Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Már 5-ik éve

Már 5-ik éve
2015.09.29.

2011 volt az első év, amikor a MATISZ szakértőket avatott. A kezdeményezés úgy néz ki bevált. Az elmúlt 5 év során meglepően sok szakértői munkával keresték meg a MATISZ-t, melyek mindegyike komoly kihívás volt. A szakértői gárda vette az akadályt és azt gondolom, hogy 2015-ben egy újabb csúcsra lépünk majd fel.

A szakértői rendszer bevezetésének első kezdeményezése még 2003-ban volt, de akkor még a helyzet nem volt érett rá. 10 évvel később egy egészen más piaci környezetben, túl a szakma állami elismerésén igen fontossá vált, hogy tisztítás-technológiai szakmai kérdésekben legyen egy biztos pont.

A szakértői munka lényege, hogy deklaráltan legyenek olyan szakemberek, akikre a piac támaszkodni tud. Segítenek a takarítási pályázatok megfogalmazásában és kiértékelésében. Képesek olyan rendszereket létrehozni, amelyek segítségével megvalósítható az igazságos, átlátható és szakmailag kifogásolhatatlan verseny. Ezen kívül a szakértő az a szakember, aki átlátja a piacot, ismeri az összefüggéseket és azzal segítheti a szakma becsületesebb felét, hogy rámutat a hiányosságokra, a megvalósíthatatlan vállalásokra egyszóval „aki átlát a szitán”.

Természetesen a szakértő nem egymagában az csalhatatlanság szobra. Munkáját alapja a szakmai irodalom és a szakmapolitikai állásfoglalások. Véleményét mindig úgy alkotja meg, hogy hivatkozik valamire. Ha pedig adott esetben nincs mire hivatkoznia, akkor kezdeményezi, hogy adott témában szülessen valamilyen állásfoglalás. Így jöttek létre az idő- és anyagnormák és a sokat emlegetett TÖD vagy egy adott terület megfelelő szolgáltatási jegyzékei. Ezek jelentősége ma felbecsülhetetlen a piacon.

MATISZ Szakértő tehát egy olyan szakember, aki vizsgát tesz egy piaci szereplőkből álló grémium előtt és 1 évre jogosultságot kap a szakértői cím használatára. Ezzel egy időben lehetőséget kap bekapcsolódni a MATISZ szakértői munkájába is, ahol önállóan vagy csapatban vehet részt különböző feladatok megoldásában. A szakértői csoportnak önálló szakmai élete is van, a csapat saját magának határoz meg feladatokat és dolgozik a saját és a szakma fejlődéséért.

Legyél TE is szakértő! Részletek a MATISZ honlapján.

Vissza

Szakanyag megrendelő
















A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől










A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!