Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Most kaparni kell ám

Most kaparni kell ám
2013.10.20.

Az ISSA nem tétlenkedik és a ritmus egyre durvább. De ezt ti magatok is látni fogjátok, mert Keith Backer az ISSA Európai, Afrikai és Közel-keleti igazgatója 29-én itt lesz a MATISZ konferencián és elmondja, hogy mi az a földcsuszamlásszerű akcióterv, ami most folyik. Addig is itt a K-12 Iskola takarítás minőségmérési szabvány.

Mint tudjátok, minden MATISZ tag az ISSA világszövetség tagja is egyben. Ez nem egy puszta formalitás, hanem ellenkezőleg egy hatalmas lehetőség. A világszövetség hatalmas projektbe kezdett bele, aminek vannak stációi. Ebből az első a szabványosítási hullám.

Az elmúlt években az ISSA/INTERCLEAN amszterdami és varsói kiállítások előkészítése során sokat foglalkoztunk a takarítás szabványaival és a különböző országok szabványosítási szintjével. Az ISSA most azokat a szabványosítható elemeket helyezte előtérbe, amelyek egy országban sincsenek meg. Szabvány nélkül pedig nincs ipar. K-12 az összesmellékletével itt letölthető angol nyelven: clean-standard-k-12-w-appendices.pdf

A helyzet számunkra azért izgalmas, mert nekünk semmilyen szabványunk, nincs és ami van az pedig használhatatlan. Ezért a jövő évi terv tisztán rajzolódik ki: az irányelveket szabványokká kell érlelni!

Ez munka nem egyszerű és lényegesebben szélesebb konszenzust igényel, mint egy irányelv. Tehát itt már nélkülözhetetlen a széleskörű szakmai párbeszéd és a hatékony együttműködés, mert a szabványok a jogszabályokkal is harmóniában kell, hogy legyenek.

A Tallinni első Leonardo BPCE során bemutatásra került Finn rendszer számit a legfejlettebbek Európában a Német DIN mellett és azt hiszem, most már jól átlátjuk a helyzetet. Magyarul fel kell dolgozni, meg kell ismertetni és néhány magyar sajátosság figyelembe vételével el kell fogadni ezeket a szabályozásokat. Ha ezek beépülnek a köztudatba, biztos jobb lesz a helyzet. Tudom nem egyszerű a dolog és ebben a folyamatban lesz majd verseny is, és sokan lemorzsolódnak majd, de hát így tisztul a piac.

Szeretném, ha senki nem értené félre. Most egy olyan időszak jön, amikor amit úgy is lehet nevezni, hogy a szabályozások kora. Ez azt jelenti, hogy a szabványosítás nem csak irányt mutat, hanem adott esetben követelmény is lehet és még tovább menve piac újrafelosztása. Nem véletlen, hogy most ez újra napirendre került nemzetközi szinten is. A kérdés az, hogy ebben a versenyben részt vesz valaki vagy nem. Ha pedig a válasz nem akkor lehet is más iparágat keresni, mert abban az iparágban ahol nem a külső követelményekkel nem vagy naprakész ott már nem terem babér neked.

Mindenki egyforma eséllyel indul. Nem számít, gazdag a cég vagy csak éppen megél. A személynek, aki a szakember címet akarja viselni, annak kell felismerni, megismerni és megérteni a dolgok összefüggéseit. mindezt nem csak úgy hobbyból, hanem ezt majd alkalmazni is kell.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!