Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Milyen múlt és milyen jövő?

Milyen múlt és milyen jövő?
2019.01.17.

Aki már olvasta a Szolgáltatásvezető könyvet egy kicsit másképpen fogalmaz, mint eddig. Van itt egy izgalmas kérdés: végül is mit is jelent valóban szolgáltatásvezetőnek lenni? A válaszok egyszerre szerények, objektívek, néha egy kicsit pesszimisták, de ugyanakkor tisztán rajzolódik egy helyzet, ami eddig nem volt realitás senki számára.

Mi történik azokkal, akik elolvassák a Tisztítás-technológiai Szolgáltatásvezető könyvet?

Sok minden, az első azonban az, hogy a beszélgetések egy új síkra terelődtek. Mindennek az alapja, hogy a 6 tananyagegység bevezetése, leginkább a régebben végzett takarítóknak merőben új megközelítés. Mérem azt, hogy ki hogy látja és mivel most párhuzamosan foglalkozom az szakképzetlen intézménytakarító jelöltekkel, és szakmunkás- illetve szolgáltatásvezető jelöltekkel látok egy érdekes helyzetet.

A kritikus kérdés a gondolkodás.

A 6 tananyagegység első két eleme az integráció kérdése. Vékony a határvonal a szakmai és társadalmi integráció között, azonban döbbenetes attitűdváltásokat tapasztalok, azoknál, akik ezt megértették. Elgondolkodtató a különbség.

Az alkalmazott tudományok a szakma mögött lévő végtelen tudás és nincs ma szigorú álláspont arról, hogy ebbel mennyit és milyen mélyen kell ismerni. Itt nyitott a kérdés a vizsga után is. A szakember, ha belátja, hogy ezen a téren is fejlődnie kell, majd magától érdeklődik, és szép lassan fejlődik. Ez alapvetően szakirodalom és lexikális tudás. A megértés majd ott jön, ha ezt össze tudja kötni a napi szakai kihívásokkal. A takarítok, nagy része ezzel nem foglalkozik. Egyelőre.

A munkakörnyezet kérdése is izgalmas elméleti tudás, de ez szorosabban kötődik a gyakorlathoz. Vannak, akiknek fogalmuk sincs a helyzetről, van a veszélyes feltudás és a magabiztos tévesztés illetve vannak a profik. A mai arányok borzasztóak, de azt hiszem, hogy ezt a szolgáltatásvezetőknek kell „megfogni” és megváltoztatni.

Az előkészítések és a nagyságrendek a végrehajtási szinteken maximum technológiai szintűek, a szolgáltatásvezetőnél ez már szolgáltatásszintű. Itt lép be a szolgáltatástervezés, ami fiatalabb és ismeretlenebb szakmai fogalom, mint maga a takarítás. A társadalom nem is érti, hogy miért és milyen formában van rá szükség. Ez a FŐTÁBLA és az ALTÁBLÁK világa.

Mindezek után jön az eredmények kérdéskör. A végrehajtói szinteken ez a technika és technológia, de a szolgáltatási szinten már csak a minőségmérés a kérdés. Ez tényleg nagy kérdés, mert a szolgáltatás igazolása eddig, ha nem is ismeretlen fogalom volt, de minden esetre nem igazán volt fontos és meghatározó. A jövő úgy néz ki, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kap a belső minőség-ellenőrzés és a hitelt érdemlő igazolás a megrendelő felé. Az eddigi modell az volt, hogy a vevő belenyugodott abba, hogy a minőség egyenesen arányos, az általa kifejtett ellenőrzéssel. Hát ez kezd kimenni a divatból, a szolgáltatás minőségének igazolása egyre inkább versenyképességi helyzet lesz.

Egyre jobb beszélgetések zajlanak ahol nem a vita a domináns, hanem a megoldások keresése. Sok féle megoldás fogalmazódik meg, de azt tisztán kell látni, hogy melyik egyéni-, cég- és szektor szintű. Ezekkel kapcsolatos ráhatás is nyilván különböző, de az ezzel kapcsolatos tudatosság a meghatározó. Olvasd a könyvet és beszélgessünk. Nem akarlak meggyőzni semmiről csak a saját felismeréseid jelentőségéről. Ha ez megvan, akkor semmi más nem cél, csak a felismerések begyűjtése. Aztán majd ezek hatására meghozód a saját döntéseidet.

Én ma azt látom, hogy a Tisztítás-technológiai Szolgáltatásvezető könyv olvasását követően már szinte mindenki elkezdett másképpen fogalmazni. A KATANA tréning pedig ennek a koronája, két nap - négy hónap versenyelőny.

 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!