Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Mennyire fontos a takarítás?

Mennyire fontos a takarítás?
2019.09.02.

Ha nagyon precízek akarunk lenni, valami skálán kéne ezt ábrázolni. Azonban ilyen nincs. Valamihez képest is beszélhetnénk róla, de vajon mivel kéne/lehetne összehasonlítani? Továbbá nyilván ezt területenként is változó lehet. Vagy hát a fontosság kifejeződhet abban is, hogy mennyit fizetnek érte.

Mindez úgy is megközelíthető, hogy vannak-e belső felelősök, akik aztán saját embereket vagy külső vállalkozókat kérnek számon, illetve, hogy ezek az emberek amúgy a szervezetben milyen helyet foglalnak el. Ugyanis a takarítás minősége nagyon sok esetben alku kérdése, egy adott eset vagy helyzet kapcsán meghatározó lehet, hogy a megrendelő embere milyen szintű döntéseket tud meghozni.

Ezekkel a szervezet valósan kifejezi, hogy mennyire fontos számára a tisztaság. Ebben a megközelítésben már ténylegesen is felállítható egy skála. Ebben az értelemben azok a szervezetek állnak a skála legmagasabb fokán ahol a takarítás – függetlenül attól, hogy az ki van szervezve vagy sem – irányítása a felső vezetőz a lehető legközelebb van. Vagyis minden helyzet, minden eltérés, minden időszakosan fontossá váló vagy különleges cél a legfelsőbb vezető közvetlen hatáskörében van. Lényege, hogy a hozzá legközelebb álló vezetőnek ezzel kapcsolatban a lehető legnagyobb hatásköre van.

A skála alján tehát a kiszervezett takarítást egy ügyintéző felügyeli, akinek aztán nincs semmilyen befolyása arra, hogy egy rosszul megkötött szerződés miképpen teljesül majd. Nyilvánvaló, hogy minden esemény, ami a takarítás és tisztaságcél körül zajlik is pontosan kifejezi azt, hogy mennyire fontos a tisztaság a szervezet legfelsőbb vezetőjének.

Ugyanakkor persze a szlogenek szintjén a tisztaság fontos csak…

A szervezet és a szervezeti politika persze időnként változik. Ilyenkor aztán valami előtérbe kerül és valami pedig a háttérbe csúszik. Egy vendéglátó egységben vagy egy egészségügyi intézményben nem kérdés, hogy a tisztaság és higiénia mondjuk, hogy meghatározó kérdés. Tulajdonképpen a „termék” egyik meghatározó tényezője, azonban a valóság az, hogy a szervezeteket markánsan megkülönbözteti az, hogy milyen szinten foglalkoznak vele. Továbbá ami szerintem a leglényegesebb, hogy akik foglalkoznak vele, azok milyen szinten értenek hozzá. Ugyanis az sajnos mindenhól alapvető hiba, hogy a kinevezett felelősök a saját hozzáértésüket nem gondolják hiánynak.

Ebben a megközelítésben, tehát aki felügyeli a takarítást, annak tisztában kell lenni a klasszikus technológiákkal és azok várható eredményeivel és aztán vagy egy nagy koncepcionális kérdés is. Ez pedig az, hogy milyen eredményt akarunk megvalósítani és azt miképpen mérjük. Mert, hogy sok esetben inkább csak legendák vannak az elvárt minőség kapcsán és sokkal kevésbé támaszkodik ez szakmai alapokra. Nagyon sok cégnél nem is egyértelmű, hogy pontosan milyen célt kell megvalósítani.

Tehát a fontosság, az szakmai elmélyülést is kell, hogy jelentsen

A takarítási szolgáltatás ilyen értelemben először is mély humán erőforrás szakmai kérdés, ugyanakkor van egy munkaerő-piaci helyzet is, vagyis kivel akarjuk megvalósítani az áhított tisztaságot. Ez részben toborzási technika, üzenettartalom és nyilván nem utolsó sorban bér és béren kívüli juttatások jól átgondolt rendszere. Erre épül rá aztán a belső szervezési és monitoring rendszer, ami katonai szintű fegyelmet kell, hogy megvalósítson, annak függvényében, hogy ténylegesen is mennyire fontos a takarítás és a tisztaság. Tehát ha műtét maradhat el a takarító hiánya miatt, akkor a takarító egyenrangú – még leírni is izgalmas – az egészségügyi személyzettel. A hétköznapi valóság, figyelem, megítélés és megbecsülés persze nem ezt mutatja.

Fontos tehát, hogy miképpen merítünk, a társadalom, különböző rétegeiből és hogyan válogatunk, aztán pedig miképpen becsüljük meg a takarítót mind embert. Csak egy példa: egyik kórházban, a konfliktushelyzet az, hogy a portás nem adja oda a személyzeti WC kulcsát a takarítónak, mert szerinte azt egy zárt kör használhatja csak. Pedig a portás és a takarító ugyanazon szervezet alkalmazottai, de a „kaszttudat” vagy az előítélet keményen és könyörtelenül működik. Nyilván ez is kifejez valamit…

Mindent összerakva, a takarítás nagy kihívásokkal küzd, mert a takarításban dolgozókban még nem tudatosult, hogy bizony a legtöbbet ők tehetik, hogy a megítélésük változzon. Mert azon túl, hogy a létszám megvan meghatározó kérdés, hogy mennyire ért a munkájához, milyen dinamizmussal dolgozik, és milyen attitűdjei vannak a kedvezményezettekkel szemben. Utóbbi önmagában meghatározhatja, azt, hogy a megrendelő, hogy éli meg a szolgáltatás minőségét. Tehát a fontossági skála onnan is megközelíthető, hogy a szolgáltató csapat mit „tud letenni az asztalra”. Vagyis mi az ami a takarító, mi az ami a szervezet szintjén valósítható meg és hol vannak az objektív korlátok, amiért viszont már a megrendelőnek vagy kedvezményezetteknek is tenni kell valamit.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!