Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Merj valami újat létrehozni!?...

Merj valami újat létrehozni!?...
2020.03.05.

Aki valami újat teremt, valószínű önmagában boldog és magával elégedett. Ha a piacra lépést jól időzíti, és a háttérmunkát elvégzi, még sikeres is lehet. Nyilvánvaló, hogy ez nem csak marketing, hanem konjunktúra kérdése is. Ha viszont megelőzi a korát, úgy jár, mint Semmelweis. A világ már csak ilyen.

Akikkel manapság beszélgetek, inkább reménykednek valamiben, mint sem cselekednének. A takarító szektor belső szabályozása kényes kérdés, senki nincs felkenve rá és senki nem mer a témához nyúlni. Egyrészt azért, mert fogalma sincs, hogy átfogóan mi milyen összefüggésben van és egy vágyott szabályozás, milyen következményekkel járna. Ugyanakkor bármilyen elv vagy szabályozás bevezetése egyben ellenállókat is teremtene, tehát a sok ismeretlenes egyenletben még van egy csavar is. Nincs tehát olyan megoldás, ami mennyországszerűen meg tudná javítani a takarító szektort.

A takarító szektor ma, morálisan körülbelül az ókorban van. Abban a kórban, amikor még az állam nem igazán szabályozza és önszabályozási mechanizmusok sem működnek. Különböző szereplők vannak, de jelenleg nem az elérhető minőség a kulcskérdés, hanem az, hogy és milyen áron szolgáltat. A verseny nem szakmai síkon van, hanem egészen más magasságokban.

Ennek megfelelően a nagy kérdés, hogy kit mi mozgat?

Engem speciel az érdekel, hogy „A” takarító szervezet képes lehet arra, hogy megvalósítsa és fenntartsa az ideális tisztasági állapotokat, vagy igazából erre nincs reális lehetőség, mert a körülmények soha nem adottak. Egyszóval a tisztaságot elvárják, de a döntéshozók nem fogják fel, hogy ez milyen erőforrásokat igényel.

Gondolom, hogy azért kezd világosodni, a megrendelő ebben nem hibás, mert ö követi a piacot, ahol a szolgáltatók egyre kevesebb erőforrást igényelnek, azt gondolják, hogy így megnyerhetik a versenyt. Pedig csak egy csatát nyernek, a háborút nem és a megrendelő, de leginkább a kedvezményezett csalódott. A szabályozáson túl persze nem lehet kilépni csak úgy a árverseny gyakorlatából, mert a piacot erre szocializáltuk. Nagyon-nagyon elrontottuk, de erre tanítottuk be. Persze nem volt nehéz, kézenfekvő volt. „Minden a legkisebb ellenállás felé mozdul el.”

Ez egyszerre szakmapolitika, pszichológia és kőkemény és mély szakmai kérdés is. A megoldásra nincs biztos recept, kísérleti irányok vannak illetve külföldi gyakorlat és tapasztalat. Nyilván Kelet és Nyugat Európa más és más konjunktúra, kultúra és helyzet. Tehát akkor kísérlet.

Ha kísérlet, gondoljunk az ellenállókra, számoljunk azokkal is, akik, passzívak maradnak és akkor elérkeztünk oda, hogy van 5 – 10 ember, aki szerte változtatni és ez nem az a mindent elsöprő kritikus tömeg.

Tehát bármilyen izgalmas is lenne küzdeni ebben a szakmapolitikai közegben ez nem nagyon, vezetne eredményre. Én, amit ma látok, hogy lépésről lépésre fel kell építeni a szakma fejlesztési irányait, mint valami rakéta kilövőállomásokat és hagyni, hogy ezeket valaki, valakik saját célnak tekintsék. Erről senkit nem tudsz meggyőzni, ebben valaki vagy meglátja az életre szóló kihívást vagy nem. Ugyanakkor az is benne van, hogy aki egy ilyen kaliber az saját kilövőállomást is épít…

A szakmapolitika ideológiai háttere

A nagypolitikában vannak irányzatok, mondjuk jobb és baloldal. A szakmapolitika másképpen működik, ott lobbizó szervezetek vannak, kik vagy sikeresek ebben, vagy nem. Mivel valójában az egyetlen ideológia a profit, a közeg nem polarizálódik, hanem sokkal inkább atomizálódik, káoszszerűen és hát vannak nagyobbak és kisebbek.

Nyilván van egy látszat egyetértés és ez a SZAKMAISÁG, de ez törékeny alapokon áll és abban a pillanatban elillan, ahogy a helyzet fokozódik. A nagy szakmapolitikai kérdés, tehát, hogy van-e, lehetséges-e olyan piaci szabályozás, ami garantálna egy bizonyos szintű szakmaiságot/vevő elégedettséget és ezzel együtt egy korrekt profitot? Mindez pedig nem lenne a piac számára irreálisan drága? Vagy meg tudjuk tanítani a piacnak, hogy a dolgokat úgy nézze, és úgy lássa, hogy reálisnak és elfogadhatónak ítélje meg az új helyzetet?

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!