Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Most egyet, de nagyot léptünk előre

Most egyet, de nagyot léptünk előre
2015.02.24.

A plakátok fejlesztése nem új projekt a Tisztítás-technológiai Tudományok Intézetének életében, de ezúttal cél a teljes szakma plakátosítása, hogy elegendő anyaggal rendelkezzünk egy komplett oktatási stúdió vagy takarító szertár szakma specifikus és látványos berendezéséhez.

Biztosan mindenki emlékszik, hogy az iskolában a kémia labor volt leginkább testreszabott és tantárgy specifikus. Ha az ember itt körülnézett, egyből a tantárgy közepében találta magát. A szemléltető anyagok közt a király a Mengyelejev féle periódusos rendszer volt, ami minden elemet tartalmazott, még azok helye is meg volt, amelyeket még addig nem fedeztek fel.

PosterPEL projekt célja, hogy plakátokon is átláthatóvá tegye a szakmát. Ma a 640 órás képzésnek kb. 3.000 PPT fóliája van, amit nyilván sok lenne plakát formában is megjeleníteni. Száz darab plakátot azért meg lehet célozni. Természetesen egyszerre kifüggeszteni őket szintén reménytelen lenne, mert akkora oktatótermeink nincsenek. nem véletlenül született meg a blokkrendszer.

A 640 órás szakmunkás képzés 9 blokkból áll, ez a felosztás igaz a PRÉMIUM+ tréningre is, ami azt jelenti, hogy a tanterem falait az éppen aktuális blokk szerint kell berendezni. Ez tanteremtől függően kb. 10 – 15 plakát lehet. A blokkokat egyébként a Gyakorlati készség rendszere szerint határoztuk meg úgy, hogy azok lefedjék a négy kötelező modult.

Az elő lépés tehát a TISZTÁZÁS és DÖNTÉS plakátjainak megalkotása lesz. Ez azt jelenti, hogy érinteni kell a tisztítás-technológia definícióját, a gyakorlati készség szintjeit, a hatásmechanizmusokat, az aranylépéseket és gyémánt szabályokat illetve magát a technológiai fegyelem rendszerét, a szennyeződések, burkolatok osztályozását, az EQF követelmény és valós tudás szinteket és a döntési irányelveket.

Tervek szerint a közeljövőben szerveznénk az első értékelő találkozót tanáraink részére, ahol bemutatnánk az első blokk számára elkészült verziókat és döntenénk a bevezetésükről. Ezt követően a plakátok PDF formáit kereskedelmi forgalomba is hoznánk.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!