Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Környezetbarát takarítás

Környezetbarát takarítás
2015.10.01.

Sok takarító cég hirdeti magát, hogy zöld, hogy környezetkímélő vagy környezettudatos, ami akár igaz is lehet, vagy nem. Mindenesetre mostantól ez már hivatalosan is más megítélés alá esik, ugyanis megszületett az állami szabályozás ezen a területen is.

Eddig csak általános elvek voltak ma már vannak konkrét követelmények is. A KT 64 egy olyan követelmény rendszer, ami megfogalmazza, hogy pontosan minek kell megfelelni egy adott terület takarítási szolgáltatásának, ahhoz, hogy arról az állam kimondja, hogy környezetbarát takarítás és teljes joggal használhassa a Környezetbarát takarítás védjegyet. A KT 64 kitér a takarítási folyamatok technológiáira, a tisztítószerek megnevezésére és használati módjaira, a tisztítószerek tárolására, a kézi és gépi eszközök használatára és karbantartására vonatkozó utasításokra, az oktatási és képzési programokra, és az ellenőrzési folyamatokra.

Fontos, hogy az újonnan elfogadott rendszer szerint a környezetbarát takarítás egy adott szolgáltatási szerződésre vonatkozik. Tehát a szervezet nem általában kapja meg, mint az ISO 9014 Környezetirányítási rendszer tanúsítványát, hanem egy konkrét területen, a konkrétan megvalósított környezetbarát megoldásokra. Ez rendkívül értékessé teszi a rendszert, mert megszerzéséhez szükség van a megbízott és megbízó szakmai együttműködésére is. Vagyis az elkötelezettség mindkét oldalon meg kell, hogy legyen ahhoz, megszülethessen egy környezetbarát takarítási szolgáltatás.

Ami még tovább értékeli a rendszer erejét az, hogy megszerezni a védjegyhasználati jogot az egy dolog, de megtartani már sokkal nehezebb. Ugyanis az évi ellenőrzések nem előre bejelentettek és a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség bevonásával olyan tapasztalat tisztítás-technológiai szakértőkre van bízva, akik pontosan átlátják, hogy a szolgáltatás a meghatározott keretek között zajlik-e vagy nem.

A követelmény rendkívül precízen határozza meg, hogy miképpen minősíthető egy szolgáltatás. Azonban az egy nagyon fontos kérdés, hogy adott területen milyen környezetbarát technológiák, alkalmazhatóak és azokból mi az, ami eredményre vezet. Ugyanis a környezetbarát takarítás nem csak zöld kell, hogy legyen, hanem eredményes is. Ehhez pedig jól meg kell tervezni szolgáltatást figyelve a helyszínen lévő felületekre és azok jellemző szennyezettségi fokára. A megrendelő együttműködésre pedig azért van szükség, mert az is egy fontos szempont, hogy a burkolatot milyen állapotban kell tartani ahhoz, hogy arról napi, heti, havi, negyed vagy féléves rendszerességgel, környezetbarát módszerekkel eredményesen és hatékonyan el lehessen távolítani a szennyeződéseket.

Gondolom megütöttem mindeni fülét a hatékonyság szó. A környezetbarát takarítás tervezésénél rendkívül fontos szempont, hogy a különböző technológiák megválasztása és a munka szervezése ne egy drága, a piac által megfizethetetlen szolgáltatást eredményezzen. Itt jönnek be olyan technológiák, amelyek lehetséges, hogy a megrendelők számára ismeretlenek, mint például a védőréteg alkalmazása és az így előkészített felületeken nagyfordulatszámú gépekkel végzett különböző napi vagy időszakos karbantartási eljárások, vagy a burkolatok polírozásából származó előnyök. Ezért aztán rendkívül fontos kérdés, hogy a megrendelő mennyire elkötelezett és rugalmas az együttműködésen.

A környezetbarát takarítás tehát ma már védjegyes fogalom, akárki nem használhatja. A védjegy mögött pedig nagyon komoly szakmai tartalom van, mert a védjegyhasználat megszerzéséhez olyan dokumentációt kell benyújtani a hatóság felé, amely tartalmazza a szolgáltatás minden szakmai részletét. Ez tulajdonképpen lehetővé teszi a szolgáltatás olyan mértékű transzparenciáját, hogy pontosan láthatóvá válnak az gyenge pontok vagy a hibák.

Mivel a tisztítás-technológia egyik kitörési pontja a környezetbarát irány, a rendelkezésre álló technológiák és a velük elérhető eredmények folyamatosan változnak, a jelenlegi követelményrendszer 2017 tavaszán felülvizsgálatra kerül, és szükség szerint lehet, hogy változik is majd. Azt gondolom, hogy ez egy olyan rendszer, ami képes lesz alapjaiban megváltoztatni a magyar és akár környező országok takarítási piacát is. Ugyanis ez egy Európai rendszer és az egyetlen, ami kifejezetten professzionális takarítási szolgáltatásokra lett kialakítva.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!