Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

ISzÉ II.

ISzÉ II.
2018.11.04.

A német takarító szektor több mint 650 000 takarítóval és bőven 16,5 milliárd Euró árbevétellel Európa meghatározó szereplője. Ez egy több féle szempontból igényes piac és ugyankkor erőteljesen és több szinten szabályozott.

A mi témánk szempontjából kezdjük az emberekkel.

Nézzük csak a német rendszert! Az LG1 az a mi fogalmaink szerinti minimálbér. Most ne azzal foglalkozzunk, hogy az mennyi. A lényeg az, hogy a LG6 a mi fogalmaink szerinti garantált bérminimum, vagy, ahogy mi hívjuk a szakmunkás bér. 2018-ban a szakmunkás bér 13,55 euró a 10,30 eurós segédmunkás bérrel szemben. Ez a takarítói bértarifa sajátossága, a helyzetre való tekintettel az LG5-ki van véve a rendszerből és ennek megfelelően az LG7 lecsúszott az LG6-ra.

A lényeg, hogy a szakmunkás bér egy kicsit több mint 30% többlet, a szakképzetlenhez képest. Ezt az arányt következetesen követik a 2019-es és a 2020-as évekre is. Ne feledjük, hogy ez a minimum, ennél egy cég fizethet többet, ha a kereslet kínálati viszonyok úgy alakulnak. Továbbá ott van még a béren kívüli juttatások rendszere, ami nyugaton a másik meghatározó feltételrendszer (előnyök és kiváltságok).

Ha ezt összehasonlítjuk a Magyar rendszerrel, akkor azt láthatjuk, hogy nálunk is 2018-ban körülbelül ugyanez az arány érvényesül. Tavaly ez a helyzet egy kicsit rosszabb volt, de érződik, hogy valaki figyel a nemzetközi trendekre is. A probléma csak ott van, hogy ezt a 30%-os szakadékot semelyik cég nem tudja egy szuszra átugrani egyrészt, másrészt pedig nincs olyan ember a világon, aki bármilyen program kapcsán egyik napról a másikra 30% értéknövekedést tud produkálni, különösen úgy, hogy maga a minimálbér is nőtt egyik évről a másikra majdnem 10%-ot.

5. ábra Magyar minimálbér rendszer

Tehát akkor semmi másra ne koncentráljunk csak arra, hogy a tudás és készségnek arányban kel lenni a bérrel. Vannak persze szubjektív kérdések is, mármint ami az elmaradást jelenti a nyugathoz képest, de most tekintsünk el ettől.

Ami már számunkra formálisan is meg van, az az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ és az ÖNJÁRÓ … GÉPKEZELŐ szint, ha az általános német fizetési rendszerből indulunk ki, akkor ott látható az az elvi megközelítés is, hogy a LG1 az LG7 81%-a. Az általános megközelítés az, hogy a szakmunkás az LG7, csak a takarító szektor értékeli ezt másképpen. A mi esetünkben a kérdés az, hogy képesek vagyunk-e megalkotni egy szektor szintű magyar bértarifát és képesek vagyunk-e együttműködni abban, hogy megszülessen a minden vitán felüli egyetértés arra vonatkozóan, hogy milyen szintet hova lövünk be.

Tehát minden adat a rendelkezésükre áll, van viszonyítási alap is, csak egy dolog hiányzik az ugynevezett „politikai” akarat.  Az, hogy ez mekkora felelősség és hová vezet a semmittevés és a másra várás, azt most nem firtatnám. Azonban azt igen, hogy mindez számra lelkiismereti kérdés és a jelenben én ennél többet nem tehetek, mint, hogy ezt megfogalmazom. Az ezzel kapcsolatos konferencia megszervezése nem az én feladatom, de nyilván sokat tudnék ebben segíteni. Azonban ehhez legelőször a kritikus tömeg akarata és elköteleződése szükséges. Nyilván a semmit tevés indoka lehet az, hogy nem ez a megfelelő út, de akkor vajon mi? Sokan gondolhatják azt is, hogy nincs optimális és nem is szükséges szektor szintű stratégia, mert valójában csak egyéni utak vannak. Nyilván ez is lehet igaz, ha a munkaerő és a megrendelő ténylegesen is csak az adott céget látná, és nem általánosítana szektor szintre.

Amit én most megtehetek, hogy létrehozom a tömeget, ha az létre akar jönni. Azzal, hogy kitöltöd, a kérdőívet teszel egy lépést ebbe az irányba. Ha ilyen akarat, nincs, akkor megyünk szépen a szakadék felé. Ha azt gondolod, hogy egyéni megoldásokra van szükség, az is egy fontos visszajelzés. Az 5 kérdés eredménye megmondja majd, hogy merre fejlődhet ez a felvetés.

Ne áltassuk magunkat, bármilyen igénytelen is a piac, az értékkihívás[1] itt van.

[1] Értékkihívás: Államilag növelt minimálbér, „irreális” bérvárakozások egyik oldalról, másik oldalról pedig nagy lemaradás Nyugat-Európához képest. Tehát valamilyen szinten az emberi értéket fejleszteni kell. Ez a szint bőven 10% felett van évente. Minimum.

 

 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!