Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Közeledik

Közeledik
2018.12.11.

Lassan véget ér az év, de még van néhány fontos dolog. Így terveztem a 2016-ot is, de akkor az, nem jött be. 2017 egy rendkívül nehéz év volt, amiből három hónap ki is esett. A 2018 már most meghozta a tervezett eredményeket, és reméljük, hogy a január nem csak nekem, hanem mindenkinek úgy indul, ahogy azt eltervezte.

Most úgy érzem, hogy minden jól működik. Az idő továbbra is kevés, de lépésről lépésre haladok előre. A szolgáltatásvezető könyv megjelent, és készen vagyok a hozzá tartozó tréning kiegészítő munka füzettel is.

A következő lépés az Intézménytakarító megjelentetése. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan készül az a könyv is, ami a főiskolai anyag jegyzete. Ezek megjelenése nagy előrelépés lesz, persze továbbra is nyitott kérdés, hogy a piac akar-e fejlődni, vagy nem.

A jövő érdekes meglepetéseket tartogat a szektor számára, nem csak Magyarországon, hanem Kelet-közép Európában és a világban is. A helyzet, ami mára kialakult nem kezelhető egyszerűen és végkép nem kezelhető úgy, ahogy azt eddig kezelte a takarító szektor döntéshozói köre.

Hírek szerint az ISS, a világ legnagyobb takarító cége, ami több mint 70 országban van jelen, mintegy 100 000 takarítót készül leépíteni azzal, hogy áruba bocsájtja 13 országban lévő takarítási portfolióját és kivonul azokról a piacokról, ahol a nyereség nem éri el a központilag elvárt szintet. Ezek között ott vannak a visegrádi országok és Románia is. Ezzel szemben más cégek, nem jó szántukból, de brutális béremelésekre készülnek, ami lehetséges, hogy átrendezi majd a piacot, a minőség és a szolgáltatási árak tekintetében is.

A nagy kérdés persze továbbra is az, hogy a tudás hatalom-e?

Én személy szerint azt látom, hogy különböző síkok vannak és ezek között nem nagyon van átjárás. A tragédia pedig az, hogy a menedzsment megállapodások mögött a legtöbb cég esetében a menedzsmentnek vajmi kevés ráhatása van a szolgáltatási minőség javítására. Bármilyen változás következik be a szolgáltatási díjak terén, annak abszolút és objektív akadályai vannak, hogy lényeges változást tudjanak okozni a szolgáltatási minőségben.

A helyzet nyilván nem reménytelen, de ehhez sokkal több erőfeszítés kell, mint eddig bármikor. Azt gondolom, hogy 2019 vagy egy hosszan elhúzódó átmenet első éve lesz, talán ez a valószínűbb vagy az összeomlásé. Bármennyire is annak tűnik, nem vagyok pesszimista, pontosan látom, hol van az a pálya, amit be kéne járni. Azonban ez olyan áldozatokkal jár, amit ma kevés cégvezető vállal be, mert egyrészt nem nagyon hisz abban, hogy a változás elérhető lenne. Másrészt a piacvezető cégek vezetői most mindegyike kivétel nélkül egy olyan életszakaszban van, amikor a működésének nem sajátossága egy nagy és ambiciózus, de kétes kimenetelűnek látott/látszó projektbe való beleugrás.

Nagyon sarkosan, mi lenne ez a cél?

Hirtelen, és egy várható nagy vihar előtt, egy nehézkes és sodródó, léket kapott flotta, 4 000 hajó, hivatalosan 50 000 fős legénységének, (akik átlagéletkora 50 felett van, és akiknek nagy része a víz kipumpálásával van elfoglalva) átalakítása elit csapattá. Ja, lehet, hogy sokkal többen is vannak, csak nem tudunk róluk?

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!