Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Hogyan lesz itt, bármilyen előrelépés?

Hogyan lesz itt, bármilyen előrelépés?
2020.10.04.

Talán manapság egyik leglényegesebb kérdése, hogy a szakma, és akkor itt ez alatt értem a munkaadókat, de a munkavállalókat is, akar és tud-e egyáltalán megszerveződni. Mert nagyon reális lehetőség az, hogy nem. Ennek azért van jelentősége, mert adott esetben, lehet, hogy a takarítás szintjén nem is lesz/lehet önszerveződés, csak a létesítménygazdálkodás szintjén.

Sokak, sok féle módon ítélhetjük meg a helyzetet és túl azon, hogy az állam nem igazán érdekelt sem a létesítménygazdálkodás, sem a takarító szektor szabályozásában, az egyén, a szakember viszont, kell, hogy tegyen valamit, aminek a központjában a saját szakmai és emberi fejlődése van. 

Kétségtelen, hogy ösztönzőleg hatna a régi és új szakemberekre egyaránt, ha az bizonyos, áhított szabályozás megfogalmazna bizonyos minősítési kritériumokat, de ugyanakkor a jelenlegi helyzet legalább megmutatja, hogy ki gondolja komolyan a személyes szakmai működését. Ennek megfelelően tehát, mindenkinek saját magát kell ösztönöznie.

Az év végéig letudjuk az OKJ megszűnéséből adódó feladatokat. Ez abból a szempontból mindenképpen jó, hogy a vezetők és hát a szakemberek is most végiggondolhatják, hogy meddig mennek el. Két lépcsőfok van, aminek most itt az aktualitása. Tehát mennyi van most ebben a három + három hónapban? Egy szakmunkás, vagy még ott lapul egy szolgáltatásvezető is?

Legyünk ezúttal, egoisták!

Rendben, valószínű, hogy a kollektív felismerés egyelőre még nem következik be. Tehát úgy összességében a szakma szereplői nem látják, hogy van néhány meghatározó kérdés, amiben állást kéne foglalni és ennek megfelelően egyszerre lépni. Viszont a személy helyzete ettől függetlenül is bizonytalan és talán az a felismerés megjön, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyeket önmagunk kapcsán kell megtenni.

A takarítói társadalom, jelen pillanatban egy részt el van öregedve, másrészt nagyon alacsony az képzetsége és ezzel együtt az iskolázottsága is. Ami ehhez pedig szorosan hozzá tartozik, hogy a magas képzettség a cégvezetőknél/vállalkozóknál is relatíve alacsony. Tehát érdemes tanulni, mert egyrészt a helyzet ezt megkívánja, másrészt gyorsan lehetne kiemelkedni a tömegből.

A szolgáltatásvezető, valójában egy mester!

Ha valaki ténylegesen végigjárja a szakmát és iskolai végzetségek szerint is leérettségizik, akkor azt mondhatjuk, hogy a szakmailag, a szolgáltatásvezető végzetséggel ténylegesen is csúcsra ér. Persze vannak még ennél magasabb szakmai csúcsok is, de hát kell még cél a következő 5 – 10 vagy 15 évre is, kinek mennyi adatik meg a szakmában.

Tehát szakmailag megállni soha nem lehet, mindig van egy magasabb cél, egy magasabb lehetőség. Szakértővé válni és publikálni, az egy másik ilyen magasság. Ugyanakkor ez egy igen nagy szükség is, hogy a szakemberek pontosan lássák azt, mennyi féle tudományterülete van a szakmának és mennyiféle olyan terület van ahol messze nem sikerült még elmélyülni. Mindez meglapozhat bizonyos szakosodásokat is, ugyanakkor előkészítheti azt, hogy tényleges megértés alapon tegyünk majd javaslatot bizonyos szabályozások irányába.

Kritikus tömeg

Önszerveződés nélkül nincs érdekképviselet!

Ha munkaadói megközelítésből akarjuk a célokat kitűzni, akkor olyan szakmai szövetségre van szükség, ami 1 000 cégvezetőt/vállalkozót tömörít. Ebben természetesen kihívás az országos lefedettség, a demokratikus önszerveződés és nem utolsó sorban a működőképesség és termelőképesség elérése és megtartása. Nagy kihívás, de van rá ismert és bevált módszer, a legnagyobb gát, valójában a szándék hiánya.

Ha mindezt a munkavállalók szempontjából nézzük, az a bizonyos szervezet, ami képes lenne megtestesíteni a kollektív szerződés ellenérdekelt felét, szintén országos lefedettséggel kéne, hogy rendelkezzen és legalább 20 000 tagot számláljon.

Hatékony menedzsment és politikai erőviszonyok

A társadalmi szervezetek, a valódi spontán társadalmi szervezetek sajátos működése, különleges menedzsmentet és törődést igényel. A világban működnek olyan szervezetek, amelyek pontosan azért működnek úgy, hogy be tudják tölteni szerepüket. Ezen a területen van tapasztalat bőven, ugyanakkor szélesebb körben ismeretlenek.

Egy olyan szervezet, függetlenül attól, hogy a munkaadói vagy munkavállalói, amely semmilyen történelmi hagyománnyal nem bír, nincsenek legendái és csak minimális társadalmi alapjai vannak, igen nehéz helyzetben van. Ebben a helyzetben nem hibázhat, és csak biztosra mehet. Ezt a helyzetet pedig még tetézi egy sajátos, diktatúrákban szocializálódott Kelet-közép Európai kulturális örökség is.

A sodródás vagy az útválasztás politikája?

Természetesen sokan gondolhatják és gondolják is, sőt meg vannak győződve, hogy ezek a célok túl meredekek, nem tűzhetőek ki, mert semmiféle, még a leghalványabb remény sincs arra, hogy megvalósuljanak. Sem az elkövetkezendő 5, sem 10 és még a következő 50 évben sem. Természetesen mindez igaz, mert amennyiben ebben az irányba semmilyen terv nem indul, nyilvánvalóan véletlenül nem is jöhet létre és a méhek sem fogják összehordani. A sodródás politikája, tehát reális és kézenfekvő, sőt mondhatni kényelmes is, csak a szakadékon kívül nem vezet sehova.

A másik nagy probléma, hogy akik viszont azt gondolják, hogy mégiscsak el kéne kezdeni építkezni, azok elég rendesen megoszlanak. Itt minimum kettő vagy három tábor van és azon belül is vannak még csoportosulások, ami aztán kioltják egymást. Eddig legalábbis ez történt.

Ha mélyére nézünk a helyzetnek, akkor törésvonalak alapvetően ott húzódnak, hogy a munkaadói csoportok szükségesnek látják-e a szakszervezeteket vagy nem, ugyanakkor a szakszervezetek létrejöttének egyelőre nem nagy a valószínűsége, ugyanakkor van egy olyan csoportosulás is, akik sajátosan vad keleti megközelítésben a munkaadói és munkavállalói érdekek képviseletét egy szervezetben látja reálisnak, mint egy XXI. századi, a mai kor minden vívmányát magában hordozó céhben.

Utóbbinak, aztán sok féle olvasata lehet és mindez vegyülhet egyes cégek érdekeivel is. Van, aki mindezt demokratikus keretek között látja és van, aki csak abban hisz, hogy mindezt keménykézzel kell irányítani. Ugyanakkor ennek működésének és termelési prioritásinak megértése sem biztos, hogy mindenki számára egyszerű. Ebben az esetben a termelés alatt a szabályozások és összefüggésrendszerek megalkotását kell érteni.

Természetesen a döntés mindig nehéz, de döntés nélkül csak sodródás van.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!