Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Nagy esemény sorozat

Nagy esemény sorozat
2018.06.12.

Július 10 egy nagy esemény lesz, de nem az egyetlen, a SZOLGÁLTATÁSVEZETŐ könyvet követi még másik 4 könyv az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ szinttől a CÉGVEZETŐ szintig. A szolgáltatásvezető kiemelt és kivételt képez, a Cégvezető viszont tervek szerint október 5-én kerül bemutatásra a BCS kiáltáson.

A tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető egy olyan képzettségi szint[1] és ugyanakkor egyben beosztás[2] is, amely a szakirányú ismereteivel nélkülözhetetlen és talán a legfontosabb szereplőjévé tesz valakit a tisztítás-technológiai szolgáltatásban. Ugyanakkor, azt is látjuk, hogy sok esetben ez a tudás hiányzik a cégeknél és ezért, gyakran előfordul, hogy olyan felelős beosztású ember még a láthatáron sincs, aki betölthetné a szolgáltatásvezetői teljes szerepét.

Természetesen, a legtöbb cégben vannak szolgáltatásvezetőknek, területi vezetőknek, objektumfelelősnek, esetleg igazgatóknak is nevezett beosztások, de e posztokat betöltő személyek nem minden esetben vannak birtokában a teljes, úgynevezett szolgáltatásvezetői tudásnak.

Ebben a könyvben, a tudás hat fejezetre (tananyag egységre) oszlik és ugyanezt a rendszer van itt is, mint a korábbi, Intézménytakarító, az Önjáró (vezetőüléses) felülettisztító gépkezelő és a Tisztítás-technológia szakmunkás szakanyagban. A fejezetek számozása követi a „RENESZÁNSZ 2.0 program füzeteinek felosztását:

-          I. – VI. fűzetek Intézménytakarító

-          VII. – XII. fűzetek Önjáró (vezetőüléses) felülettisztító gépkezelő

-          XIII. – XVIII. Tisztítás-technológiai szakmunkás

-          XIX. Felületspecialista

-          XX. – XVI. Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető

-          XVII. Takarító cégvezető

Ennek megfelelően, nem csak végzettségek épülnek egymásra, hanem a tananyag egységek is, egy képzésen belül és azon túl is. Ez úgy valósul meg, hogy minden szakmai szint ugyanarra a struktúrára épül:

-          Szakmai integráció

-          Társadalmi integráció

-          Alkalmazott tudományok

-          Munkakörnyezet

-          Előkészületek és nagyságrendek

-          Technológia, technika és eredmények

A terv az, hogy ez a program 2018 végére összeálljon ez a tudásmátrix és mindenki számára elérhető legyen.

 

Tehát július 10-én szervezek egy olyan szakmai napot, ami egyrészt pályára állít abban, hogy mi az a tudás, ami ma elvárható ma egy szolgáltatásvezetőtől. Ez nem csak magyarországi vonatkozásban, hanem Európaiban is. Másodszor pedig adok egy olyan feladatot, ami valójában egy „állatorvosi ló” és ami irányadó lesz a 250 oldalas könyv feldolgozásában. Harmadszor megmérjük a szakmai szintedet és objektív visszajelzést kapsz arról, hogy hol tartasz most. Negyedszerre kapsz egy könyvet és néhány segédeszközt, hogy felkészülj a vizsgára. Ötödszörre, pedig ki is tüzűk a célt, mert szeptemberre szervezünk egy vizsgát és TE ott lehetsz. Ha pedig már van szolgáltatásvezető bizonyítványod eljöhetsz és megnézheted, hogy mi a jelenlegi állapot.  Ennek megfelelően rosszul nem járhatsz.

Mindezt 25.000 Forintért!

Szolgáltatásvezető bizonyítvánnyal 50% kedvezmény!

 

[1]A szolgáltatásvezető, mint képzettségi szint: EQF5 OKJ 52 853 02 Felső-középfokú szakképesítés

[2]A szolgáltatásvezető, mint beosztás: Az a formálisan megbízott szakember, aki egy előre meghatározott területen, munkatársai segítségével megvalósítja a bizalmi, dokumentált, lehetőség szerint a megrendelő főtevékenységéhez igazodó, szakszerű módszerekkel végzett és tervezett időben megvalósított szolgáltatást. Ennek a tevékenységnek az a célja, hogy a területén megjelenő elsődleges kockázatok minimalizálódjanak, a másodlagos és járulékos kockázatok kiküszöbölődjenek.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!