedhet, mert valaki nem képes elfogadni egy másik nézőpontot.

Nézzük a puszta tényeket:

  1. 2 000-ben durván 200 ember végezte el a 40 órás tanfolyamot. Mondhatni döntően a tudás megszerzése érdekében, mert akkor ez még csak egy piaci tanfolyam volt. Bár volt neki nemzetközi szakmai háttere.
  2. A 200 emberből 174 fő el is hitte, hogy a tanfolyamot követően szakember lett. Ez 87%. Számukra a szakma annyit jelentett, hogy egy 40 óra alatt, azt át lehet látni, meg lehet tanulni és minden tökéletes. A piaci igény 20 évvel ezelőtt ez volt.
  3. A 200 fő 150 cégtől érkezett és akkor több mint 5 000 cég volt a piacon, ez 3%. Tehát valójában statisztikailag értelmezhetetlenül kis arány.
  4. 26 fő, tehát a végzettek 13%-a 40 óra alatt megtudta, hogy mit nem tud és beiratkozott egy 900 mesterkurzusra. Ez 23 cég életét alakította át, ami az 5 000 cégnek a nem egészen 0,5%-a. Tehát 2000-ben a piac fél százaléka azt gondolta, hogy a takarítás szakma és azt meg kell tanulni, meg kell tapasztalni.  
  5. 2005-re, amikor a takarító bekerült az OKJ-ban már volt a piacon 1 500 alapképzettségen átesett ember, akiknek durván 20%-a akkor már nem volt a szakmában, mert továbblépett és volt 50 olyan szakember, akik a 900 órás képzésen is átestek és mindez hozzávetőlegesen kevesebb mint 300 céget érintett.

Ez egy olyan időszak volt, amikor a kiadott papírt az állam nem ismerte el. Informálisan azonban ez egy referencia képzés volt. A képzés tematikája és megvalósítása egy kézben volt, bár volt egy bizonyos nemzetközi felügyelet is. A tudásanyag még messze nem volt kiforrva, de a kor követelményeinek megfelelt. 2003-ra már megkezdődött a 900 óra lebontása a szakmunkás szintre is. Ekkor már jól érzékelhető volt, hogy hol vannak a tudásküszöbök.

2005-ben elindult az OKJ Takarító megnevezésű képzés, ami aztán szintén bejárta a maga fejlődési pályáját, a csúcson 540 órás képzéssel és körülbelül 12 000 ember vizsgázott sikeresen, akik 60%-nál is több nincs a szektorban. Egy részük, azért mert soha nem volt ott, a másik részük pedig lemorzsolódott.

A 15 év alatt kialakult egy rendszer. Négy egymásra épülő szakmai szint:

  1. Intézménytakarító
  2. Önjáró (vezetőüléses) gépkezelő
  3. Szakmunkás
  4. Szolgáltatásvezető

A szakmát valakik a turizmus-vendéglátás szektorba sorolták. Innen kezdve izgalmas, hogy mi lesz az egészségügyi vagy az ipari takarítással. Továbblépve a szakképzés mai koncepciója felé, fontos lenne eldönteni, hogy ténylegesen szakma-e a takarítás.

Ha nem szakma, akkor minden egyes területre vagy eljárás-technológia csoportra 24 – 48 óra alatt tudnánk képezni 80% gyakorlat/20% elmélet rendben, jó betanított munkásokat. Ezek nem minden esetben tudnák, hogy mit miért tesznek, de a jó gyakorlatot megtanulhatnák. Mint egy gyorsétteremben, senki nem szakács, de az étel a technológiai fegyelem szerint elkészül. A minősége a tervezésen és az alapanyag beszerzésen múlik.

Ha szakma, akkor kb. 500 óra kell a képzéshez és ebbe még beléphet a szakosodás is, ami azt jelenti, hogy egy durván 200 órás alapképzést követően 100 – 150 órában lehetne, egy jó egészségügyi takarít szakmunkást kiképezni, vagy ipari takarító szakmunkást, vagy közérzeti takarító szakmunkást. Ez persze sehol a világban nincs így, mert akkor ennek az embernek még tovább kéne tanulni, hogy egyáltalán mester lehessen.

Nyilván kritikus kérdés, hogy a munkaterületeken ki tervezi meg ezen emberek munkáját és ki az, aki szervezi és fejleszti őket. Ugyanakkor nem kevésbé fontos, hogy a képzésben ki oktatja őket, milyen mestereknél vesznek részt a napi gyakorlatban. Az elmúl 15 évben erre az állam semmilyen választ nem adott, most pedig megszünteti a félig felépült rendszert és elvárja, hogy új legyen újratervezve. Itt vagyunk most.

Kilenc féle markáns szereplő típus ember áll rendelkezésre a fejlesztéshez (és még jó néhány átmeneti), döntse el mindenki, hogy saját magát hova sorolja!

Szakmailag felületes, tapasztalat nélküli piaci résztvevő, aki az eddig megszerezhető végzettségekkel is rendelkezik

Az átlagnál jobban elmélyült és közepes vagy nagy tapasztalatú szakember, aki az eddig megszerezhető végzettségekkel is rendelkezik

Elmélyült és nagy tapasztalatú szakember, aki az eddig megszerezhető végzettségekkel is rendelkezik

Szakmailag felületes, tapasztalat nélküli piaci résztvevő, aki az eddig megszerezhető végzettségekkel nem mind rendelkezik.

Az átlagnál jobban elmélyült és közepes vagy nagy tapasztalatú szakember, aki az eddig megszerezhető végzettségekkel nem mind rendelkezik.

Elmélyült és nagy tapasztalatú szakember, aki az eddig megszerezhető végzettségekkel nem mind rendelkezik

Szakmailag felületes, tapasztalat nélküli piaci résztvevő, aki semmilyen végzettséggel nem rendelkezik.

Az átlagnál jobban elmélyült és közepes vagy nagy tapasztalatú szakember, aki semmilyen végzettséggel nem rendelkezik.

Elmélyült és nagy tapasztalatú szakember, aki semmilyen végzettséggel nem rendelkezik.

 

A kommunikáció ezek között, fölöttébb érdes lesz majd. Ezek csapnak most össze és érlelik ki a jövőt, természetesen ezek között vannak erőteljes akaratú, jó retorikájú és nagy befolyással bíró személyek is, akik nem minden esetben elmélyültek szakmailag. Ugyanakkor a háttérben van egy állami akarat, ha lehet így fogalmazni, aminek van egy határozott elképzelése, előítélete, hogy hol a takarítás helye a rendszerben. Emellett aztán vannak az örök megalkuvók is, akiknek nincs határozott véleményük a helyzetről, tehát ide-oda hajlanak, ahogy a szél fúj.

Sok sikert magunknak!

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!