Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Lehet megoldás

Lehet megoldás
2013.06.27.

Ha egy létesítménygazda vagy egy tulajdonos tartósan meg akarja oldani létesítménye tisztaságát/higiéniáját és úgy dönt, hogy ezt egy profi cégre bízza akkor érdemes tisztában lennie néhány dologgal. Ezek közül pedig a legfontosabb az, hogy mi az amit eben a szektorban másképpen működik mind a szokás, vagy éppenséggel itt miért nem működnek a máshol bevált receptek?

Egy létesítmény takarításának megszervezése éppen úgy két fő tevékenységből áll, mind annak felépítése. Az első a terv és a második a kivitelezés. Az első vasszabály pedig az, hogy éppen úgy mint az építkezésnél ezt nem szabad egy személyre bízni, mert nem fogunk jól járni.

Miért is?

Mert a kettő két féle szemléletmód, szakmai hozzáértés és motiváció. A tervező abban érdekelt, hogy olyan tervet készítsen, ami a megbízó elképzeléseit/álmait próbálja megjeleníteni. Ezzel szemben a kivitelező a megbízó pénztárcájának tükörképe.

Mikor járunk a legjobban?

Nyilván a jó tervező szintén figyelembe veszi a pénztárcánkat, de az Ö haszna és megbízója elégedettsége akkor lesz maximális, ha a terv, az anyagi lehetőségeken belül a maximum lehetőségeket és kreativitást, nem utolsó sorban egyediséget tükrözi. A terv önmagában már öröm forrása lehet, ugyanakkor egy cél is, aminek a kivitelezése nem biztos, hogy egyszerű és rutin feladat sem a tulajdonosnak, sem a kivitelezőnek. Nem utolsó sorban a tervet a hatóságnak is jóvá kell hagyni. Így működik az építőipar.

A takarítóiparban az egyik alapvető hiba, amikor a tervet a kivitelezőre bízzák.  

Ez az esetek döntő többségében valójában azt jelenti, hogy terv, a szó szoros értelmében – amit egy „hatóság” jóváhagyhatna – sosem lesz. Ezért aztán a megrendelőben sem tisztul le, hogy végül is, az álmaival szemben, a lehetőségei mentén milyen terv kivitelezésére bízta meg a szolgáltatót.

Vagyis ha nincs, terv nem lehet eldönteni, hogy az elégedetlenség oka a rossz terv vagy rossz kivitelezés.

Egy terv akkor terv, ha annak van dokumentációja és azt valaki szakmailag és/vagy szakmapolitikailag elfogadta. Ezt az elfogadási fázist nem szabad kihagyni, ugyanis a kivitelező kiválasztása akkor a leghatékonyabb, ha egy konkrét terv mentén versenyeztetjük meg a potenciális szolgáltatókat.

A következő izgalmas párhuzam az, hogy miközben az építészeti tervezést jegyzékben szereplő tervezőkre/építészekre bízhatjuk, a takarítás megtervezését kire bízzuk? Ma már erre is van megoldás: a MATISZ Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség rendelkezik egy szakértői jegyzékkel, ahol választhatunk egy olyan szakembert, akivel konzultálhatunk, és aki képes egy tervdokumentáció összeállítására. Egy olyan tervdokumentáció összeállítására, ami sok más mellett tartalmaz egy költségvetéstervet is, és ami alapján tovább lehet lépni.

A MATISZ vállalja, hogy piaci szolgáltatás keretében átvizsgálja és jóváhagyja a terveket. Ez abból a szempontból fontos, hogy innentől kezdve a megbízó biztos lehet benne, hogy a dokumentáció megfelel a leírt és nem leírt szakmai követelményeknek, nem tartalmaz szakszerűtlen megoldásokat, bizonytalanságokat, és ha azt megfelelően kivitelezik beváltja majd a reményeket, kielégíti a megfogalmazott igényeket.

Ha van egy szakmai alapokon nyugvó költségvetés, van kiindulási alap

Ha van költségvetés, akkor annak árazatlan formájával, máris meg lehet kezdeni a megfelelő kivitelező megkeresését. Itt akkor már csak az a kérdés, hogy az ár/hitelesség viszonylatban ki a legjobb pályázó?

Ha pedig két szempont van, akkor akár piaci, akár közbeszerzésről beszélünk a követendő eljárás az összességében a legjobb ajánlattevő kiválasztása és ez ugye akkor felveti a minimum alkalmassági szintet és a bírálati szempontokat.

Alkalmassági kritériumok

A jó alkalmassági szint elemei az ajánlatadó menedzsmentjének elkötelezettsége, szaktudás és piacon elért eredményei/referenciája és az adott területen alkalmazni kívánt munkaerő képzettsége, tapasztalata, motivációja, a közvetlen irányítás minősége és nem utolsó sorban az alkalmazott technológia technikai háttere. Ezek egy része egzaktul megfogható egy része pedig szubjektív, de azért ma már jól megfogalmazhatóak. Nyilván verseny szempontból akkor járunk a legjobban, ha olyan speciális követelményrendszert fogalmazunk, meg amit csak a piac 5 – 10 részvevője tud teljesíteni. Ez pontosan elég ahhoz, hogy jó verseny legyen, de ugyanakkor ne kelljen küzdeni olyan ajánlatadókkal, akik nem értették meg a feladatot, valójában nincsenek is felkészülve rá, ugyanakkor még alá is árazzák azt, amivel teljesen megzavarják a bírálatot.

Bírálati szempontok

Ha mindez megvan, akkor alapvetően két bírálati szempont csoport lehet: az ár és a hitelesség. Az ár kérdése elvileg egyszerű mert minél alacsonyabb, annál jobb. A hitelesség kérdése már nem ennyire egyszerű.

Azonban lehet más filozófiát is követni. Az ár az előzetes költségvetés alapján rögzíthető is és a verseny szólhat arról, hogy egy adott árért ki az, aki a leghitelesebben nyújtja a legtöbb értéket. Ebben az esetben a tervben meghatározott szakmai tartalom vonatkozásában kié a leghihetőbb ajánlat?

Tehát akkor már csak az a kérdés, hogy mitől hiteles egy ajánlat?

A hitelesség szerintem három pilléren nyugszik:

 1. A cég és a menedzsment története, szakmai életútja és elért eredményei
   
 2. A szerződéssel kapcsolatban megajánlott szolgáltatási koncepció
  • Vállalati TOD
  • Alkalmazott eszközök és kezelőszerek
  • Alkalmazott szakmai szint (a személyzet képzettsége/tapasztalata és a körzvetlen irányítás minősége)
   
 3. Az együttműködés garanciái
  • A szolgáltatási szerződés
  • Biztosítások/biztosítékok

Ezt vitaindítónak szántam, várom a véleményeteket.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!