Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Hogyan őrizzem meg hosszútávon a megrendelőimet? II.

Hogyan őrizzem meg hosszútávon a megrendelőimet? II.
2016.11.15.

Előző cikkből gondolom mindenkinek egyértelműen kiderült, hogy az alapvető probléma ott volt, hogy 2000-re már 15 – 20 Ft/m2/áron kellett volna, dolgozzon a takarítóipar és ebben az időben még 7 – 8-at sem tudta átlépni.

A 90-esévek bűne a vállalási ár feláldozása volt

A 2000-es években azonban már egy sokkal kedvezőbb inflációs környezetben, szakmaiság növelésével kellett volna foglalkozni. Erre már az évtized kezdetétől meg volt minden lehetőség, de a szakma ezt is elpuskázta.

A 2000-es évek első évtizede után árak még mindig nem érték el azt a szintet, ahol már 2000-ben lenniük kellett volna. Pedig a piac egy része már hajlandó lett volna fizetni, ha cserébe kap egy jó szolgáltatást. Ezt azonban csak nagyon kevés cég tudta produkálni és mivel egy fecske nem csinál tavaszt, az évtized végére lecsenget a szakmunkásba vetett hit is.

A szerves fejlődés kardinális kérdés

Nem gondolom, hogy ha bármelyik takarító cég, aki ma 6 Forintért dolgozik és holnap valami csoda folytán 20-at kapna, lényegesen javulna a szolgáltatása. A legendás szolgáltatás pénzkérdés is, de nem csak. A dolog egyik nagyon fontos eleme az ember, aki majd megvalósítja. Aki előzékeny, alázatos, előrelátó, becsületes és nem beszélve arról, hogy szakmailag is felkészült. Ez az ember annyira értékes, hogy rá más iparágak is szemet vetettek és kibontakozott egy verseny. Ezt Ők is tudják.

Előrelépés

A takarítóipar sajnos több fronton áll verességre és sehol győzelemre. Ez azt jelenti, hogy a 90-es évekkel ellentétben nem egy dolog van, amire fókuszálni kéne, hanem minimum 8 és vigyázni kell, nehogy eldőljön, mert végtelen sok probléma lesz belőle. Én most egy dologra helyezném a hangsúlyt és ez a humán erőforrás kérdéskör, ami egyrészt másodlagos és járulékos kockázat és egyben illemtan illetve ezek kívül szakma. Ez a téma eddig magától értetődőként volt kezelve, a jövőben fontosabb lesz, mint a pénzügyi tervezés.

A december 12. erről fog szólni és remélem, nagyot szól, mert az anyag több eleme már régen ismert, de köztük lévő összefüggéseket eddig nem ismerte fel senki. Illetve a régi elemek ismertetésénél mindenki megállt, most ezekkel az új összefüggésekkel konkrétan mérhetővé válik majd valami, amiről eddig csak kevesen tudták, hogy egyáltalán létezik. Ha pedig mérhetővé válik tudni, fogjuk, hogy minden egyes emberünk hol van, ebből adódóan mi lehet a cél. A négy 90 perces blokk mindvégig az emberrel és az ember szemszögéből foglalkozik minden fontos takarítóipari szemponttal, mint a szakképzés, vagy az új közbeszerzési törvény szerinti lehetséges bírálati szempontok, a hozzáadott érték kérdésköre vagy a minőség és az időnormák. Mindezeket gyakorlati oldalról megközelítve.

>> ŰRLAP <<

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!