Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

KPI VS BENCHMARK

KPI VS BENCHMARK
2019.10.24.

Sokak számára ismeretlen fogalmak. Azt hiszem érdemben akkor léphetünk tovább, ha bizonyos szakkifejezések tisztáznunk kell, mert ezek adott esetben erőteljesen megváltoztatják a gondolkodásmódunkat és a munkatársainkkal való együttműködést.

A KPI (Key Performance Indikátor) valamilyen cégen belüli folyamat, vagy művelet monitorozására szokás alkalmazni. Egy nagyon egyszerű példa: Mennyi megrendelés volt az elmúlt hónapban/héten/napon, vagy mekkora volt az árrés/bevétel forintban vagy euróban, vagy egy kicsit mélyebbre ásva, mennyi volt az átlagos takarítási teljesítmény az adott hónapban. Utóbbi mértékegysége a m2/óra.

A BENCHMARK is valójában ez, de az alapvetően egy szektor vagy egy iparág átlagos vagy legjobb teljesítményét írja le és ez adott esetben messze lehet, de minden esetre ritkán esik egybe az egyes vállaltok teljesítményével.

Mindkét esetben azonban rendkívül izgalmas kérdés, hogy miként jutunk el oda, hogy mit tekintünk kulcs paraméternek. Ugyanis ez egy olyan fogalom vagy fogalom csoport kell, hogy legyen, ami a lehető legközelebb visz ahhoz, hogy felismerjük, és megértsük, hol lehet a hiba a rendszerünkben vagy éppen ellenkezőleg tisztában legyünk azzal, hogy szervezetünknek, egy adott periódusban (jelenleg vagy a múltban) mi az erőssége és nyilván roppant izgalmas, hogy ez a képesség hogyan tartható meg hosszútávon.

Fontos tehát látni azt, hogy ezek a számok bár abszolút értékek, a megítélésük mégis relatív, mert minden esetben valamihez hasonlítva vagy valamilyen kontextusban van jelentőségük. Az egész értékelési folyamatot pedig rettenetesen fékezi, ha egy szektorban nincs gondolkodás és nincsenek adatok sem azzal kapcsolatban, hogy milyen elérhető vagy elért teljesítmények vannak.

Mindezeknek megfelelően a takarító szektor bizonyos házi feladatokat el kéne, hogy végezzen, bár ez mindenki úgy látja, hogy per pillanat nem ez a legfontosabb dolog az életében. Ez egy tény, de nem vezet sehová.

Kapcsolódva az előző cikkemhez, nyilván ez nem csak a cégvezetők szintjén deficit, hanem a végrehajtó állomány szintjén is. Mert mint mondtam Mari Bácsi nem nagyon foglalkozik azzal, hogy ha a nyirkos feltörlést helyesen végezné, akkor hány négyzetmétert lenne képes feltörölni egy folyosón vagy egy osztályteremben. Továbbá miképpen alakulna a megrendelő vagy a kedvezményezettek által érzékelt minőség kérdése, ha a nyirkos feltörlés helyett mondjuk, impregnált mikro szálas feltörlést alkalmazna? Vagy mondjuk, söpörne is a feltörlés előtt?

Mindez persze a vélekedéssel ellentétben rendkívül fontos, mert a szolgáltatási díjakat végső soron ez határozza meg és akkor egy pályáztat, kapcsán nem lenne 200%-os különbség a legalacsonyabb és a legdrágább díj között. Nyilván ilyenkor valaki durván elszámolja magát és szegénynek nincs semmi kontrolra sem lehetősége. Nyilván ez a verseny lényege lenne, ha a megrendelő ki tudná szűrni, hogy ki az, akinek halvány lila dunsztja sincs ahhoz, hogy adott esetben mi lenne a reális, vagy szektor szinten, adott bérszínvonalon a maximálisan elérhető teljesítmény.

Tehát akkor kit érdeke mélyebben ez a téma?

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!