Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Hogyan különbözteted meg magad?

Hogyan különbözteted meg magad?
2013.02.03.

A januári továbbképző témája a marketing és szakmaiság találkozási pontjai voltak. A hozzászólások közül kiemelkedett egy meghatározó szükséglet. A kérdés nem csak marketing szempontból meghatározó, hanem takarítás szakmai és szakmapolitikai szempontból is fontos. Ez a cégek kategorizálása.

A továbbképzőn döbbentem rá, hogy a takarítócégek alapvetően csak „kicsik” és „nagyok” vonatkozásban különböztetik meg magukat és nyilván sorolják is be egyik vagy másik kategóriába. Azonban a visszakérdezések nagyon gyorsan megmutatták, hogy ennek az osztályozásnak nincsen pontos határvonalai. Tulajdonképpen úgy működik, hogy a fő kérdés, hogy a cégvezető milyennek érzi a cégét és aztán nem gondolkodik tovább, hogy hol van a felső vagy alsó határ.

Pedig nem mindegy, hogy egy cégnek 50 alkalmazottja van vagy 10 és mégis mindketten úgynevezett „kicsik”. A probléma aztán fokozódik, mert, ahogy megyünk felfelé létszámban, egyre ködösebb kérdés. Hol ér véget a „kicsi” státus és hol kezdődik a „nagy”?

A modern beszerzés alapja, hogy a minden cégnek olyan beszállító mellett kell letennie a voksát, amelyik különböző paraméterekben, mint specializáció, nagyság, rugalmasság, árfekvés, stb. leginkább megfelel az adott cégnek. Ezért aztán minden pályáztatást megelőz egy előszűrés, ami arra hivatott, hogy a versenybe csak egy „súlycsoportot” vagy „kategóriát” engedjenek be.

Ugyanis, ha merítés túl heterogén és nem mindegyik pályázó tud azonosulni a megrendelő specifikus sokszor kis sem mondott igényeivel, lehet, hogy bizonyos követelményeket (amelyeket nehezen lehet megfogalmazni) nem áraznak be és ezért lesznek kirívóan olcsó ajánlatok, amelyek felborítják a beszerzési rendszert.

A következőekben kérem a segítségeteket: írjatok nekem szempontokat, ami szerint megkülönböztethetőek a takarító cégek, a következőeken kívül:

  • Cég jellege (családi, szakcég, fővállalkozó…)
  • Éves árbevétel
  • Saját alkalmazásban lévő létszám
  • Szakképzettek aránya
  • MATISZ tagság
  • Szakosodás (Iroda, egészségügy, iskola, stb.)
  • Milyen szakipari munkákra képes
  • A szakmai vezető kreditjei

Természetesen a meglévőkről is mondhattok véleményt, mert igazán az a célom ezzel, hogy összeállíthassak egy keresőrendszert. Itt lehet reagálni.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!