Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Meghalt a Régi év, éljen az Új év

Meghalt a Régi év, éljen az Új év
2015.12.11.

2015 sok mindent hozott és, hogy ebből pontosan mi marad meg 2016-ra is, az csak attól függ mit és hogyan tervezünk az Új évre. Vannak egyéni célok és izgalmas, hogy érdekképviselet szinten mit lehet majd elérni, de izgalmas kérdés az is, hogy 2016-ban mennyire mélyen foglalkozunk az üzletágon belüli kapcsolatainkkal?

Nézzük az alaphelyzetet. Bárkivel is beszélek a szakmán belül, az egyik állandóan gejzírként feltörő téma az, hogy a piac kínálati oldalának tagjai – mindig a másik – nem megengedett eszközökhöz nyúl. Összességben kívülről nézve, mindenki csal, kivéve, az a cégvezető, akivel éppen beszélgetek. Persze ez nyilván lehetetlen.

Erre csak egy megoldás van és bárki is mond bármit, csak egy megoldás van: egy nagyon egyszerű és betartható etikai kódex és egy hozzá tartozó etikai grémium, aminek tisztelete és komoly hatásköre van.

Ez most azért tűnik lehetetlennek, mert a szakma nem tudja, sőt el sem tudja képzelni, hogy honnan lehet leakasztani vagy létrehozni azt az erőt, ami ezt megfogalmazza, és aztán őrködik felette mind egy alkotmánybíróság.

Azt szokták mondani, hogy ne azon bánkódjunk, amink nincs, hanem örüljünk annak, amink van. Szuper, mert akkor örülhetünk annak, hogy azzal, hogy minden MATISZ tag egyben ISSA tag is, azzal reánk nézve is kötelező az ISSA etikai kódexe. Ami a következő képen néz ki.

  • Perform all professional activities and duties in accordance with all applicable laws and the highest ethical principles; Úgy végezze szakai feladatait és kötelességeit, hogy a vonatkozó törvényeket és a legmagasosabb etikai alapelveket tartsa be;
  • Promote generally accepted information security current best practices and standards; Mozdítsa elő az információbiztonság területén általánosan elfogadott jelenlegi legjobb gyakorlatok és szabványok elfogadtatását;
  • Maintain appropriate confidentiality of proprietary or otherwise sensitive information encountered in the course of professional activities; A szakmai tevékenységek során fenntartani a megfelelő titoktartást a saját tulajdonú vagy egyéb módon kényes információkkal kapcsolatban;
  • Discharge professional responsibilities with diligence and honesty; Mentesítse a szakmai felelősségét szorgalommal és a becsületességgel;
  • Refrain from any activities which might constitute a conflict of interest or otherwise damage the reputation of or is detrimental to employers, the information security profession, or the Association; and Tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, amely összeférhetetlenséget jelenthet vagy egyéb módon károsíthatja a munkáltató hírnevét sértené a információbiztonságot, illetve az Egyesület; és
  • Not intentionally injure or impugn the professional reputation or practice of colleagues, clients, or employers. Nem okozzon, szándékosan „sérülést” vagy ne alkalmazzon olyan gyakorlatot, ami sérti a kollégák, ügyfelek, illetve a munkaadók a szakmai hírnevét.

Direkt benne hagytam az angol szöveget is, mert azért ennél jobb fordítás még lehetne. Gondolkodjunk el ezeken, mert nem arról van csupán szó, hogy ki kell pipálni valamit, ami éppen soron van, hanem egy nálunk működő rendszert kell felállítani. A fenti rendszer szerintem, nálunk nem is elég. Egy olyan rendszert, amelynek pozitív hatási lesznek, talán már rövidtávon is. Ez lehet a 2016 egyik célja.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!