Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Január 29

Január 29
2013.01.18.

Ha a te céged legalább 25% bővült a tavaly nincs szükséged erre a napra. Mérföldkő a Magyar takarítóiparban, mert beindítunk egy folyamatot. Aki ki akar lépni a ebből a helyzetből az ott lesz és meghatározzuk mit lehet és mit kell tenni. A szakmaiságot meg kell teremteni, hogy alapja legyen egy olyan marketingnek, ami aztán fenntartható piacot eredményez.

Az alapvető elképzelés az, hogy a továbbképzőn végigmegyünk minden olyan szemponton, ami az árat és minden olyan szemponton, ami a szolgáltatás minőségét, vagyis a vevő elégedettségét befolyásolja. Mindkét rendszernek meg vannak a maga szabályai, melyek elvileg ismertek. Ezek között pedig vannak metszéspontok, ezek igen lényegesek és valószínű messze nem elég ismertek.

A hangsúly ezeken a metszéspontokon lesz. Ugyanis ezek nem ismeretének a szakma fejlődésének egyik nagy akadálya. Azonban senki ne gondoljon egy elmélkedős és filozofikus napra. Ez egy kő kemény gyakorlati nap lesz!  

A továbbképzési nap rendszere, három pénzben kifejezhető fogalom köré épül: értékkínálati ár és szerződési ár. Ezeket a fogalmakat összekötjük a szakmai szempontokkal és megnézzük mi ezekkel kapcsolatban a potenciális megrendelők realitása (előítélete). 11 éve oktatok a Budapesti Műszaki Egyetem és a HFMS közös FM képzésében. Ez idő alatt több mint 300 létesítménygazda álláspontjával szembesültem és most ezt tapasztalatomat osztom meg veletek. Ez a piacfelmérési, piackutatási rész.

Természetesen ezen belül mindenkinek magának kell kitalálni az Ö cége fő üzenetét (küldetését), de a rendszer, amin keresztül ezt eljuttatja a potenciális vevőinek az már használatban van és a vele kapcsolatos tapasztalatokat meg fogom osztani. Ez a marketing eszközök rész.

2013-ban több projekt is folytatódik és újak is indulnak. Nemzeti referenciatár, múzeum, nemzetközi szakmai verseny, létesítménygazda képzés, fotópályázat, felületspecialista képzés, stb. Az ezekhez való csatlakozás olyan lehetőségeket rejt, ami eddig nem álltak rendelkezésre. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy ez konjunkturális kérdés, a lehetőség nem áll örökre a rendelkezésre. Ki kell használni most, mert az a lehetőség, amivel nem élnek az önmagát emészti fel.

Én szóltam…

Itt megrendelhető!

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!