Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Még annál is nehezebb

2015.05.20.

A képzés, mint marketing elem igen hatásos. Egy ideig, amíg a megrendelők észre nem veszik, hogy egy nagy kamu az egész. Hogyan lehet ebből kilépni?

Egészen érdekes lenne az az érvelés, hogy egy AUDI gyártása során mennyi alumíniumot, acélt, műanyagot, fát és bőrt használtak fel és milyen képzettségű emberekkel, mennyi idő alatt szerelték össze. Merthogy ez senkit nem érdekel! Egy dolog érdekli az embert: szereznie kell egy AUDI gépkocsit, mert fontos lehet a jövőbeni élete, társadalmi megítélése szempontjából.

Tehát az AUDI vagy bármely más termék vagy szolgáltatás megítélése, az értékének elfogadása, vagy imádata bizonyos szempontból teljes független annak előállítási módjától, sokkal fontosabb a kerek egész megítélése. Természetesen a technikai fejletségi szintnek van jelentősége, de van még valami más is.

Na, már most, akkor hol van a képzés jelentősége?

Ma Veronában egy kerekasztal beszélgetés során egy Brazíliából érkezett közepes méretű cég vezetője  (akinek 27 000 alkalmazottja van) azt mondta: „Mond meg a vevőnek mit fogsz csinálni és 100%-ban garantáld azt neki, hogyha elégedetlen nem kell fizetnie.” Tudom döbbenetes ez a kijelentés, de egy olyan piacon, ahol 1, 8 Millió takarító alkalmazott dolgozik, egy kis-közepes cégnek csak így van esélye, úgy ha 100%-ban garantálja is, amit mond.

Hogyan garantálhatja?

A dolog nagyon egyszerű, az embereket el kell látni a megfelelő eszközökkel, gépekkel és kezelőszerekkel és ki kell képezni őket ezek magas szintű használatára. Ez pedig csak az alap. Erre épül rá a vállalati kultúra, a szolgáltatói szemlélet és a garantált eredmény tudatosítása a végrehajtó szintjéig. Itt mindenki tudja, mit kell csinálni, hogy a megrendelő elégedett legyen és képes is ezt megcsinálni.

Visszatérve az eredeti okfejtésre: a magyar takarítóiparnak sürgősen lépni kell, különben az a menedzsment tudás, aminek a létét ma erőteljesen megkérdőjelezi a megrendelő még jobban leértékelődik. Tehát képzés nem csak a végrehajtói szinten, hanem a vezetői szinten is szükséges. Hoppá, lehet, hogy nagy itt baj?

Miben lehet gondolkodni?

Az elmúlt 20 évben kialakult az a tudásbázis és piacismeret, ami végső soron lehet szoftvere egy sikeres vállalkozásnak. Persze mit ér a legjobb szoftver, ha nincs hardver. A hardver ti vagytok és az alkalmazottaitok! Ahhoz azonban, hogy ez működjön szemléletváltozásnak is be kell következnie. Az alvállalkozások alvállalkozásain keresztül végzett szolgáltatás sosem lesz értékesebb, mert ez a rendszer költségszemléletű és nem eredmény-centrikus. Ezt persze ti is tudjátok, hiszen a versenyben folyamatosan le is értékelitek. A megrendelők pedig tudomásul veszik ezt és nem foglalkoznak azzal, hogy a szakma a bűn határán vagy benne evickél.

Újra kell gondolni az értékesítést és a szolgáltatásra való felkészülést. Nem egyszerű megállítani a csúszást a lejtőn, viszont a lejtő alján a biztos halál vár mindenkire. Lehet választani!

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!