Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több száz bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Már zöldek is lehetünk, ha akarunk!

Már zöldek is lehetünk, ha akarunk!
2016.03.10.

Nők napja alakalmából nagy eseménynek lehettünk tanúi. A magyar takarítóipar történetében átadásra került az első KÖRNYETETBARÁT TAKARÍTÁS TANUSÍTVÁNY. Itt mindig két szereplős a téma, a megrendelő és a szolgáltató. A tanúsítványt minden esetben a szolgáltató egy adott szerződésre kapja. Ez egy olyan mérföldkő, aminek a jelentőségét, még nem látjuk, de majd egyszer…

Ha van egy nagy lehetőség, akkor arról mindenki szereti learatni a babérokat. A KÖRNYEZETBARÁT TAKARÍTÁS TANUSÍTVÁNY nagy lehetőség, egyelőre azonban még nincs tolongás, mert itt keményen dolgozni is kell. A tanúsítványt pedig nem elég megszerezni, sőt talán azt is lehet mondani, hogy megszerezni könnyebb, mint megtartani.

Lényeg!

Ha egy takarító cég azt gondolja, hogy képes lenne egy adott területen a környezetbarát szolgáltatásra, rendkívül fontos szempont, hogy egyeztessen a megrendelőjével. A KÖRNYEZETBARÁT TAKARÍTÁS TANUSÍTVÁNY egy adott takarítási területhez kötődik. A Magyar Állam azt tanúsítja, hogy X szolgáltató egy adott megrendelő telephelyén a kor szintjének megfelelő környezetbarát módon takarít. Van tehát egy követelményrendszer, KT64 és aki ennek megfelel, az megkaphatja ezt a tanúsítást.

Pezsgőt bontunk!

Lehet, de a neheze ezután kezdődik, ugyanis ezt a rendszert fenn kell tartani. Tehát a tanúsított helyen már nem jöhet semmi közbe, ott mindig környezetbarát módon kell takarítani. Ennek ellenőrzése, pedig véletlenszerű.

A dolog mélységi elemei

Egy ideálisan környezetbarát szolgáltatást nem is olyan nehéz megvalósítani. Viszont rendkívül izgalmas kérdés, hogy a megrendelő mit gondol erről, mennyire hajlandó elmerülni az ügyvben? Nyilván az is kardinális, hogy meg akarja-e fizetni ezt a szolgáltatás?

Tehát első lépésben ez egy kiváló apropó. Keressük meg a megrendelő csúcs vezérét és pozícionáljuk magunkat szakértőként a témában. Ha nem vagyunk azok, készüljünk fel. Esetleg publikáljunk egy cikket a cégünk hónalapján ezzel kapcsolatban.

A beszélgetés célja megtalálni azokat a szempontokat, amiért a megrendelőnek megérné, hogy az adott területen KÖRNYEZETBARÁT TAKARÍTÁS TANUSÍTVÁNY-al ellátott takarítás legyen. Ha ez megvan, biztosak lehetünk a jövőnkben ezen a területen. Mert végül is ez egy területmegtartási technika is egyben.

Szakmapolitika

A KBT többször is említi a környezetbarát megközelítést. Minél több ilyen területe van egy cégnek, annál nagyok a referencia értéke. Ez egy olyan piaci tőke elem, ami ugyan pénzbe és erőfeszítésbe kerül, de az átfutási idők miatt adott helyzetben, behozhatatlan előnyt jelent. Ne csak a közbeszerzésre gondoljunk, hanem arra is, ha egy piaci beszerzés során a megrendelőt tényleg érdekli a szakmai teljesítmény, akkor itt nincs marketing rizsa. A kérdések pedig egyszerűek és lényegre törnek. Van KÖRNYEZETBARÁT TAKARÍTÁS TANUSÍTVÁNY? Ha igen hány négyzetméteren?

Vissza

Szakanyag megrendelő


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!