Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Kiegészítés az Interclean kiállításhoz

Kiegészítés az Interclean kiállításhoz
2018.05.23.

A robotika azokon a területeken tör majd előre, ahol közepes vagy nagy felületeken, egyszerű ismétlődő feladatok vannak. Ez jelen pillanatban a takarítás vonatkozásában a padló- és az ablak illetve homlokzat jelenti. Azonban vannak egésze új szemléletek is, például a JETMAT, ami egy hátára fektetett robot és nem mozog, tehát a szennyeződést hurcoló forgalom megy rajta keresztül. Ezzel gyökereiben alakul át a helyzet.

Jövőkutatás szempontjából vizsgálva a robotika előretörése nagy társadalmi átalakulást hoz már rövidtávon is, de a hosszú távú változások egyelőre beláthatatlanok. Ami rövidtávon izgalmas, hogy azok a munkavállalók, akik ma az a munkájuk, hogy egyszerű ismétlődő feladatokat végeznek, nem biztos, hogy innen mehetnek nyugdíjba.

Tehát a takarítóiparban dolgozó emberek elgondolkodhatnak azon, hogy mit csináljanak most, hogy 5 – 10 év múlva nem kerüljenek bele életük legnagyobb válságába. Most az látszik, hogy majdnem mindegy milyen szakmában van az ember az automatizálás minden szakmát érinteni fog valamilyen szinten. Ezért most a kérdés az, hogy ki válik szükségtelenné. Optimistábban megfogalmazva:

  •          Munkavallóként mit kell tennem azért, hogy egy adott szakmában az automatizálás folyamatai közepette is hasznos munkavállaló maradjak?
  •          Vállalkozóként milyen beruházásokra és tudásszerzésre kell felkészülnöm, hogy a piacon versenyben maradjak?

A felmérések azt mutatják, hogy még egyik csoport sem esett pánikba, még senki nem gondolja, hogy nagy veszélyben lenne. Pedig a helyzet az, hogy 2016 – 2018 között a gyártók az bevételük több mint 15%-át fordították automatizálás fejlesztésre és több mint 50 új cég jött létre csak és kizárólag automatizálás fejlesztésre. Ez csak a takarítóipar, ahol az elmúlt tíz évben, valljuk be, nem sok koncepcionálisan új irány felé mutató fejlesztés történt. Tehát valahol valamilyen verseny elindult, a startpisztoly már régebben eldördült és a piacvezetők már küzdenek.

Nézzük az előttünk álló lehetőségeket!

  •          Aki munkavállaló csak akkor marad pályán, bármely szakterületen, ha ott fel tud mutatni végzettséget és tapasztalatot. Minél magasabb szintű végzettséget és minél szélesebb körű tapasztalatot. Ugyanakkor, amikor egy adott feladatra keresnek valakit, akkor a munkaadót egy bizonyos végzettség és egy bizonyos területen szerzett legmélyebb tapasztalat fogja érdekelni. Tehát a jövő az, hogy szélesíteni is kell, de szakosodni is. Fel kell készülni arra, hogy bármely területen a szakmány belül, meg van a potenciális lehetőségünk arra, hogy a legelmélyültebbek legyünk. Ez nagyon komoly feladat.
  •          Aki munkaadó, annak a helyzete még nehezebb. A piacon meghatározó lesz az, hogy az a szakterület, amire szakosodik, az valójában mekkora és „mennyien esznek a tortából”. Az első izgalmas kérdés, hogy a piaci harcot hol akarja megvívni, klasszikus terepen vagy képes kitalálni egy új szegmens? Egyik esetében sem egyszerű a helyzet, mindenhol lesz küzdelem és a legfontosabb szempont, hogy a megrendelő mit tekint értéknek. Nyilván egy bizonyos mértékig formálható a vevő, de lényegében az a kérdés, hogy ki elégítik ki a legjobb ár/érték arányon az igényeit. Illetve ezek az igények milyen szintűek, mert a piacon majd minden ár/érték aránya rendben van, a verseny ott dől el, hogy mit vár el a vevő technikai és kulturális szinten.

Tehát azt tudom javasolni, hogy dönteni kell. Dönteni az üzletágról, és választani egy szakterületet. Ha ez megvan, hirtelen komoly energiákat kell fektetni a szakterület és környezetével való összefüggések lehető legmélyebb megismerésére. Ez a pozicionálás. A megismerés lehet, hogy magával hozza a szakterület váltást is. nem baj, csak a lényeg az, hogy mindenhol otthonosan mozogjunk és tudja meg az is, akinek erre szüksége lehet. Tehát a szakmai fejlődés és a marketing nem szakadhat el egymástól. Erre egy személyes blog kivalló eszköz.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!