Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Idén az első és egyben sokkoló bejegyzés

Idén az első és egyben sokkoló bejegyzés
2018.01.01.

Ezzel a gyakorlatban is elindult a projekt. A RENESZÁNSZ 2.0 CLUB nem egy egyesület, hanem egy projekt. A célja, hogy 5 év alatt változtassa meg a tisztítás-technológiai iparban uralkodó tudásviszonyokat és értéktermelési eredményeket. Minden a hozzáadott érték mértékén áll vagy bukik!

Ami egy biztos pont

Ha megnézzük azokat a költségeket, amelyek nem kerülhetőek ki, mert jogszabály írja elő őket és ezen keresztül meghatározzuk a takarítóipari szolgáltatás óránkénti értékét, akkor ez egy alapszám. Ha ezzel valaki nincs, pontosan tisztában nézze meg a MATISZ erre vonatkozó kalkulációját és egyben ajánlását a 2018-as évre.

Az alapszám tehát a 100% vagyis ha költségalapon közelítem meg a takarítási szolgáltatást, akkor minimum ennyit kell kapnom, hogy az megérje. Ez egy fontos és nélkülözhetetlen megközelítés és 2018-ban ennek a jelentősége felértékelődik. Azonban van egy másik megközelítés is, amit a Magyar takarítóipar eddig nem használt.

Az értékalapú megközelítés azt jelenti, hogy a piac milyennek ismeri el a szolgáltatás értékét, vagyis a 100%-hoz képest mennyivel hajlandó többet fizetni. Amennyivel hajlandó többet fizetni, azt nevezzük hozzáadott értéknek és bár nálunk erre nem nagyon van példa, jó lenne, ha ez legalább 25 – 50% lenne.

Ha ezt célként fogalmazom meg, akkor ez így hangzik, tegnaphoz képest, egy kicsit tovább finomítva: A tisztítás-technológiai ipar emberi erőforrásának olyan szintű fejlesztése és egyben ennek olyan eredményes menedzselése, hogy a személyzet képes legyen olyan szintű értéket teremteni, aminek ellentételezéséből, a mindenkori jogszabályok mellett egy személyi fejlődést és új élményeket garantáló juttatásrendszer valósítható meg.

2018 A tudás éve

Meg vagyok győződve, hogy a terv sikeressége nem a piacképes keresleten áll vagy bukik, hanem sokkal inkább a takarítócég mindenkori belső tudástőkéjén és emberi erőforrás politikáján. Tulajdonképpen a munkaerő probléma kezelési módja nem az, hogy emelem a juttatásokat mindenféle szakmai igény támasztása nélkül. Hanem itt az ideje a szelektálásnak.

Ok, érdemes többet fizetni az embereknek, azonban csak azoknak, akik teljesítenek bizonyos követelményeket. Nyilván ezt minden cég maga határozza meg, de ne felejtsük ennek direkt hatása lesz a hozzáadott érték elismert mértékére. Vagyis a megrendelők egy ideig benyelik a növekvő költségeket, de egy adott pont után elkezdenek vágyakozni az ideális állapotra. Erre fel kell készülni, hogy a szervezet ténylegesen is tudjon többletet nyújtani. Ez a többlet lesz az, amiért a megrendelő azt mondja, hogy ezért megéri kifizetni.

Ez az egész csak a takarítóiparban újdonság, minden más ipar már hosszú évtizedek óta így működik.

Na hogy tetszik?

Az újév sok mindent hoz az én munkásságommal kapcsolatban is.

Hírlevél: Heti egy hírlevél biztos ki fog menni. Vegyük komolyan, mert ez a képzés első szintje. Igyekszem minden információt itt megosztani, mert egy személyes találkozón, kár ezzel fecsérelni az időt. A heti egy hírlevél nem azt jelenti, hogy hetente csak egy bejegyzés lesz, hanem, hogy annyi minimum lesz.  

Határidők: Automatizáltam a találkozók egyeztetését. Szívesen találkozók bárkivel és személyesen is kifejtem álláspontom. A rendszer mutatja, az igényelt találkozó témája és időkerete szerint mikor vannak szabad lehetőségek. A rendszer térbeli helyzetet nem kezeli, ezért néha telefonos egyeztetésre is szükség van, viszont azt is sokkal operatívabbá tudja tenni.

Aranybánya: A szolgáltatásaim, mind elektronikusan rendelhetőek, regisztrálni sem kell. Mégis azonban azt ajánlom, regisztrálj, mert névre szóló, automata kedvezményeket csak regisztrált vevőknek tudok beállítani.

Januárban két rendezvényt is szervezek:

Felületspecialista

Reneszánsz 2.0 klubnap

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!