Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Ne becsüljük alá a takarítandó terület megbecslésének jelentőségét

Ne becsüljük alá a takarítandó terület megbecslésének jelentőségét
2019.05.16.

A mai megrendelői gondolkodás szerint egy létesítmény felmérése nem fontos szempont az szolgáltatási díj meghatározása során. A megrendelők döntő többsége azt képzeli, hogy egy 5 – 10 vagy 20 000 négyzetméteres létesítmény egy 15 perces bejárással felmérhető. Ez az elképzelés évtizedek óta valamiért nem változik.

A takarító cégvezetők, ha nem az érzéseik alapján mondanak árat, akkor átlagnormákkal számolnak, és egyszerűen ők sem tartják reálisnak, hogy pontosan kiszámolják, hogy mi az időszükséglete egy adott szolgáltatásnak. Ugyanis meg vannak győződve arról, hogy a vevő nem az optimális időráfordítás szerint dönti el, hogy mennyit szánjon a takarításra.

Ez így van, nem is vitás és nem is fog változni, amíg a szolgáltatók kritikus tömege nem ad visszajelzést arról, hogy a szubjektív alapon megbecsült díj, köszönő viszonyban sincs azzal az összeggel, ami fedezné az elvárt időráfordítást. Közben persze ott van a háttérben a hatékonyság kérdése, mert a megrendelő mondhatja azt, hogy az elvárt feladatokat gyorsabban kell elvégezni. Ami persze lehet reális elvárás, ha a takarító szakember lenne, akkor persze ki kéne lépni a minimálbér gödréből.

Minden szolgáltatás felállítása egy nagy kihívás. Ha a szolgáltatásvezető precíz, általában mindig kiderül, hogy a takarítandó terület nagyobb, mint amit a megrendelő megadott. Aztán ha mélyebben elemezzük a szolgáltatási jegyzéket, akkor arról is kiderül, hogy itt, ott eltér attól a nem leírt (sajnos nagy hiba) sztenderdtől, ami a takarítók és a takarító cégvezetők fejében van. Ezt követően pedig a munkaerő-piaci helyzetnek megfelelően elsőre nem találjuk meg azokat az embereket, aki bevállalják a feladatot.

Térjünk vissza az alapokra.

Egy területnek a takarítási díja több féle képen közelíthető meg, ebből az egyik a szükségesnek vélt időráfordítás és a rezsióradíj szorzata. Ha például egy terület takarítását valamilyen becslés vagy tételnorma alapján netán tárgyi normák szerint határozzuk, meg és az mondjuk 1 000 munkaórát igényel egy hónapban, akkor azt beszorozva a mi szervezetünk rezsióradíjával megkapjuk a vállalási árat.

Az időnorma meghatározása nyilván akkor lesz pontos, ha jó normákat használunk és pontos felmérés áll a rendelkezésünkre. A jó norma azt jelenti, hogy az szolgáltatás végrehajtásába bevonandó emberek az adott idő alatt az elvárt mennyiségben meg tudják csinálni a kiadott feladatokat. Az esetek döntő többségében ezeket az embereket, a normák meghatározásának pillanatában még nem vettük fel. Tehát ez egy tapasztalatokra épülő becslés. Mondjuk, ez egy iroda esetén lehet 100 és 250 m2/óra közötti teljesítmény, az adott létesítmény körülményei szerint. A körülmények fontosak és ezek értékelhetőek egy bejárás alatt.

A rezsióradíj a másik nagyon fontos és meghatározó elem, ami azonban minden cégnek a sajátja. Vagyis saját magának alakítja ki. A MATISZ minden évben készít egy ajánlást, ami irányadó lehet, és ami 2019.ben 2.500 Forint. Most azt nem szeretném elemezni, hogy ez, hogy alakult ki, ezt mindenki vizsgálhatja és ezzel együtt, és ettől függetlenül is, ezt minden cégnek saját magának kell kialakítania. Annyit azonban célszerű megjegyezni, hogy ez nem optimális vagy ajánlott rezsióradíj, hanem minimális.

Ami viszont ez után következik, az a szolgáltatás fajlagos díjának megítélése

Ha az adott területen a takarítási teljesítmény 100 m2/óra, akkor 2.500 Forintos rezsióradíjjal számolva egy 25 Ft/m2/nap lesz a szolgáltatás fajlagos díja, ha minden feladatot, minden nap kell csinálni és csak egyszer. Ha a szolgáltató fokozza ez a teljesítményt, akkor, 250 m2/óra elérésével le tudja szorítani a díjat 10 Ft/m2/nap szintre. A teljesítmény fokozásának persze van technológiai és/vagy technikai ára, ami aztán módosítja a rezsióradíjat, valamilyen mértékben. Ez azt jelenti, hogy igazából a 25 Ft/m2/nap reálisan csökkenthető, de a 10 Ft/m2/nap igazából nem érhető el.

Itt jön a kézenfekvő menekülési útvonal, hogy a teljesítmény úgy is fokozható, hogy nem mindent csinálunk minden nap, vagyis elkezdjük ritkítani a gyakoriságokat. Itt jönne be a sztenderd kérdése, mert ma nehéz megmondani, hogy valamilyen gyakoriság mihez képest sok vagy kevés, egy adott helyzetben.

Csak, hogy egyértelmű legyen a gondolatmenet, a nemzetközi gyakorlat szerint:

  • az 180 alatti vízszintes felületeket naponta kell impregnáltan vagy nyirkosan törölni, a padlók esetben ez nedves felmosás vagy gépi tisztítás is lehet (súroló automata, polírozógép, seprőgép, porszívó)
  • az 180 alatti függőleges felületeket pedig hetente kell impregnáltan vagy nyirkosan letörölni (Ez alól kivételt képeznek a szaniter területek és berendezési tárgyak, ahol ezekre a felületekre is napi tisztítás az elvárás).
  • havonta nyirkosan át kell törölni minden 180 feletti vizaszintes és függőleges felületet. (Ez alól kivételt képeznek a szaniter területek és berendezési tárgyak, ahol ezekre a felületekre a savas kémhatású nedves lemosás az elvárás).
  • évente egyszer minden felületet nedvesen kell lemosni és ezen belül a padlót alap tisztítani, adott esetben impregnálni vagy védőréteggel ellátni.

Mindez természetesen nagymértékben függ attól, hogy a létesítmény milyen környezetben van, milyen tevékenység folyik a falai között vagy milyen az ott tevékenykedő emberek kultúrája és nem utolsó sorban milyen prevenciót alkalmaznak (különböző szennyfogó zónák, házi cipők, lábzsákok, légszűrők, zsilipek, védőrétegek, stb.)

Itt jön be az, hogy jó esetben a padló négyzetmétert tudjuk és esetleg azt is, hogy melyik területnek milyen funkciója van. Azonban a teljesítmény kalkuláció szempontjából rendkívül fontos lenne, az 180 alatt és felett lévő vízszintes és függőleges felületek mennyisége. Ez soha egyetlen esetben sem kerül megadásra ezeket egy bejárás alkalmával kéne megbecsülni. Ami pedig még szomorúbb, hogy a takarító cégek már nem is követelik. Pedig a reklamációk 70% ezekkel a felületekkel kapcsolatosak.

 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!