Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Mi a szolgáltatási ígéret lényege?

Mi a szolgáltatási ígéret lényege?
2018.04.23.

Amikor arról panaszkodunk, hogy a vevő nem fizeti meg a remélt áron takarítást, elgondolkodunk-e azon, hogy vajon a vevő megkapja-e a remélt szolgáltatást. Vagy az egész csak egy olyan játék, ahol nincs tökéletes tejesítés és hát ezért nincs tökéletes fizetés sem. Fontos dolog, hogy a minőség előbb kell, előálljon, mint a minőség. Látjátok, a Magyar fociba most ömlik a pénz, de a minőség még nem javul.

Tehát ez fordítva nem megy!

Először is javítani kell aminőségen és aztán lehet több pénzt kapni. Vagyis csak így érdem, mert különben a minőség csak majd évtizedek múlva fog javulni.

Hogyan lehet javítani a minőségen?

Viszonylag egyszerűen és mégis nagyon nehezen.

A gát ebben az a valóságérzés, ami szerint bizonyos dolgokról meg vagyunk győződve, és azon nem akarunk változtatni, mert változtathatatlannak tartjuk, sőt el sem tudjuk képzelni a világot másképpen.

Elmesélek egy történetet a saját valóság erejéről. Még a 90-es években történt, amikor egy amerikai nő Európába jött. A párizsi reptéren bérelt egy autót és Bukarestig ment vele egyesbe. Majd Bukarestben, amikor leadta az autót panaszt emelt, mert az autó lassú volt, sokat fogyasztott és rendkívül zajos volt. Mint később kiderült a hölgy automata váltóhoz volt szokva és végi egyesbe tette meg a 3 000 kilométert.

A történek egy kicsit sántít, de el tudjuk képzelni, hogy ilyen is előfordulhat. Tudjuk miért? Mert a hölgy valósága az volt, hogy egy automata váltójú autóban ül.

Na, most gondoljuk végig mit hisz ma egy átlagos takarítócég vezető?

Nyomja a gázt és az autó egy ideig jól gyorsul…

Május 14-én megjelenik az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ könyv, és elmondom, hogy mi az én realitásom. Ezt minden takarító kezébe oda kell adni. Ez az első lépés a változás felé! Ami pedig talán esetleg okoz valamiféle felismerést, hogy ez a gesztusunk az dolgozó egy havi bérfedezetének 1%-a sem lenne. Megér-e ennyit egy ember?

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!