Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Négy könyv

Négy könyv
2018.08.09.

Az idén kb. 700 oldalnyi új szöveget írtam. Született három tanulmány és alakul 4 könyv. Ebből, ami már teljesen készen van a szolgáltatásvezető 300 oldalnyi anyaga. Most jön az a fázis, amikor előre kell lépnünk abban, hogy hányadán is állunk a szaktudással a piacon.

Az utóbbi időben sok cégvezetővel beszéltem és tettem fel nekik olyan kérdéseket, amire azt mondták, hogy nem tudják a választ. Ezek részben szakmai kérdések voltak és meghatározták volna azt, hogy a piac szegmentációja hogyan néz ki, vagy, hogy bizonyos technológiák miért nem terjednek Magyarországon, vagy, hogy miért van az, hogy bizonyos tudások nem mentek át a megrendelői piacra.

Vagyis az örök dilemma, hogy végül is mitől lenne szakma a takarítás?

Hát azt gondolom, hogy attól, hogy van egy tudáshalmaz, ami nem általános, mondhatni szakma sajátos. Ez a tudáshalmaz egy része a konkrét takarítási tevékenység. Vagyis egy előre meghatározott területen, az oda nem való, és ott valamilyen kockázatot jelentő anyagok eltávolítása. Azonban hogy ez tevékenység miképpen jut a piacra, az ugyan részben általános marketing tudás, de ugyanakkor nagyon szakmaspecifikus is, mert az, hogy a piacon végül is milyen szakmapolitika érvényesül, azt valakinek irányítania kell. Vagy nem és jól van az, ha minden spontánul alakul?

Állítsuk szembe a tudatos tervezést a spontán evolúcióval

A tudatos tervezés diktatúra és nyilván hatalmi kérdés, hogy miképpen valósul meg. Egyáltalán nem törvényszerű, hogy ha erős központi akarat van az jó vagy rossz irányba viszi a dolgokat. Persze egy jól szabályozott jogi környezet, ami egy fajta szakmapolitikát képvisel évtizedeken át, az kifejthet egy általános alkalmazkodást és kialakulhat egy bizonyos értékrend. Ebben lehet spontán evolúció is, de vannak bizonyos alapok, ami nagyon kevés kivétellel, mindenkinek a saját elfogadott realitása.

Ezzel szemben egy olyan piac evolúciója, amiben ilyen közös értékek és valóságok nincsenek, egész más irányokat vehet. Természetesen ebben a helyzetben is van egy relatív realitás, mert bárki gondolhatja, különösen, ha a sikeresnek látszik, hogy csak az ő realitása igaz, és más mindenki rossz irányba tart.

Ezért aztán van egy nagy kérdés, ami valójában három:

1) A piac önmagában és egészében egészséges-e?

2) Termelődik-e benne elég profit és annak az újraelosztása milyen elvek szerint történik?

3) Ennek és más dolgoknak köszönhetően vonzza-e a termelni képes és akaró embereket vagy nem?

Lenne egy negyedik kérdés is, de ez szerintem még nekünk nem kérdés, vagy legalábbis nem a klasszikus formában. A társadalmi tőkén kívül (emberek), a vonzás mértéke igaz lehet a tőkére is és akkor azt jelenti, hogy megjelenik egy újabb dilemma is, a fejlődésnek és az eredménynek mekkora része köszönhető a beáramló tőkének? Azonban ez most nem olyan nagy kérdés és nem is annyira aktuális.

Visszatérve az alapokhoz?

Ha a piac jogi, szakmai szabályozásai és gyakorlatbeli szokásai olyanok, hogy a legjobb nyer a legtöbb esetben, akkor a piac egészséges és a rosszakat kiszelektálja. Kik a rosszak? Hát, akik nem a szakmai célt tartják a legfontosabbnak, és akik törvényeken, elveken és embereken gázolnak keresztül, azért, hogy nagyobb legyen a személyes anyagi nyerességük.

Természetesen ne legyünk álságosak, a második kérdés a profit mértékére vonatkozik, tehát itt nem a profit céllal van a gond, hanem valami mással. Ugyanakkor a második kérdés, a profitot és az újraelosztást egyszerre kezeli, mint egy egységet.

A harmadik kérdés pedig azt vizsgálja, hogy lesz-e a jövőben elég humán tőke a területen, vagy a szakma periférián marad?

Vagyis a takarításban mindig tradicionálisan kevés volt az értékes humán tőke, az innováció. Ezért aztán stabilan soha nem gyakorolt elég nagy vonzó hatást az innovatív emberekre. Ennek megfelelően megmaradt a minimális evolúciós képesség és a rabszolgából, cseléd lett, majd a munkavállaló, de 3 000 távlatában sem lett szakember. Ezért tehát semmi nem változott, csak a rabszolga kereskedelem módszertana, de az is csak annyira, hogy aktuális társadalmi elfogadottság határán elevickéljen.

Ez tehát a vita tárgya!

Az utóbbi időben sokat foglalkoztam azzal, hogy a magam részéről elvégezzem azt a munkát, amit ennek kapcsán el kell végezni. Az idén semmi másra nem koncentráltam, csak arra, hogy ha valaki behelyezhető egy még nem létező, de áhított struktúrába, akkor egy nap alatt mi adhatnék át neki, amitől egyrészt hasznosabb tudna lenni az adott pozícióban, másrészt tudatosabban élve, talán elindulhatna a fejlődés útján.

 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!