Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Indulhat az értelmes párbeszéd?!...

Indulhat az értelmes párbeszéd?!...
2018.08.14.

A TSZJ 2017 egy olyan tanulmány, ami még nem volt a piacon. Azonban nem ez az egyetlen erénye, hanem sokkal inkább az, hogy nyit, egy csatornát egy különles párbeszéd irányába. Vagyis kezdjünk el arról beszélni, hogy mit kell megtudnunk ahhoz, hogy tartalmas szakmai párbeszédet folytassunk.

Tehát azt azért lássuk be, hogy a takarító szektor egy periférikus biznisz. Nyilván társadalmi hasznossága, úgy általában ne kérdőjelezhető meg, azonban az igények kielégítésének a szintje erőteljesen homogén.

Vagyis van egy piac, különböző igényekkel és van egy kör, aki ezt valamilyen szinten megpróbálja kielégíteni, vagy szakszerűen felkészül és tényelegesen XXI. századi szolgáltatást nyújt, vagy meg sem próbálja, mert tudja, hogy így is megélhet. Ugyanis ezen a piacon nem nagyon ismert sem a kontroll sem a következmény.

Ha egy kicsit mélyebbre ásunk, azt láthatjuk, hogy a megrendelőnek alig van a kezében eszköz arra, hogy határozott visszaigazolást adjon. Ez Európa nyugati felében is így van, de ott épen ezért sokkal erőteljesebb a szektor önszabályozása.

Az önszabályozás lényege, és egyben eredménye, hogy a megrendelői piac bizonyos helyzetben pontosan tudja, mire számíthat és bizonyos helyzetek pedig egyáltalán nem fordulhatnak elő. Ezért aztán a piacon az általános vélekedés az, hogy a kínálati oldalban meg lehet bízni.

Haladjunk szép sorjában: az önszabályozás lefektet bizonyos szabályokat és egyben garantálja annak megvalósulását. Azokban az országokban, ahol kötelező kamarai tagság működik, ott a nem megfelelően szolgálót tagot kizárják a kamrából és ezzel egy időben elveszti a jogosultságát is a szolgáltatásra, tehát új üzletág után nézhet. Ez nálunk is működik bizonyos szakmákban (pl. ügyvéd, igazságügyi szakértő) és bizonyos szakmákban nem (pl. orvos), és ez teljesen érthetetlen.

Az önszabályozás magasabb szintje, amikor a szervezet vezetőjének vannak olyan sziklaszilárd elvei, amiben a megrendelő megbízhat. Ezt elemezhetjük egy ideig, de ennek a kritikus megközelítése az, hogy a megrendelő mennyire akarja megismerni a részleteket és ezzel párhuzamosan a kínálati piac résztvevői mennyire következetesek?

Tehát akkor, hogyan tovább?

Takarító Szektor Jelentés 2017 nem csak egy információhalmaz, hanem egyben egy a nagy kérdés is, mit szeretne megtudni önmagáról a szektor és mire kíváncsi a keresleti piac? Nyilván a párbeszéd, vagyis a válaszok akkor jönnek, ha lesz kérdés. Kérdés pedig majd az ismeretek alapján fogalmazódik meg.

A MATISZ konferenciáján lesz 20 percem, hogy beszéljek erről a jelentésről. Az időt nem arra szeretném használni, hogy elmondjam azt, ami oda le van írva, hanem sokkal inkább felismerési és élményblokkot szeretnék ebből csinálni. Vagyis olyanoknak lenne célszerű részt venni az előadáson, akik már olvasták a jelentést. Ugyanis ez nem egy reklám előadás lenne, hanem sokkal inkább egy párbeszéd alapjainak meghatározása. Egy új csatorna, ami a piac sajátosságaira épül.

Az előadás egy féle szemléletmódra épülne, hogy látom én a piacot. Nyilván egész más szempontok szerint néz egy szolgáltató, vagy egy a szolgáltatókat kiszolgáló beszállító vagy vizsgál egy potenciális megrendelő. A konferencián feltehetőleg és remélhetőleg mind a három piaci csoport képviselve lesz. Tehát az előadás mindegyikük számára más szemléletmódot, villant meg és követit majd mind a sajátjuk, ugyanakkor nyit majd egy új csatornát is.

Mi a cél?

Egyszerűen az, hogy a piac dolgozza ki magából a tényeken alapuló döntéshozatal adatainak rendszerét.

Megmagyarázom: miközben a jelentést készítettem, minden szereplőnél két szempont merült fel, egy a konkurencia figyelés és a másik a felvevő piac sajátossága. A nagy kérdés pedig az, hogy mik legyenek azok a számok, amit figyelünk és abból majd mire fogunk következtetni?

Mondok egy egyszerű példát: a MATISZ meghatározta a TOD mértékét, a kérdés, hogy a piac ezt milyen mértékben tartja be?

A jelentés kiegészítője

A következő időszak egyik célja az lesz, hogy majd interjúkat készítek takarító cégek vezetőivel, forgalmazókkal és megrendelőkkel, ez is része lesz az új csatornának. Ugyanis majd ezek az emberek képviselnek majd valamit, amiről aztán látni fogjuk, hogy a piacon ez belefér a realitásokba vagy sem.

Ennek kapcsán aztán sok minden fog történni. Egyrészt vannak új koncepciók, amik adott esetben majd teret nyerhetnek. Másrészt a piac 2018-ban talán nagyobb lendületet kap. Én optimista vagyok, de azt is látom, hogy a piaci résztvevők még nem elég nyitottak a párbeszédre, sőt talán még rejtőzködnek is. Lehet, hogy van mitől félniük, lehet, hogy nem. Amit sejtünk annak nincs jelentősége, csak a bizonyosság számít. Ha nem így gondolkodunk, mocsárra építkezünk!

A kocka el van vetve, a labda felvan dobva! Ezután már csak minden rajtunk múlik, a robotok is csak azt fogják csinálni, amire beprogramozzuk öket.

Találkozunk a konferencián, ha nem előbb.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!