Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Hibák, és ahogy nem látjuk őket

Hibák, és ahogy nem látjuk őket
2017.12.27.

Egy szakterület szabályozása komoly dolog. A visszajelzések szerint sokat szeretnék, hogy legyen szabályozás a takarítóiparban. Na de milyen? Mi van akkor, ha a szakmának mondott nem szakma még nem készült fel semmiféle szabályozásra? Mert, hogy az is tény, hogy mindenki változást akar, de senki ne akar változni.

Milyen helyzet ez?

Ebben a helyzetben izgalmas kérdés, hogy az érdekképviselet konzervatív vagy forradalmár legyen. A takarító cégek rövid távú érdekei szerint konzervatívnak kéne lennie, de eközben mindenki látja, hogy ez nem vállalható, mert a takarító cégek olyan mély szakmai és morális szinten vannak, hogy az nem lehet képviselni. Ezen kívül van egy másik nézőpont is, a munkavállalóké. Ma őket nem képviseli senki és szép lassan kihalnak, eltűnnek. Akkor már késő lesz újragondolni a demokráciát.

Az elkövetett hibák vezettek ide

Sok visszajelzést kaptam, amikor megjelent az a bizonyos hibalista. A visszajelzések egy része kritikus hangnemet ütött meg, és kikérte magának. Olyanok is voltak, akik azt mondták, hogy mindez igaz és sajnos még további hibák is vannak. Ezért aztán most kiegészítem a listát, és még mindig a teljesség igénye nélkül.

  1. A vállalkozók és cégvezetők hozzáállása a szakmaisághoz nagyon rossz. Kevesen képezték magukat (tisztelet a kivételnek) és szakismereteik felületesek. Ez persze nem tartja őket vissza attól, hogy villogjanak és aztán ilyenkor a hozzáértő átlát rajtuk. Ennek kárai felbecsülhetetlenek. Az igazi nagy gond, hogy nem csak saját képzésükben nem érdekeltek, hanem mást sem hagynak fejlődni.
  2. Ebből adódóan a beosztottak szakmai fejlődése nem, hogy nem meredek, hanem negatív előjelű. Nincs semmilyen kényszer arra vonatkozóan, hogy valaki valamilyen szakmai szintet el kell, hogy érjen.
  3. Ennek megfelelően a szolgáltatásokat nem tudják pontosan tervezni, teljesíthetetlen ajánlatokat adnak, amibe belerokkan a végrehajtó állomány és a középvezetők.
  4. A mindennapokra a kézi vezérlés jellemző, nincsenek munkatervek és az egyéni munkalapok és értelemszerűen ebben a helyzetben nem lehet egyéni értékelés és teljesítménybérezés sem. Mivel a jókat nem ösztönzik és a rosszakat nem büntetik, jók leromlanak és a rosszak még rosszabbak lesznek.
  5. Ezek után öngyilkosság lenne bevezetni egy szakszerű minőségmérést. Azonban a piaci trendek szerint ez elkerülhetetlen.
  6. A vállalat- és üzletág szintű meggyőződések és szabályozások hiánya, vagyis nincs semmi központi akarat, ami a trendeket megfordítaná. Egyszóval a szakma az elmúlt 30 évben nem volt képes önmagát megszervezni úgy, hogy az üzletág szintjén, legalább a piac háromnegyede által elfogadott legyen.
  7. Még pontosabban a cégvezetők nem az egészséges és tisztességes verseny kialakításán fáradoztak, hanem folyamatosan keresték azokat a kiskapukat ahol versenyelőnyre tehettek szert, és amikor kiskapuról beszélek, akkor gondolom, hogy mindenki tudja, hogy a legtöbbször valahol a törvénytelenség határán mozgunk. Ami pedig a katasztrófához vezetett, hogy ebben a keresésben semmi nem számított, sem a törvény, sem a szakma, sem az ember. 
Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!