Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Mester

Mester
2021.02.15.

A mester szó eredete a MAGISTER (vezető tanító) szóból ered, aminek az alapja a MAGNUS, vagyis nagy. A németeknél MEISTER lett a megnevezés, amit mi MESTER kifejezésre magyarosítottunk. Lényege, hogy ez a cím azt illeti meg, aki rendkívül jó a szakmájában és érdemes tanulni nála.

A MESTER a céhek világának kulcsfigurája és a középkorban még fokozatai is voltak, azonban a mestervizsga nélkül nem lehetett a céh tagja, tehát az ipart önállóan nem űzhette. Ez részben ma is így van Ausztriában és Németországban. Nagy szakmapolitikai kérdés, hogy nálunk is, ez legyen-e a fő irány?

A MESTER egy cím, nem egy végzettség. Ma ezt akkor lehet megszerezni, ha az adott szakmában az állam felhatalmazza valamelyik kamarát, hogy ilyen vizsgát szervezzen. A Tisztítás-technológiai szakma esetében ez a kamara a MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA.

A helyzet jelenleg pedig az, hogy az állam akkor lép, ha látja, hogy egy szakma megérett erre az aktusra. Az elmúlt években sok próbálkozás volt és ezek rendre elbuktak, mert a megfogalmazott követelmények nem elég széles konszenzussal jöttek létre egyrészt. Másrészt pedig a MESTER alapja kell, hogy legyen egy igazán durva és áttörést jelentő szabályozásának, vagyis csak az cég szolgáltathat takarítást ahol MESTER irányítja a szakmai folyamatokat. Hoppocska! Ez az úgynevezett céhes koncepció.

Ez felvet néhány problémát. Ki dönti el, hogy ki lehet MESTER és ki nem? Mi lesz az a követelményrendszer, ami alapját képezheti egy mestervizsgának? Létre tud-e jönni egy belső céh a kamarán belül, ami valódi szakmai önkormányzatként működik? Működik-e jelenleg egy olyan informális rendszer, amiben bizonyos szakemberek, már most mesterként vannak elismerve?

OK, álljunk meg itt!

Jelenleg van egy megfogalmazott követelményrendszer, de ezt az állam visszavonta. Most az lenne a taktika, hogy a szakma jelentkezik vizsgára és a kamara pedig dönt, újra vita tárgyává teszi a követelményt vagy felterjeszti az államnak elfogadásra. Tehát most azzal, hogy jelentkezünk, erre a vizsgára napirendre kerül a dolog és bárhogy is alakul, az a szakma elképzelési szerint fog alakulni. Ehhez viszont a körben ott kell lenni minden potenciális mesterjelöltnek.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!