Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

ISO 9001: 2015 valós lehetőség minden takarító cégnek

ISO 9001: 2015 valós lehetőség minden takarító cégnek
2018.01.16.

A nem mindenki által érzékelt változások közepette, a minőségirányítás és általában minden irányítási rendszer felértékelődik. Lassan túljutunk a formális követelmény teljesítéseken és előtérbe lépnek a valódi szakmai válaszok a MIR, KIR, MEBIR és IBIR rendszerek kapcsán.

A most életbe lépő új szabványsorozat egy egységes képet hoz a piacra és lehetőséget teremt, hogy az adott szervezett ne a csak a formális szabványkövetelményeket teljesítse, hanem mutassa meg a menedzsment és szakmai egyéniségét is.

Ebben az értelemben három dologra kell koncentrálni.

Az első, a szabvány azon követelményei, amelyek bármely cég esetén reálisak, szükségesek és céljuk, hogy a szervezet szabályozottan működjön. Mondhatjuk, hogy ezek az adminisztratív alapok és irányítási rendszer szakmai kérdések.

Ezt erősíti az is, hogy az új szabványban már nincs előre meghatározott lehetőség kizárásokra, minden szabványpontnak meg kell felelni, vagy ha valami tényleg kívül esik a rendszeren, csak azt lehet kizárni. Durván ez a szabályozási logika érvényesül a dokumentált információra is. Ez azt jelenti, hogy a vezetésnek jobban el kell mélyülni a rendszerbe, és jól át kell gondolni, hogy mi szolgálja a cég érdekeit.

A második fókuszpont, a szabvány azon elemei, amelyek megnyitják a lehetőséget egy iparági szabályozás irányába. Ezek nem erőszakkal és diktatórikusan bevezetendő közös szempontok, hanem a tanúsított cégek között zajló szakmapolitikai párbeszéd során kristályosodnának majd ki. Ez tehát már szakmapolitika és hát rendkívül izgalmas, hogy a cégek elégséges számban válnak kompetensé és ténylegesen meg akarnak majd állapodni bizonyos minimumokban. Amennyiben nem, minden maradhat a régiben és mehet a panaszáradat a végtelenségig.

Itt fontos szempont, hogy egy adott üzletág miképpen kezeli a szabványt és törekszik-e arra, hogy bizonyos követelményekre üzletág/iparág specifikus választ adjon. Ennek jelentősége ott lenne, hogy a bizalomerősítés, ne csak cégszinten működjön, hanem ennek legyen iparági hatása is. Ez adott esetben tovább növelhetné a tanúsított cégek presztízsét, hiszen a követelményrendszer, már sokkal inkább szakmai lenne.

Végül, de nem utolsó sorban a harmadik csoport, a szabvány azon elemei, amelyek lehetőséget nyújtanak a cégnek, hogy megkülönböztesse magát a többi, szintén az iparágban tevékenykedő cég között. Itt aztán mindenki szárnyalhat és megteremtheti valamely vevő számára az ideális takarító céget.

A Magyar takarítóipar cégeinek döntő része 300 Millió Ft/év árbevétel alatt van. Felmerül a kérdés, hogy e cégek számára van-e értelme az ISO 9001: 2015 szerinti tanúsításnak?

A válaszom egyértelműen igen! Meg is mondom miért.

Az ISO 9001: 2015 egy olyan szabvány, ami az eddig legfejlettebb a sorozatban és lehetőséget ad arra, hogy a cégvezető átgondolja a stratégiáját. Továbbá a rendszer követelményeire adott válaszok most már lehetnek annyira szakmaiak, hogy azok talán nélkülözhetetlenek is. Ennek megfelelően mondhatjuk, hogy ha már kidolgozzuk, őket miért ne tanúsítanánk is a céget. Hiszen ez egy értéknövelő tényező.

2002-ota vagyok ISO 9000: 2000 vezető auditor, és mára már azt mondhatom, tudunk olyan rendszert csinálni, ahol nem veszünk el az adminisztrációba és minden, amivel foglalkozunk, mind hasznos a cégünk előmenetelében.

A 2018-as évtől lehetőség nyílik csoportos tanúsításra és ez a költségeket nagymértékben leszorítja. Akit érdekel, a dolog jelentkezzen és összehangoljuk a kellemest a hasznossal és a hatékony tudásátadással.

 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!