Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Ma ONLINE KEREKASZTAL 17.00

Ma ONLINE KEREKASZTAL 17.00
2022.01.27.

Nemrégiben egyik nagycég vezetője felháborodna fortyant fel, hogy mit beszélek én 5 meg 10 éves stratégiai tervezésről vagy vízióról, hiszen azt sem tudjuk, hogy mi lesz fél év múlva. nyilván igaza van, hiszen mindenki magából indul ki.

Azonban a helyzet nem ennyire tragikus, mert autóvezetés közben sem 10 centiméterrel magunk elé nézünk, hanem sokkal előbbre, függetlenül attól, hogy bármikor beléphet valaki elénk és nem volna szerencsés, ha elütnénk.

A vízió jelentősége és a vele való foglalkozás nem a pillanatnyi helyzettől függ. A vízió lényege, hogy legyen egy nagy célunk, ami felé haladunk, akinek ilyen nincs, az csak sodródik az árral. Nyilván nem egyszerű a mai helyzet, de ahhoz, hogy távlati célt alkossunk, kellenek bizonyos ismeretek. Mondjuk ismerni, kell a hegyeket és a csúcsokat, hogy tudjuk kiválasztani melyiket, másszuk meg. A választásban természetesen benne van az is, hogy hol vannak a teljesítő képességünk határai. Aztán ha ezt eldöntöttük, akkor meg kell kezdeni a felkészülést, különben egészen durva meglepetések érhetnek. Mert, hogy itt a nagy kérdés az, hogy adott pillanatban hol lesznek a teljesítőképességünk határai?

Lényegre térve

Az ÁGAZAT SPECIFIKUS SZABÁLYOZÁS tulajdonképpen az a keretrendszer, ami egy ágazatot vagy szektort a specifikus igények szerint irányelvekkel, szabványokkal és jogszabályokkal szabályoz. Ez ma már Nyugat-Európában egy kiforrott rendszer, Kelet-Európában viszont egészen színes próbálkozások vannak, amelyek itt-ott problémásak, de valamiért mégis stabilak. A mai kerekasztal témája ezek áttekintése és szabad beszélgetés azzal kapcsolatban, hogy milyen realitást érzünk, az alulról történő építkezéshez. Terv 2 óra, de valójában nem vagyunk időhöz kötve.

Jelentkezni itt lehet!

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!