Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Itt az idő!

Itt az idő!
2021.10.20.

Aki nem közvetlenül maga elé néz, az láthatja, hogy a probléma ott van, és mégse teszünk semmi konkrétat a megoldásra. A tüneteket sulykoljuk magunknak és másoknak is, de azt kiváltó okokat nem keressük. Miért nincs munkaerő?

Az állatok hoznak döntéseket. Ezeket érzéseik és ösztöneik szerint hozzák. Az emberek ezzel szemben gondolkodnak, de soha nem a döntéseik előtt. Az ideológiák pedig akkor születnek, amikor valaki meg akarja indokolni a sehova nem vezető döntéseit. Szóval az ember is, alapvetően zsigerből dönt.

Másik fontos szempont az a bizonyos komfort zóna. Jó oda begubózni és onnan csak akkor előjönni, ha már nagy a kényszer, vagyis ha már eléggé fáj…

A megrendelők ma már egyre inkább abban versenyeztetik a takarító cégeket, hogy ki tud olcsóbban foglalkoztatni takarítószemélyzetet. Ez egyelőre rövidtávon működik, mert a takarító szektor folyamatosan és lelkesen keresi a még éppen legálisnak tekinthető vagy úgynevezett határeset megoldásokat. Ez természetesen egyáltalán nem teszi vonzóvá a szakmát a munkavállalók szemében. Viszont a takarító szektor 30 évig bátran építhetett arra, hogy a társadalomban mindig van egy olyan réteg, aki olyan élethelyzetben van tartósan vagy átmenetileg, hogy elfogadja a kompromisszumokat és beáll takarítónak.

Az utóbbi 10 évben aztán sok minden elkezdett változni és mára már a társadalom és ezzel együtt a munkaerőpiac jelentősen átalakult. Még nem érkeztünk meg a Kánaánba, de tisztán látszik, hogy ez a bizonyos kompromisszumra hajlandó réteg jelentősen elvékonyodott és képességeiben is gyengült. Vagyis abba a bizonyos élethelyzetbe egyre kevesebb jó képességű ember kerül, mert a gazdaság már elég fejlett és valós alternatívákat kínál.

A helyzet tehát az, hogy miközben a takarító szektornak lennének növekedési lehetőségei, mert a növekednek a takarítandó területek és ezzel egy időben növekszik a tisztaság iránti igényesség is, ennek durván gátat szab az, hogy a cégek nem tudnak jó és vonzó szolgáltatásokkal a piacra lépni, mert ehhez nincs megfelelő személyzetük. Hiába érhető el a legfejlettebb technika és technológia óriási hiány van a megfelelő műszaki/technikai érzékkel megáldott, jó szolgáltatói attitűddel rendelkező és fizikai munkát vállaló munkavállalókból.

Egy olyan társadalomban, ahol kevés a bevándorló csak az a réteg marad erre, akik relatíve kiszolgáltatottak és ez a réteg egyre vékonyabb. Vagyis egyre inkább olyanok alkotják ezt a réteget, akik alig rendelkeznek hasznos képeségekkel, amiket eladhatnak a munkaerőpiacon. Kérdés, hogy a takarítószektor hogy ítéli meg ezt a leépülést és mikor döbben rá arra, hogy a korszerű technológiát már nem bízhatja erre a rétegre, vagyis mikor jön el az a pont, amikor már nem lesz olyan munkavállaló, aki képes lesz teljesíteni a megrendelő igényeit?  

Nyilván a másik oldal, a megrendelők is elgondolkodhatnak, hogy engednek igényeikből vagy növelik a költségvetést. A probléma azonban az, hogy az előbbiekben felvázolt helyzet miatt a költségvetés emelése rövidtávon még nem hozna semmilyen eredményt. Így ez nem más, mint egy jókora gordiuszi csomó!

Van azonban egy harmadik probléma is. Ez pedig az, hogy vannak évtizedes reflexek, amiket nagyon nehéz elhagyni és ezen nem segít se az értelem, sem a logika. Nézzünk ezekből néhányat a teljesség igénye nélkül:

  1. A takarítás cseléd munka, az ember ezt jókedvében nem vállalja csak akkor, ha az élet rákényszeríti
  2. A takarító vállalkozók mindig visszaélnek a kiszolgáltatott emberek helyzetével
  3. A takarítás nem igényel semmilyen különösebb szakértelmet, azt bárki el kell, hogy tudja végezni, ha otthon megfelelő nevelést kapott (ez alól természetesen kivételt képeznek a polgári és arisztokrata rétegek…)
  4. A takarítást nem kell tervezni, azt meg kell csinálni.

…és még sorolhatnánk, azonban a nagy kérdés az, hogy miként lehetne ezen változtatni? Ezen belül pedig, mindenek előtt a kulcskérdés az, hogy mi adna reményt arra, hogy a dolog egyáltalán megváltoztatható vagy minden olyan mélyen van kódolva a társadalomban, hogy ez egyszer és mindenkorra így marad?

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!