Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több száz bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Mindig izgalmas kérdés, hogy egy adott cég mennyire megbízható

Mindig izgalmas kérdés, hogy egy adott cég mennyire megbízható
2018.01.15.

A takarító cég alapvetően bizalmas feladatot lát el, de ez a bizalom nem mindenhol egyformán fontos. Definíció szerint a tisztítás-technológiai szolgáltatás dokumentált is, ami adott esetben bizalmi kérdés is lehet, de ma még itt-ott és néha egy kicsit sántít.

Múlt héten volt egy izgalmas tapasztalatom. A szakértői felkérés arról szolt, hogy vajon egy adott takarító cég teljesíti a szerződés feltételeit vagy nem.

A feladat egyáltalán nem tűnt rutinszerűnek, mert a szerződés nagyon egyszerű volt (inkább jogi, mint szakmai), a szolgáltatási jegyzék nem volt teljesen egyértelmű és hát a szolgáltatott minőség ellenőrzése sem volt szabályozva.

Mit tehet ilyenkor egy szakértő?

Három nap alatt kibogoztuk az elvárást és csináltam egy főtáblát. Az első aggasztó dolog az volt, hogy a főtábla egy majd kétszer akkora számot mutatott, mint amennyit most fizet a megrendelő. Ezért elkezdtük a szolgáltatási jegyzéket egyértelműsíteni és hát inkább ritkítani mint sűríteni ott ahol ez nem volt egyértelmű. A hét végére eljutottunk oda, hogy a két összeg stimmelt.

Az új FŐTÁBLA alapján a megrendelőm megkérte a szolgáltatót, hogy csináljon egy munkatervet és minden embernek, mindennapra munkalapokat. Ezzel eljutottunk volna oda, hogy a szolgáltatás objektíven ellenőrizhető legyen. Az alapgondolat az volt, hogy ha vannak munkalapok és időbeosztás, akkor majd lehet érdemben ellenőrizni, vagyis a takarítás minőségét megállapítani közvetlenül a végrehajtást követően. Ez azonban nem következett be, mert a cég felmondott és levonult.

A történet azért izgalmas, mert valójában sokan vannak még a piacon, akik abban érdekeltek, hogy ne legyenek tiszta viszonyok. Én pedig azt mondom, hogy megfelelő dokumentáltság nélkül nem érdemes szolgáltatni, mert abból csak rosszul jöhet ki a cég. Itt például egyértelműen a díj emelése is megvalósulhatott volna, mert az egyeztetések során a megrendelő belátta, hogy túl sok szakmai kompromisszum kellett ahhoz, hogy a díj azon az áron legyen, mint ami a szerződésben van.

Felmerül hát a kérdés, hogy a mik a megbízhatóság érdemi elemei?

Kezdjük talán azzal, hogy az ügyvezető igazgató személyisége. Majd folytathatjuk azzal, hogy a területér felelős szolgáltatásvezető személyisége. Ezek persze rendkívül fontosak, azonban van itt néhány konkrét és ki nem kerülhető szempont is.

Megfelelően megfogalmazott, minden fontos szempontra (együttműködés, változások kezelése, minőségmérés, felmondás) kitérő szerződés

A szervezet humán erőforrás menedzsment rendszere és képzési terv.

A szolgáltatás mellékleteként egy FŐTÁBLA (területi adatok, gyakoriságok, időráfordítás, erőforrások, stb.)

Gyakorlat a Munkaterv elkészítésére és jóváhagyására

Munkalapok és Belső tanúsítványok, a szolgáltatás eredményének igazolása és ellenőrzés rendszere

Aki mélyebben el akar merülni ebben, az keressen meg.

Vissza

Egy komoly projekt

Egy szakmai szótár megírása hosszú idő és keserves munka, ha pedig jól belegondolunk gazdasági szempontból, legalábbis a szerzőnek nem is igazán éri meg. Mégis szakmapolitikai szempontból rendkivül fontos, hogy végre 30 év után legyen egy ilyen értelmező szótárunk. Továbbá azért nyilván ez azért szakmai presztizs is egyben, és azdott esetben többet jelent mint ha csak úgy egyszerűen anyagilag megéri. Azonban ezt finanszirozni kell, és ha az ember minden mással van elfogllava, a munka nem halad. 
Mindezek alapján a következő javaslatom van: Mindössze 1 000, azaz ezer Forint támogatásért megküldöm a szakmai szótár jelenlegi összerakott 1.0 változatát. Ez nem a végleges változat, ma már elég jó képet ad arról, hogy milyen lesz egy fél vagy 1 év múlva. A szótár 6 nagy fejezetre tagológik és azon belül is vannak alfejezetek és a szavakat logikai sorrendben ismerteti. Ezen kivül a szavak megjelennek abc sorrenben is, ahol viszont az van megadva, hogy az adott szó melyik fejezetben található.
90

oldal

250

szakmai fogalom

Mikor lesz a helyzet jobb?
Szakmapolitikai program
Hívjon bátran, beszélgessünk és csatlakozzon a mozgalomhóz.

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

Néhány szóban a szakértői tevékenységemről

2002-ota veszek részt piaci- és közbeszerzési pályázatokban, a legtöbb esetben az Ajánlatkérők oldalán, de nem ritka, amikor Ajánlatadók is felkérnek egy-egy nagyobb projket kapcsán. Természetesen egyszerre, mindig csak az egyik oldalon. Meggyöződésem, hogy a jó tender a területnek megfelelően szigorú küszöbfeltételeket (alkalmassági szempontok) az értékelési kritériumok pedig csak 50%-ban díj jellegűek, a másik 50% pedig szakmai tartalom. A tender sikeréhez pedig egyaránt hozzátartozik a megfelelő területi felmérés, a szakma-specifikus SLA meghatározása és igazán valódi szolgáltatási szerződés tervezet. A szolgáltatás akutomatikus árbecslést is jelent. Ha egy ajánlattevő velem dolgozik egy tender kapcsán, 99% garanciája van, hogy megtaláljuk számára a legkedvezőbb szolgáltatót. A szakértői szolgáltatás utánkövetése, az MSZ EN 13549: 2004 szabvány szerini minőségmérés. 
2007 és 2014 között helyettes vezető szakértőként részt vettem az EuroSkills szakmai versenyek sorozatban és 4 nemzetközi szakmai versenyt szerveztünk meg.
310

Ügyfél

350

Köz- és piaci beszerzés

A hatályos SARS CoV2 T-T Protokoll igénylése

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!