Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Intézménytakarító kompetenciák

Intézménytakarító kompetenciák
2016.03.22.

Az intézménytakarító egy új megközelítés a szakmai képzettségek vonatkozásában. Ö az a szakember aki még nem szakmunkás, de ismer minden alapot ahhoz, hogy a napi takarítást szakszerűen ellássa. Készség szinten használni tud minden kézi eszközt és három fajta gépet (porszívó, gőzfejlesztő és hídégvizes nagynyomású mosó). Ebből a szakemberből van a legnagyobb létszámbeli szükség a takarítóiparban. Erre a tudásra épül majd rá a szakmunkás tudás.

Az új Országos Képzési Jegyzék szabályozás kapcsán nagyobb hangsúlyt kaptak a szakmától független kompetenciák és ez a takarításban is izgalmas kérdés, mert a munkatársak kiválasztásának ilyen szempontjai még nem képezik a mindennapi gyakorlatot. Az anyagot vitaindítónak szánom. Az okosok mondják: " Ha változást akarsz, akkor neked kell változni!". Az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ bevezetése egy ilyen jellegű változás, gyökereiben írhatja át a szakmával kapcsolatos előítéleteket. Nyilván ez azt is megköveteli majd, hogy a szolgáltatás menedzsmentje is gyökeresen változzon. Ha belegondolunk az új személyzeti minőség szintjébe, már csak az egy kérdés marad, mibe fog kerülni mindez?

 

Személyes kompetenciák

Társas kompetenciák

Módszer kompetenciák

Intézménytakarító

MEGBÍZHATÓSÁG[i]

IRÁNYÍTHATÓSÁG[ii]

FELFOGÓKÉPESSÉG[iii]

STRESSZTŰRŐKÉPESSÉG[iv]

VISSZACSATOLÁSI KÉSZSÉG[v]

MÓDSZERES MUNKAVÉGZÉS[vi]

MONOTÓNIA-TŰRÉS[vii]

ENGEDÉKENYSÉG[viii]

A KÖRNYEZET TISZTÁN TARTÁSA[ix]

 

[i] A feladatait következetesen elvégzi, a munka során rendelkezésre áll (a munkák során mindig lehet rá számítani). Munkavégzése és viselkedése az általános, valamint a munkakörében elvárható erkölcsi-etikai normáknak megfelelő. A munkához/feladathoz kapcsolódó létező írott és íratlan szabályokat egyaránt betartja (pl. titoktartás, korrupciós szándék elutasítása, munkavédelmi szabályok betartása, a munkavégzésre előírt technológia betartása). Az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ szintjén a megbízhatóság kulcskompetencia, elsősorban az általa végzett szolgáltatás bizalmi jellege miatt. Itt azért azt tisztán kell látni, hogy az, hogy a jövőben a napi takarítási feladatokat nem „utcai” emberek végzik, igen komoly változásokat hozhat majd a takarítóiparban.

[ii] Elfogadja és fegyelmezetten követi a munka irányítójának utasításait. Azokban a szakmákban különösen fontos, ahol bizonyos helyzetek kezelése, megoldása, vagy elkerülése azon múlik, hogy a szakember – esetleg félretéve saját elképzelését – mennyire tudja elfogadni és követni az irányítást. Az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ szintjén az irányíthatóság kulcskompetencia, mert munkaköre jellemzően az olyan, amit irányítás mellett végez. Szintén a jövő a kérdésköre, hogy a betanított dolgozókat szakemberek irányítják majd, egy valamikori nem túl távoli jövőben. Ennek és az előzőnek nagy valószínűséggel meghatározó hatása lesz majd a fluktuációra is.

[iii] Megérti a munka elvégzéséhez szükséges utasításokat, leírásokat, iránymutatásokat. Ott számít kulcskompetenciának, ahol gyakran változik a munkát szabályozó, vagy meghatározó információ, illetve ahol komoly anyagi, vagy életveszélyes következmények fordulhatnak elő az utasítások pontatlan értelmezése, vagy félreértése esetén. Az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ szintjén a felfogóképesség kulcskompetencia, mert munkaköre jellemzően az olyan, amit irányítás mellett végez, illetve munkája eredményét nem csak a szervezetén belül értékelik, hanem a megrendelő vagy annak megbízottja is. A rendszer előrevetít egy az eddig megszokottaktól eltérő szolgáltatási szintet és egy szigorúbb kiválasztási rendszert a személyzet vonatkozásában.

[iv] Jól viseli a munkája során keletkező, feladathoz vagy személyekhez, vagy munkakörülményekhez köthető stresszhelyzeteket. Feszített munkatempó, fokozott elvárások és személyes feszültségek közepette is képes kiegyensúlyozottan ellátni feladatát. Energiáit stresszel teli helyzetekben is képes a munka elvégzésére összpontosítani. Leginkább ott van jelentősége, ahol nagymértékű stresszhelyzettel lehet számolni. Ez a stressz adódhat a különféle, gyakran változó, gyorsan végzendő feladatokból, esetleg kockázatos, életveszélyes helyzetekből, a munka körülményeiből (zaj, szag, látvány stb.), emberekért, nagy értékekért történő felelősségvállalásból egyaránt. Az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ szintjén a stressztűrő képesség kulcskompetencia, az takarítási szolgáltatások körül állandóan kialakuló időhiány és minőségi problémák miatt. Ezek a problémák idővel csökkenni fognak, ahogy a szolgáltatás szintje javul és ezzel arányosan a szakma specifikus menedzsment is.

[v] Segítő és ösztönző módon ad visszajelzést egy másik személynek a viselkedéséről, gondolatairól és/vagy munkájáról. Azokban a szakmákban lehet kulcskompetencia, ahol a közösen végzett munka eredményéhez szükséges, hogy a szakember az együttműködés során megerősítést, vagy építő jellegű kritikát tudjon megfogalmazni mások felé. Az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ szintjén a visszacsatolási készség kulcskompetencia, mert munkaköre jellemzően az olyan, amit irányítás mellett végez és rendkívül fontos, hogy az irányító személy érzékelje, hogy a felismerést, megismerést, megértést és elfogadást. Ugyanakkor ennek a készségnek nagy jelentősége van, a megrendelővel vagy annak képviselőjével való kommunikációban is.

[vi] A tevékenységeket előre meghatározott lépéssorrend alapján végzi el. Azoknál a szakmáknál kulcskompetencia, ahol a folyamat egymásra épülő tevékenységekből, feladatokból áll. Az előre meghatározott feladatsorrendből egy vagy több lépés kihagyásával megváltozik, vagy nem teljesül a végeredmény és ennek súlyos emberi, anyagi következményei lesznek. Az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ szintjén a módszeres munkavégzés kulcskompetencia, mert munkaköre jellemzően aranylépésekre épül és ezek szabályrendszerének betartása az egész szakmai útja során nélkülözhetetlen.

[vii] Az ismétlődő és/vagy azonos feladatokat is megfelelő figyelemmel, nyugodtsággal és kitartással, a kívánt minőségben, határidőre látja el. Kulcskompetencia olyan szakmák esetében, ahol a gyakran ismétlődő, azonos, esetleg hosszú ideig tartó, többnyire változatlan, unalmasnak ítélt feladatok jellemzik a munkakört. Az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ szintjén a monotónia-tűrés kulcskompetencia, az takarítási szolgáltatások jellege miatt, amely ugyanazon feladat monoton ismétlődését jelenti, akár 4, 6 vagy 8 órán át.

[viii] Konfliktushelyzetben a másik fél érdekeinek megfelelően cselekszik, akár saját érdekeinek háttérbe szorításával. Ott lehet kulcskompetencia, ahol a szakembernek a munkájához tartozik, hogy mások érdekeit „kiszolgálja” és/vagy a munka sikerét elősegíti, ha másoknak „igazat ad”. Az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ szintjén az engedékenység kulcskompetencia, mert munkaköre jellemzően az olyan, amit irányítás mellett végez.

[ix] Munkakörnyezetét az elvárásoknak megfelelően, higiénikusan, átláthatóan, rendben tartja. Szakszerűen használja, kezeli, ápolja és tárolja a munkaeszközöket. Azoknál a szakmáknál kulcskompetencia, ahol egészségügyi problémák, baleset vagy anyagi kár fordulhat elő, ha a munkaeszközöket, környezetet nem az előírásoknak, elvárásoknak megfelelően kezelik, tisztítják, ápolják, tárolják. Az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ szintjén a tisztántartás kulcskompetencia, mert munkaköre szempontjából nem csak az a fontos, hogy a területet tisztán tartja, hanem az is, hogy milyen öltözékben és milyen eszközökkel dolgozik, mert ezek is meghatározzák azt, hogy a megrendelő miképpen ítéli meg a szolgáltatás minőségét.     

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!