Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

MATISZ Szakértői vizsga kipipálva

2015.10.14.

Tegnap lezajlott a MATISZ történetének ötödik vizsgája és azt gondolom, hogy MOST indult el valami olyan, ami eddig még sosem volt. Lehet, hogy most állnak együtt a csillagok. lehet, hogy a szerves fejlődés csak most ért erre a szintre. Mindenesetre, ami történt…

A szakértői státus egy évre szerezhető meg! Ez egy szint. Ugyanakkor a szakértők a MATISZ előretolt helyőrségei. Szerepük nem csak szakmai, hanem szakmapolitikai is.

Az idei vizsgabizottság Gazda Csilla. Batári Ferenc és Lőrincz István voltak. A vizsga háziasszonya Gömöri Andrea. Én is a vizsgázók szemszögéből éltem meg a helyzetet.

Mi is történt valójában?

A vizsgára való beugró egy szakértői esettanulmány volt. Kilenc szakember jelentkezett, hogy a benyújtott minimum 3 oldalas esettanulmányt megvédje szóban is, és majd az ott húzott szakmapolitikai tételt, rövid felkészülési idő után kifejtse, a vizsgabizottság kérdéseire válaszoljon.

Szeretném hangsúlyozni a helyzet nem volt egyszerű.

Ezen a vizsgán valami olyan történt, ami eddig nem volt jellemző. A szakma 4 képviselője kb. fél órán keresztül vitatott meg egy problémát. Nem tudom, hogy ezt érti-e pontosan mindenki? Tegnap négy ember 9 x fél órát szánt arra, hogy egy témát megvitassanak, volt amit, többször is. Sajnos általában felületesen kezeljük a dolgokat, nincs időnk elmélyülni, rohanunk, de ez egy olyan tapasztalat lehetett, ami a jövőben rendkívül fontos lesz.

Eközben a vizsgázók…

A vizsgázok közül mindenki már tavaly is szakértő volt. Egyikük sem tegnap kezdte a szakmát. Azonban volt egy helyzet. A helyzet pedig az volt, hogy három cégvezető rászánta a figyelmét arra, hogy mélyen belemenjen abba, mi történhet a jövőben, a megrendelő-szakértő kapcsolatokban. Olyan volt, mintha valamiféle misszió indulna egy távoli bolygóra és rendkívül fontos, hogy akiket ott találunk, azoknak mit mondunk, hogy működünk együtt.

Nekem határozottan úgy tűnt mintha most az ötödik vizsgán jutottunk el oda, hogy egyszerre több emberben tudatosult a szakértői szerep jelentősége.

Az idei szakértői oklevelek átadása a MATISZ konferenciájának megnyitása után mindjárt az első lépése lesz. Ez is jelent valamit! A konferenciára még kaphatók jegyek korlátozott számban. 

Most rendeld meg!

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!