Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Merre haladjunk?

Merre haladjunk?
2022.04.08.

Lejártak a választások, sokan várták, hogy bekövetkezik valami, ha nem is csoda, de valami olyan, ami valamiféle más megvilágításba helyezi a dolgokat. Vagy legalább valami olyan helyzet áll elő, amihez csatlakozva valami remény rügyezik ki a jövőt illetően.

Lejártak a választások, sokan várták, hogy bekövetkezik valami, ha nem is csoda, de valami olyan, ami valamiféle más megvilágításba helyezi a dolgokat. Vagy legalább valami olyan helyzet áll elő, amihez csatlakozva valami remény rügyezik ki a jövőt illetően.

Ehhez képest persze, nem történt semmi. Legalábbis nem történt semmi olyan, ami a tanácstalanságból bármiféle szándékot képes lett volna kihúzni. Illetve az problémánk lehet, hogy még komplexebb is lett.

Nézzük a dolog lényegét, jelen pillanatban a takarító társadalomnak (kb. 60 – 80.000 ember) valójában lövése nincs, hogy igazából mire várnak. Egy szóval tudjuk, hogy nem jó az ahogy ma áll a helyzet. Úton útfélen mindenki csak panaszkodik, de igazából senki nem tudja azt megmondani, hogy pontosan minek kell megváltozni, minek kell történnie ahhoz, hogy a helyzet megjavuljon. Ez mindjárt rögtön két szempontot is felvet.

Az egyik, hogy ez létszám politikai értelemben, ha a parlamenti politizálásra gondolunk, akkor ez nem elég még az 1%-hoz sem. Tehát mint politikai erő valójában nem kimutatható, mert olyan helyzet sem fog előállni soha, hogy ez a társadalom egy jelöltre szavazna. Persze nincs is ily párt és ilyen személy sem.

A másik, hogy ez a közösség nem igazán érti, hogy miért van pária státusban, vagy miért nézik cselédnek. A válasz egyértelmű és világos, mert az!

Ez persze nem jelenti azt, hogy ha ebben változást szeretnénk, akkor tudnunk kéne, hogy mit szeretnénk pontosan, vagy akarunk felépíteni, aminek aztán a megléte vagy a látványa majd komoly változást okoz a társadalomban.

Szóval tényleg, most már szembe kéne nézni a helyzettel és nyilván önmagunkkal is! Ha pedig szembenézzük a helyzettel és magunkkal is, akkor láthatunk három képet. Ez a három kép megmutatja, hogy mi is pontosan a helyzet.

Első kép: ez a bizonyos 60 – 80.000 ember, az, aki. Senkit nem akarok minősíteni, mindenki olyan amilyen és úgy szervezi a saját életét, ahogy akarja. Azonban ezek az emberek nagyrészt takarítói tudat nélküli napszámosok és kisebb részben opportunista vállalkozók, akiknek csak egy nagyon kis hányada képzett és tapasztalat menedzser. Tehát az első képen láthatjuk az embereket, akik két törésvonal mentén értelmezhetőek. Vannak munkavállalók, aki egy része napszámos, egy része pedig képzett takarító. A másik oldalon pedig vannak a munkaadók, akik egy része sikeres és egy másik része pedig nem. Utóbbiak viszont képesek arra is, hogy folyamatosan rontsák a szakma becsületét.

Ez egy meglehetősen erős kép, vagy kegyetlen értékítélet, ha lehet így fogalmazni. Lehet persze azt gondolni, hogy, hogy valaki mégsem napszámos, hanem egy ragyogó és elismert szakember, mindenki oda sorolja, magát ahová akarja. majd az élet ad valamilyen visszaigazolást.

Továbbá vállalkozók is gondolhatják azt, hogy mindent ragyogóan csinálnak, és jól érdekérvényesítenek, és gond nélkül gyártják az elégedett vevőket. Gondolhatják ezt, de ez ne igaz. Az igazság az, hogy az elmúlt 30 évben a takarítói társadalom és a vállalkozók nem tettek túl sokat a saját fejlődésükét.

Második kép: a takarító állás nem vonzó, egyrészt azért mert nincs megfizetve, másrészt pedig azért, mert a takarító nincs megbecsülve sem emberileg, sem szakmailag. Ez is durva kép és sajnos nem állítható, hogy igazságtalan lenne. Mert, hogy a takarító, mint szakember az azért a lila holló kategóriába tartozik, tehát a fehér hollónál is ritkább. Másrészt ehhez a szomorú képhez az is hozzátartozik, hogy a vállalkozók nem jól sáfárkodnak, nem tudják jól eladni a szolgáltatásaikat és ebből az árbevételből nem tudják megfelelően, vagy a reális elvárások szerint megfizetni az alkalmazottaikat. Tisztelet a kivételnek, mert vannak ilyenek is, csak elenyészően kevesen.

Ok, de mi lehet a megoldás?

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!