Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Munkaterv

Munkaterv
2020.09.12.

Az, hogy mindenki tudja, hogy ki mikor, hol és mit csinál, és milyen eredményre számíthatunk. Ez az alapja az feladat teljesítésének igazolásának és a minőségmérésnek. Ugyanakkor felveti a tervezés és az időnormák fontosságát illetve a takarító személyzet heterogenitását. Vagyis ki felel meg a szolgáltatásra és ki nem?

Munkaterv nélkül nincs objektív árkalkuláció!

Az árverseny „oltárán” feláldozzuk az eredményt. Ha ajánlatkérő biztos akar lenni a szolgáltatás maradéktalan megvalósulásában, akkor sokkal jobban oda kellene figyelni a szakmai alkalmasság igazolására. Ezért nagyon izgalmas kérdés, hogy mik azok a szempontok, amik alkalmasságot igazolnak és melyek, azok, amelyek hozzák azt a többletet, amiért megéri egy kicsit többet fizetni és mégis az ár/érték arány jobb lesz.

A KBT szerint alkalmassági szempontok a következőek lehetnek:

Referencia: jogszabály szabályozza, milyen formában kell megadni, csak az előző három év számít, és nem kell több mint a megpályázott munka. Viszont az, ami felette van, lehet értékelési szempont.

Szakemberek: ezen a téren elég jól állunk, legalábbis ami a szabályozást illeti. Ami még hátra van, hogy a cégek is komolyan vegyék magukat és a megrendelőt és alkalmazzák a feladatnak megfelelő képzettségű személyzetet. Szakképzetlen emberekkel biztos nem lesznek jó eredmények.

A minőség biztosítása: itt megjelenhetnek a tartalmi kérdések és nem elsősorban a tanúsítványokra kell koncentrálni, hanem azokra az intézkedésekre és alkalmazott rendszerre, amivel garantálható a szolgáltatás minősége.

Ellátáslánc-irányítási és ellenőrzési rendszerek: ez is nagyon hajaz az előzőre, de itt inkább a lényeg a folyamaton és a felelősségen van. Nagyon fontos dolog, hogy a takarító cég menedzsmentje hogyan szerveződik, és milyen viszonyokat alakít ki a beszállítókkal és a végrehajtó állománnyal. Itt szerepet kaphat a humán erőforrás menedzsment és a konkrét munkaterv-készítési módszertan.

Második vagy harmadik fél által végzett vizsgálatok: ellenőrzési lehetőségek, vevői audit, tanúsítványok (ISO, stb.

Vezető végzettség vagy képzettség: itt alapvetően azok a személyek kerülnek előtérbe, akik a szolgáltatás tejesítéséért felelősek, vagyis a szolgáltatásvezetők. Ez ma már államilag elismert képzettség.

Környezetvédelmi intézkedések: legnagyobb értéke a tanúsított intézkedéseknek van.

Az éves átlagos statisztikai állomány: izgalmas kérdés, hogy értékesebb-e a saját állomány, mint az alvállalkozó, és ha igen mi a jó, hogy egy nagy, közepes vagy kis céggel áll szemben a megrendelő?

Eszközök: nyilván meghatározza, a szolgáltatás szintjét viszont lehetnek speciális esetek, mikor ezen keresztül mérhető lenne a szolgáltató kreativitása.

Ennek a jelentősége igen nagy, mert ezekből a lehetőségekből kell összeállítani egy olyan rendszert, hogy aki ezt képest tejesíteni, az és csak is kizárólag az a cég szolgáltathat. Tehát ezen az alapon a szakma is meg kell, hogy állapodjon önmagával abban, hogy ezekből mi a fontos és min nem, a fontosak között pedig mi a legfontosabb és az, ami kevésbé.

A szeptembe 30-án szervezett tréning a MUNKATERV témát is érinti. Akit érdekel, itt jelentkezhet. 

 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!