Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Igazság nem egyenlő nézőponttal

Igazság nem egyenlő nézőponttal
2017.12.30.

Mert, hogy van olyan szög, amikor a henger is négyzetnek látszik. Nem beszélve arról, hogy minden háromdimenziós test árnyéka csak két dimenziós. A nézőpont tehát egy ember valósága abból a pozícióból, ahol éppen áll. Az igazság pedig, csak egy folyamatosan mozgó nézőpontból ismerhető meg. Ezért a földrajzi és, az ideológiai stabilitás, egy nagy és kacskaringós zsákutca.

Fontos-e az igazság?

Hát hogyne lenne fontos, hiszen a helyes döntés csak ez alapján hozható meg. Nyilván e mellett fontosak a morális kérdések is, de szaladjuk ennyire előre.

Szempontok

Ha takarítóipart nézzük, akkor van legalább 10 – 15 féle szempont, ami szerint az egyének azt hiszik, az a valóság, amit látnak. Másképpen látja a helyzetet egy munkavállaló és másképpen egy munkaadó. Az sem mindegy, hogy a munkavállaló milyen képzettségi, anyagi vagy megbecsültség szinten van és a cégvezetők esetében is nagyon számít, az is, hogy mekkora cég és milyen ügyfélköre van.

Tehát akkor?

Mindenkinek kísérletet kell tenni, hogy elmozduljon a jelenlegi pontról. Tudatosan kell mozogni és figyelni milyen valóság tárul fel a szemünk előtt. Ha pedig már kapizsgáljuk a valóságot, újra lehet gondolni a stratégiát.

Nagy kérdés, hogy a stratégia-alkotás mikor aktuális?

Akkor, amikor már ismerjük a valódi valóságot, vagy már menetközben is az. A stratégiai figyelembe kell, hogy vegye mások éppen aktuális realitását is, ezért mindig fontos, mindig napirenden van és bár nem szerencsés túl gyakran változtatni rajta (ez legalábbis a paradigma) mégis rugalmas kell, hogy legyen.

Az ideológia korlátozza a mozgást és a tisztánlátást?

Hát érdekes kérdés. Na de mi az ideológia definíciója? A Wikipédia szerkesztője szerint: A modern politológia és filozófia inkább olyan, általános világnézeti jellegű (filozófiai és/vagy vallási és/vagy gazdasági és/vagy politikai) eszmék egységes elméletté szervezett rendszerét érti rajta, mely megkísérli az (aktuális vagy a mindenkori) emberi társadalom kritikai leírását, és ennek alapján, irányelveket állapít meg annak működtetésére nézve. Utóbbi elvek tartalmazhatnak az egyén számára ideális viselkedési módokat, a közösségi irányításának formáit, illetve hasonló gyakorlati elveket. A legtöbb szerző tehát részint az ideológia társadalom-leíró és/vagy szervező funkcióját emeli ki, míg mások azt, hogy az ideológiák elméleti, világnézeti alapokon állnak, számukra az elmélet legalább olyan fontos, mint a gyakorlat. Az ideológiáknak azonosító („mi, kockásnyakkendő-pártiak”) és megkülönböztető („ti, csíkosnyakkendő-pártiak”) funkciója is van.

Gondolom most már nyilvánvaló, hogy az ideológiai egy korlát a valóság megismerésében és egyben egy erős alap is, arra vonatkozóan, hogy az higgyük, a világ olyan amilyennek egy fix pontból látjuk.

Az igazság ezzel ellentétben…

Az igazság pedig az, ami csak akkor látszik, ha figyelmesen körbejárjuk, és szükség szerint fizikailag vagy szellemileg a belsejét is megismerjük. Arra pedig, hogy eközben mit tapasztalunk, arra nyitottak kell, hogy legyünk és nem lehet semmiféle előítéletünk. Minden következtetésünket csak a tapasztalatok alapján hozhatjuk meg és ugyanakkor a kutatással egy időben egy folyamatosan fejlesztett biztonsági rendszert is kell működtettünk, ami megvéd minket az ellenséges viselkedéstől. Mert, hogy a valóság nem mindig barátságos.

Ez, két dolgot vet fel!

Egy: nem tudunk még eleget egy ilyen viselkedéshez. Kettő: nem szocializálódtunk eléggé a folytonos és önálló mozgásra/fejlődésre.

Az emberek csak egy kis százaléka képes erre és ennek veszélye az, hogy ők, mint vezetők megmondják, mi legyen az ideológia. Ez lényegében el is vágja az utat az igazság felé. Persze ezzel szemben minden más anarchia lenne, ugyanakkor lehetséges, hogy olykor a vezető beleragad saját ideológiájába és már nem látja a valóságot.

Ilyenkor nagyon fontos, hogy bárki, aki kritizál mennyire hiteles abban, hogy az ö nézőpontjai valóban elégségesek-e az igazság meglátásához. Nagyon fontos, hogy ebben az esetben nézőpontokról beszélek és nem nézőpontról. Ugyanakkor ennek a hitelesség megítéléséhez olyan társadalom kell, ami képes a „mozgásra”, nézőpont váltásra.

2018 A tudás éve. Ez az én igazságom. A cél tehát az, hogy dolgokat megmutassak több nézőpontból. A fő terület az emberi erőforrás olyan szintű fejlesztése és egyben ennek olyan eredményes menedzselése, hogy a személyzet képes legyen olyan szintű értéket teremteni, amiből a mindenkori jogszabályok mellett egy személyi fejlődést garantáló juttatásrendszer valósítható meg.

Ez egy cél, nem ideológia. Sok út vezethet ide, nem tudom melyik a legjobb. Valószínű, hogy ez személyiség kérdése is, azonban vannak olyan valóságelemek, amelyek bármely út esetében igazak. Azt szeretném a vita ezek mentén indulna el.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!